Нове в правилах Благоустрію.

На веб-сайті Очаківської міської ради в мережі Інтернет розміщений Аналіз регуляторного впливу  та проект рішення Очаківської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку на території Очаківської міської територіальної громади». Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном – 3-01-61, а також за адресою м. Очаків,вул. Гетьманська, 41. Е-mail:blagoystrii_ochakiv@ukr.net

Громадські обговорення регуляторного акту з даного питання відбудуться 17.10.2022 року о 14.00 в  міськвиконкомі.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Виконавчого комітету Очаківської міської ради про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Очаківської міської територіальної громади.

 

      Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року № 1160-IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, містить обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин у сфері благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Очаківської міської територіальної громади, шляхом прийняття регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку на території Очаківської міської територіальної громади.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання господарських відносин


        Загальна проблема підтримки благоустрою , покращення санітарного стану є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв’язати такі проблеми як:
   1.1. Відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

   1.2. Неналежне утримання об’єктів благоустрою;

   1.3.Наявність стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;

   1.4. Відсутність у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;

   1.5. Самовільне знищення дерев, кущів, інших зелених насаджень;

   1.6. Паркування транспорту на територіях зелених зон та майданчиках - об’єктах благоустрою;
   1.7. Самостійне розкриття твердого покриття доріг та тротуарів, не відновлення благоустрою після проведення земляних та інших ремонтних робіт.

       Існуючі правила не забезпечують в повному обсязі виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів ”.

   Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою. Існуючі норми та правила поведінки не забезпечують належним чином утримання об’єктів та елементів благоустрою.

Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим, тому що, чинні нормативно-правові акти не регулюють відносини у сфері благоустрою таким чином, щоб забезпечити належний санітарний стан, належне утримання та раціональне використання територій, охорону та організацію упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей), не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою. Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання.

           Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Зокрема: розкриття та захаращення доріг, накопичення відходів на дорогах  заважають проїзду автомобільного транспорту, сміттєвозів, аварійних та рятувальних машин, діям по утриманню у належному санітарно-технічному стані будівель та споруд, що призводить до їх передчасного руйнування.

 

 1. Визначення цілей регулювання

    

     Цілями регулювання Правил благоустрою є створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, зниження рівня шуму, належне утримання та раціональне використання території населених пунктів, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта.

 

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

     Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:
       3.1. Здійснення контролю за санітарним станом, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів.

       Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному стані тротуарів, вулиць, доріг, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному санітарно-технічному стані. Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам підприємницької діяльності, підприємцям, установам, організаціям незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості  та окремим мешканцям міста.

       Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність конкретизованих видів порушень благоустрою унеможливлює притягнення осіб, винних у порушенні правил благоустрою, до передбаченої законом відповідальності.

       3.2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання територій у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

       Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною;

       3.3. Постійне приведення території населених пунктів у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

       Вказаний спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців  та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

       Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою  власними силами та за власний рахунок.

       Таким чином, перевага віддається закріпленню норм та правил поведінки у сфері благоустрою території населених пунктів , а саме затвердженням  виконавчого комітету Очаківської міської ради  Правил благоустрою населених пунктів на території Очаківської міської територіальної громади.

     Перевагою обраного способу є форма вимог проведення єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальної громади, захист довкілля.

 

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

      

         Для розв’язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізацію відповідних заходів.

       За загальними правилами, встановленими Законом України «Про благоустрій населених пунктів», утримання у належному стані об’єктів благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій, здійснює балансоутримувач.
       Власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об’єкта благоустрою, зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку ділянки території, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території, обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

       Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на принципі коли кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якої їй надано законним правочином (договором). Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

       На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів та  територій, прилеглих до об’єктів благоустрою та виносної торгівлі, громадського харчування.
       Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення певних дій, що негативно впливають на благоустрій території населених пунктів: забороняється використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору відходів; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами; засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси; виконувати земляні, будівельні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру будівель і споруд; вивозити і звалювати у несанкціонованих місцях відходи та влаштовувати звалища; інші заборони.

       За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, відшкодовуватимуть збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються чинним законодавством України.

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей уразі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

        Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання суб’єктами господарювання та громадянами його вимог.

       Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

   5.1. позитивні:

   - відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

    - здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;
    5.2. негативні:

    - не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;
    - відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

      На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
  До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:
      - упорядкування відносин між суб’єктами територіальної громади та окремими громадянами у сфері благоустрою;

    - створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків громадян, суб’єктів господарювання та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері благоустрою на території Очаківської міської  територіально  громади;

    - ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою , зелених насаджень;
   - покращення санітарного стану на території Очаківської міської територіальної громади;

   - покращання та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, рекламо носіїв, об’єктів виносної вуличної торгівлі, малих архітектурних форм;

   - користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування;

   - дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;
   - покращення рівня благоустрою територій та санітарного стану;

   - створення умов сталого розвитку на території Очаківської міської територіальної громади;

   - додаткове находження у місцевий бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою;

    До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести:

     - :необхідність витрачання суб’єктами господарювання коштів на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів у санкціоновані місця;

    -  витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;

    -  витрати на встановлення урн та контейнерів для відходів, підтримання у належному санітарному стані територій.

      У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень.
      Вимоги будуть обов’язковими для громадян та суб’єктів господарювання. Суб’єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, об’єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

 1. Строк дії акта

       Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми даного регуляторного акту.

       До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.
   При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть вноситись відповідні коригування.

 

 1. Показники результативності

      Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом одно року з дня набрання чинності актом та базуються на:

     - кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

     - розміри витрачених коштів на утримання об'єктів благоустрою за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

    - розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

    - розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

       Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

       Передбачається високий рівень по інформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акту.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

      Базове, повторне та періодичне відстеження будуть здійснені відповідно до норм ст.ст. 10, 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчим комітетом Очаківської міської ради.

      Звіти про відстеження будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Очаківської міської ради в мережі Інтернет.

 

Керівник Очаківської комунальної                                                                               служби благоустрою                                                                                 Сергій ПІМАНОВ

 

 

 

 

 

 

Додаток до Правил благоустрою

Відповідальність за порушення Правил благоустрою населених

                                           пунктів на території міста Очаків.

Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлена наступна відповідальність:

Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, під'їздів, прибудинкових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20-ти до 80-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.).

Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів

Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян відтрьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і накладення штрафу на посадових осіб тагромадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від 50-ти до 150-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури,піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

 

Начальник Очаківської комунальної служби благоустрою                      С.Е.Піманов                                                                

 

 

П Р А В И Л А

благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти та порядку на території  Очаківської міської територіальної громади

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

       1.1. Правила благоустрою (далі – Правила) на території Очаківської міської територіальної громади  (далі - громада) розроблені з метою забезпечення в громаді сталого розвитку – гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, а також на підставі вимог Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про регулювання містобудівної діяльності»; ДБН В.2.2-17-2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення», Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами України.

   1.2.. Дія цих Правил поширюється на:

   - підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості, суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, фізичних  осіб - підприємців;

   - громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства.

     1.3. Благоустрій та забезпечення чистоти і порядку здійснюються:

   - на земельних ділянках, які знаходяться в користуванні (оренда, власність) юридичних та фізичних осіб;

   - на постійно закріплених за юридичними та фізичними особами територіях з метою утримання їх в чистоті, порядку та для зручності побуту населення;

   - на вільних земельних ділянках міської територіальної громади..

          Визначення термінів:

   - аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом;

   - аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами;

   - благоустрій громади - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

   - відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник (виробник) повинен позбутися шляхом передачі спеціалізованому підприємству чи утилізації;

   - вулично-дорожня мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

   - заходи з благоустрою населених пунктів — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

   - межа – матеріальні об’єкти, які позначають границі земельної ділянки, або умовна лінія на поверхні, яка розділяє дві узаконені ділянки.

   - прилегла територія – територія, визначена в установленому порядку лінія межі якої проходить через вулиці, провулок, лінії бордюрного каменю або середині проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, фасадів будинків, огорож, або на визначеній відстані від фасадів, споруд, огорож (якщо дорога відсутня -5 м від огорожі по периметру, включаючи тротуари, зелену зону);

   - прибудинкова територія – встановлена проектом забудови або державним актом землекористування територія навколо будинку призначена для розміщення і обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських та технічних споруд і будівель.

   - територія — сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах громад;

  - утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території громади, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

  -мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного,допоміжного чи іншого призначення,що використовується для прикрашення естетичного вигляду та доповнює композицію будинків ,будівель,їх комплексів;

  -тимчасова споруда торговельного,побутового,соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності -одноповерхова споруда,що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд,визначених технічним регламентом будівельних виробів,будівель і споруд, і встановлюється тимчасово,без улаштування фундаменту.

  -автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, що має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.

  -денний час – часовий проміжок від 08.00 год. до 22.00 год.;

  -нічний час – часовий проміжок від 22.00 год. до 08.00 год.

     

      До об’єктів благоустрою громади належать:

  - території загального користування:

     а) спортивні, дитячі, рекреаційні зони,  сквери, майданчики та інші;

     б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

     в) майдани, бульвари, проспекти;

     г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

    д) пляжі;

    е) кладовища, окремі поховання;

    є) інші території загального користування;

  - прибудинкові території;

  - території будівель та споруд інженерного призначення ;

  - території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними земельні ділянки на               умовах договору;

  - інші території в межах територіальної громади.

     

РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

 

     2.1. Повноваження міської ради:

  - затверджує правила благоустрою  на території громади, місцеві програми та забезпечує їх виконання ;

  - створює (у разі необхідності) органи і служби для забезпечення благоустрою громади, визначає повноваження цих органів (служб);

  - визначає на конкурсних засадах виконавців послуг (підприємства, установи, організації, тощо) з утримання об'єктів благоустрою;

  - організовує забезпечення на території громади чистоту і порядок, дотримання тиші в громадських місцях;

  - організовує місця відпочинку для населення;

  - визначає місця для куріння;

  - здійснює контроль за  забезпеченням  населених пунктів громади  урнами для сміття, які встановлюються на тротуарах вулиць, бульварах, майданах та на зупинках громадського транспорту;

   - здійснює контроль за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

  - надає дозволи на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначають обсяги пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

  - забезпечує приведення централізованих водогонів і децентралізованих джерел водопостачання у відповідність до санітарних норм і правил;

  - здійснює заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

  - організовує роботи з винесення в натуру та влаштування прибережних захисних смуг вздовж берегової смуги;

  - організовує виділення земельної ділянки під кладовище та облаштовує її згідно з санітарними правилами влаштування і утримання кладовищ;

  - визначає місця стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою громади, графіки роботи зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, терміни проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

  - затверджує правила утримання собак, котів, свійських тварин та здійснює контроль за їх утриманням;

  - розробляє схему санітарного очищення території громади;

   організовує виділення земельної ділянки під  майданчик  по  зберіганню  відходів рослинного походження та облаштовує її згідно з санітарно-гігієнічними вимогами;

  - визначає та облаштовує місця захоронення трупів тварин та птиці;

  - інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

  - регулярно проводить просвітницькі заходи, в тому числі через місцеві засоби масової інформації, з метою ознайомлення населення з вимогами нормативно-правових документів;

  - залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою території громади;

  - визначає в установленому порядку розміри відшкодувань юридичними та фізичними особами збитків, спричинених порушенням законодавства у сфері благоустрою. Дозволяється залучення адміністративно арештованих осіб на договірній основі до громадських робіт з благоустрою територіальної громади.

     2.2.Обов'язки та права громадян:

    Обов’язки:

  - дотримуватися правил благоустрою на території Очаківської міської територіальної громади.

  - регулярно утримувати в належному санітарному стані власне подвір'я, прибудинкову і прилеглу територію;

  - не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою громади;

  - укладати договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм (за винятком випадків, коли плата за вивезення відходів є у складі квартплати або плати за утримання будинку та прибудинкової території);

  - забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих громадянам на правах власності чи користування;

  - складувати рослинні відходи, опале листя, органічні рештки, тощо в господарствах індивідуальної забудови на території присадибної ділянки у компостних ямах, купах для подальшого використання їх як органічного добрива або передачі згідно укладеної угоди спеціалізованому підприємству ;

  - своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур'яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

  - дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами (собаками, котами, хижими та іншими тваринами);

  - утримувати сторожових собак на прив'язі або ж без прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість їх загрози здоров'ю громадян;

  - споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

  - проводити захоронення трупів тварин та птиці у спеціально встановлених місцях з узгодженням з Очаківською комунальною службою благоустрою;

  - відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавств України з питань благоустрою населених пунктів.

  - утримувати у належному технічному та естетичному стані номерні знаки будівель, таблички та вивіски на службових, виробничих, житлових та інших об’єктах (будівлях).

  - розміщення інформаційних листівок та рекламних щитів дозволяється в спеціально відведених для цього місцях та на підставі дозвільної документації, якщо це передбачено законодавством;

 

     Права:

  - користуватись об'єктами благоустрою територіальної громади;

  - вимагати виконання робіт з благоустрою громади, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну;

  - вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою громади;

  - на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території громади, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання;

  - брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

 

     2.3. Громадянам забороняється:

  - вивозити і вивантажувати у не відведених для цього місцях (шляхи, прибудинкові території, водойми, лісосмуги, яри, канави) відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, використану тару, зокрема, пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів;

  -  засмічувати недокурками, папером, ганчір'ям, використаними квитками лушпинням від насіння, паперовими обгортками від солодощів та іншими відходами та предметами території вулиць, площ, парків, скверів, пляжів та інших громадських місць;

  - палити тютюнові вироби в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. У відповідності до ст.1 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", громадське місце – територія або частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням або за плату;

  -  псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати насадження;

  - самовільно, без дозволу власника (балансоутримувача), висаджувати дерева, кущі, облаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам;

  - складувати будівельні матеріали (пісок, землю, гравій та інше), будівельні відходи, конструкції, обладнання на прилеглій території;

  - порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші  об'єкти благоустрою громади;

  - спалювати суху природну рослинність або її залишки;

  - клеїти об'яви на стінах будинків та інших споруд, павільйонів, опорах зовнішнього електроосвітлення та контактної мережі, деревах, тощо.

   - встановлювати реклами без погодження з відповідним дозвільним  органом;

  - робити написи (графіті) на тротуарах, стінах будинків та інших споруд, огорожах чи інших місцях без відповідного дозволу встановленого зразка;

  - влаштовувати стоянки (паркування), ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прилеглих територіях, тротуарах, скверах та водоймах і зелених зонах та інших територіях благоустрою;

  - утримувати собак і котів без реєстрації та у місцях, заборонених відповідними правилами, вигулювати їх в не відведених для цього місцях без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку);

  - порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб'єктів благоустрою громади;

  - проводити всі види земельних, будівельних і монтажних робіт без відповідного дозволу Очаківської комунальної служби благоустрою. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням грунту, суб’єкти господарювання та громадяни забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в терміни встановлені листом погодження. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів;

  - використовувати не за призначенням урни для сміття та контейнери для твердих побутових відходів (ТПВ);

  - захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд (створюють візуальне забруднення території);

   самовільно, без дозволу відповідних органів, встановлювати тимчасові та капітальні забудови (будинки, пристройки, сараї, гаражі, різного типу огорожі та інші споруди).

     2.4. Права підприємства, установи та організації:

  - брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку громади і заходів з благоустрою його території;

  - брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою громади;

  - вимагати припинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою громади;

  - вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

  - вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою громади.

     2.5. Обов'язки підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності:

   -  утримувати (прибирати) в належному санітарно-технічному стані території в межах об’єкта господарювання по всій її довжині, в ширину до середини вулиці, а при односторонній забудові на ширину проїзної частини через спеціалізовані підприємства на умовах договору або власними силами;

  - не залишати без нагляду автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, що заважають руху спеціалізованого автотранспорту (швидка медична допомога, пожежна, прибиральна техніка, тощо), а також не створювати незручності для мешканців, влаштовуючи стоянки службового транспорту (паркування) на прибудинкових територіях;

  - утримувати в належному стані закріплені за ними об'єкти благоустрою (їх частини);

- при торгівлі пивом встановлювати в місцях виносної торгівлі необхідну кількість біотуалетів та проводити їх своєчасне обслуговування;

  - місця проведення ярмарок та інших заходів забезпечувати контейнерами для відходів за рахунок учасників заходів і своєчасно прибирати закріплені території;

  - регулярно утримувати та прибирати території місць, відведених для купання. На територіях пляжів та місць для купання необхідно влаштовувати громадські вбиральні (туалети). Відстань від громадських вбиралень до місць купання має бути не менше ніж 50м і не більше ніж 200м. Під час сезону туалети повинні працювати цілодобово;

  - виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями  органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 - усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені терміни пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини, оформляти дозволи на проведення земляних робіт у відповідному підрозділу управління житлово-комунального господарства та екології. Самовільні розкопки забороняються;

  - усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

  - не вивішувати дорожні знаки без погодження з управлінням  патрульної  поліції  в  Миколаївській  області;

  - проводити згідно з планами, затвердженими органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

  - у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

  - забезпечувати очищення, справність і чистоту машин і механізмів, не допускати винесення ґрунту, бруду на шляхи, прибудинкові території, не допускається миття транспорту на території населених пунктів, крім спеціально відведених місць (автомийки тощо);

  - при транспортуванні вантажів автотранспортники, вантажовідправники і вантажоутримувачі повинні вжити заходів для запобігання розпилення або випадання вантажів та сипучих матеріалів, розробляти та затверджувати в установленому порядку транспортні схеми завезення будівельних матеріалів на будівельні майданчики. Перевезення негабаритних вантажів здійснювати при одержанні дозволу в службі  благоустрою і  управлінні  патрульної  поліції  Миколаївської  області

  - відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

  - забезпечувати благоустрій земельних ділянок, наданих їм на правах  власності, користування, оренди, тощо;

  - виконувати вимоги щодо створення безперешкодного доступу осіб з інваліднстю до об’єктів інфраструктур. Облаштовувати спеціальною піктограмою місця для особистого автотранспорту маломобільних групп населення (далі - МГН) поблизу входу, але не далі 50 м (ширина зони для паркування автомобіля МГН - не менше 3,5 м), Встановлювати огорожу з поручнями уздовж обох боків пандусів. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м. Поверхня покриття пандусів, пішохідних шляхів і підлог приміщень повинна бути твердою, міцною і не допускати ковзання;

  - утримувати стаціонарні трансформаторні станції в належному стані, періодично фарбувати фасад та здійснювати поточний ремонт.

     Підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участі в утриманні об'єкта благоустрою.

     Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності території визначають органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

     Посадові особи підприємств, установ, організацій та суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до нанесення шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за ними територіях.

2.6. Балансоутримувач об'єктів благоустрою.

      Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

      Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

        На території об'єкта благоустрою можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельної соціально-культурного, спортивного призначення, малі архітектурні форми, тощо. Власники зобов'язані забезпечити належне утримання цих об’єктів, наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участі в утриманні об'єкта благоустрою.

     Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

     Імперативом поводження з відходами в населених пунктах територіальної громади є плановий перехід від унітарної до роздільної системи видалення твердих побутових відходів (далі - ТПВ).

    3.1. Порядок збирання, вивезення (транспортування), утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів.

    3.1.1 Виробники відходів - фізичні та юридичні особи і суб'єкти підприємницької

 діяльності  зобов’язані:

  - дотримуватись вимог чинного законодавства України в сфері поводження з відходами та цих Правил;

  - укладати зі спеціалізованими підприємствами договори на вивезення твердих та рідких побутових відходів;

  - вносити у встановленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що здійснюють збір, збереження, перевезення (транспортування), видалення, знешкодження та захоронення відходів;

  - надавати інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи  до держуправління охорони навколишнього природного середовища у Миколаівській області;

  - на територіях, закріплених за ними рішеннями виконавчого комітету, відводити спеціальні майданчики для розміщення контейнерів зі зручними під'їздами для транспорту;

  - на майданчиках для збирання та тимчасового зберігання твердих побутових відходів установити спеціальні ємкості (контейнери, баки) у відповідності з диференційованими нормами накопичення та терміном зберігання відходів.

  - сприяти зменшенню обсягів утворення і накопичення твердих побутових відходів;

  - урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та  регулярно  звільнятися від сміття по мірі його накопичення (Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 145 від 17.03.2011р.)

  - забезпечувати максимально можливу утилізацію використаних вітчизняних та імпортних пакувальних матеріалів і тари, у яких знаходилася продукція, або укладати угоди з спеціалізованими організаціями на їх передачу;

  - забезпечити збирання, належне збереження відходів, що мають ресурсну цінність і підлягають утилізації, не допускати їх знищення та псування.

  - не допускати збереження відходів у несанкціонованих місцях і об'єктах.

  - здійснювати контроль за санітарним та технічним станом місць і об'єктів розміщення власних відходів.

  - виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України і рішеннями міської ради та її виконавчих органів з питань недопущення забруднення навколишнього природного середовища відходами.

 

     3.1.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи підприємці,  суб'єкти підприємницької діяльності та установи, що обслуговують житлові будинки, житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи, молодіжно-житлові комплекси, об'єднання власників багатоквартирних будинків та інші обслуговуючі житловий фонд організації зобов'язані:

- вчасно укладати договори на вивезення (транспортування) побутових відходів з спеціалізованими організаціями;

  - надавати інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи до управління  екології  та  природних  ресурсів  Миколаївської  облдержадміністрації. 

  - проводити роз'яснювальну роботу та організовувати населення для виконання заходів з дотримання санітарних норм і правил утримання прибудинкових територій, сприяти введенню роздільного збору твердих побутових відходів;

  - на територіях домоволодінь відводити спеціальні майданчики для розміщення контейнерів зі зручними під'їздами для транспорту. На майданчиках установити контейнери для збирання відходів у відповідності з кількістю населення, диференційованими нормами накопичення та терміном зберігання відходів;

  - в разі заповнення контейнерних ємкостей будівельними та великогабаритними відходами вивільнення їх проводиться за рахунок виробника відходів, а при його не виявлені – балансоутримувачем;

  - забезпечувати належне технічне утримання та дезінфекцію контейнерних ємкостей, майданчиків та малих архітектурних форм для розміщення контейнерів;

  - видалення відходів з сміттєвих урн проводиться балансоутримувачем в ємкості контейнерних майданчиків або спеціалізованим підприємством на основі укладених угод;

  - вивезення вуличного змету проводиться спеціалізованою організацією у плановому порядку за маршрутними графіками, погодженими з балансоутримувачем та затвердженими з управлінням житлово-комунального господарства, але в разі несвоєчасного прибирання міських вулиць проводиться додаткове вивезення вуличного змету за рахунок винуватців. Змішування ТПВ з вуличним зметом забороняється;

  - в разі недотримання або зриву перевізником графіка вивезення ТПВ, для запобігання погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, балансоутримувач повинен вжити оперативних заходів щодо вивезення відходів. Завдані балансоутримувачу збитки відшкодовує перевізник ТПВ на основі акта виконаних робіт, затвердженого в управлінні житлово-комунального господарства;

   - виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України і рішеннями  Очаківської міської ради з питань недопущення забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами.

     3.1.3. Суб’єкти господарювання (підприємства, організації, установи, суб'єкти підприємницької діяльності), що займаються збиранням та вивезенням побутових відходів, визначається органами місцевого самоврядування на конкурсних засадах і зобов'язані:

  - укласти угоду з виконавцем послуг на право збирання, транспортування твердих та/або рідких побутових відходів;

  - мати відповідну матеріально-технічну базу, у тому числі:

   а) спеціально відведені та обладнані місця і об'єкти (майданчики, ремонтні майстерні, складські приміщення, стоянку для автотранспорту і т.д.), огороджені та розташовані з дотриманням вимог санітарних норм для здійснення діяльності в сфері поводження з відходами;

   б) парк спецавтотранспорту для транспортування твердих та/або рідких відходів;

   в) засоби та обладнання для санітарно-дезінфекційного оброблення технічних засобів (миття, дезінфекція спецавтотранспорту), що відповідає санітарним нормам і правилам;

   г) парк контейнерів для забезпечення ними виробників твердих побутових відходів, що не мають власних ємкостей для збирання відходів;

  - мати відповідних спеціалістів для забезпечення технічного обслуговування автотранспорту.

  - проводити миття та дезінфекцію спецавтотранспорту, що здійснює збирання і транспортування відходів згідно діючих санітарних норм і правил;

  - вчасно здійснювати вивезення твердих і рідких побутових відходів з території житлових будинків, організацій, установ і підприємств у спеціальні місця та об'єкти.

  - складати маршрутні графіки вивезення ТПВ, попередньо узгодивши їх з виконавцем послуг і з підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста. Забезпечувати належне виконання маршрутних графіків та вчасно коригувати їх відповідно до зміни експлуатаційних умов.

  - у районах забудови будинків, що належать громадянам на правах приватної власності (приватний житловий сектор), здійснювати регулярне очищення від побутових відходів згідно з договорами та затвердженими графіками.

  - надавати інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, а також інформацію про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи, до управління житлово-комунального господарства  та держуправління охорони навколишнього природного середовища;

  - в разі недотримання або зриву графіка вивезення ТПВ перевізник повинен відшкодувати завдані балансоутримувачу збитки за не виконану роботу з прибирання та вивезення відходів;

  - контейнерні ємкості для твердих побутових відходів повинні утримуватись в належному санітарно-технічному стані;

   - для визначення кількості встановлюваних контейнерів (в житловій забудові) необхідно виходити з чисельності населення, що користується ними, диференційованих норм накопичення твердих побутових відходів і термінів їх зберігання. Розрахунковий загальний об’єм контейнерів повинен відповідати фактичному накопиченню відходів у періоди найбільшого утворення відходів.

     3.1.4. Вимоги до місць розташування ємкостей для твердих побутових та ресурсних відходів:

   - для збирання та тимчасового зберігання твердих побутових відходів мають бути обладнані спеціальні майданчики та встановлені ємкості (контейнери, баки) згідно із санітарними нормами та диференційованими нормами накопичення твердих побутових відходів. Розмір майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів;

   - майданчики для встановлення контейнерів повинні мати водонепроникне покриття;

   - місце розташування майданчиків встановлюється комісійно - на території приватних домоволодінь місця розташування двірських туалетів і зливних ям визначаються самим домовласником, але не ближче ніж 8-10 метрів від житлових будинків у відповідності з п.2.3.2. СаНПіН №42-128-4690-88 "Санітарні правила утримання територій населених місць" . В районах існуючої забудови та у конфліктних ситуаціях місце розміщення встановлюється комісійно;

   - території для майданчиків із установленням на них контейнерів для збору відходів у мікрорайонах приватних будинковолодінь визначаються комісійно;

  - забороняється встановлення ємкостей для побутових відходів в місцях, не відведених для цього;

   - до контейнерних майданчиків повинен бути забезпечений вільний проїзд спецавтотранспорту та умови для завантаження контейнерів в машини. При цьому не повинні створюватися перешкоди для пішоходів та руху іншого автотранспорту;

  - місце розташування контейнерних ємкостей повинно відповідати наступним умовам:

   а) не допускається розміщення контейнерних ємкостей у поглибленнях;

   б) доступ від проїзної дороги для сміттєвозів до місця розташування контейнерів має бути обладнаний відповідним дорожнім покриттям, в зимовий час під’їзд до контейнерів має бути звільнений від снігу та льоду;

   в) ділянка подачі контейнера до машини повинна бути вільна від східців та уступів;

   г) проходи, арки на під'їзді до контейнерного майданчика повинні мати розміри, що забезпечують проїзд сміттєвозів;

   д) відстань від місця розташування контейнера на майданчику до межі проїжджої частини (місця зупинки спецавтотранспорту) не повинна перевищувати 1,5 м;

  - при проведенні дорожньо - будівельних робіт, розкритті дорожнього полотна та інших будівельних роботах виробник відходів комісійно визначає інше місце для встановлення контейнерів;

  - за санітарний стан контейнерного майданчика (в тому числі - за його прибирання після вивезення відходів) відповідає виробник відходів (обслуговуюча житловий фонд організація). У випадку порушення графіка видалення відходів, прибирання майданчика проводиться перевізником;

  - забороняється утримувати (зберігати) контейнера для відходів поза межами контейнерного майданчика;

  - майданчики для збирання ресурсних відходів повинні бути обладнані водонепроникним покриттям та при можливості малими архітектурними формами. Розмір майданчика визначається з врахуванням необхідної кількості контейнерів по напрямкам сегрегації.

     3.1.5. Вимоги до користування ємкостями для твердих побутових відходів.

  - тверді побутові відходи повинні завантажуватися в контейнерні ємкості відповідно до їх призначення. Складування відходів іншим способом (на земельній ділянці або біля контейнерів) забороняється.

  - для запобігання випаданню відходів з контейнерів і можливості травмування працівників під час механізованого перевантаження відходів у сміттєвоз, контейнери необхідно наповнювати відходами так, щоб до верхнього краю контейнера залишалося близько 10-15 сантиметрів (біля 90% наповненості);

  - забороняється вміщувати в контейнерні ємкості палаючі або тліючі відходи;

  - забороняється вміщувати в контейнери будівельні відходи, великогабаритні предмети, листя, сніг, лід, а також відходи, що можуть псувати контейнер і спецавтотранспорт;

  - відповідальність за технічний стан контейнерів несе їх власник, а за санітарний стан – балансоутримувач, якщо інше не передбачено угодою;

     3.1.6. Вимоги до порядку вивезення (транспортування) відходів.

  - вивезення твердих побутових відходів здійснюється згідно укладених договорів між виробником відходів та спеціалізованою організацією;

  - виробник великогабаритних відходів зобов’язаний завчасно укласти угоду з балансоутримувачем, де передбачити об’єми, місце складування, відокремлення ресурсних компонентів відходів та проведення оплати за їх вивезення на паспортизоване сміттєзвалище;

  - виробник будівельних відходів зобов’язаний завчасно укласти угоду з балансоутримувачем, де передбачити об’єми, місце складування, відокремлення ресурсних компонентів відходів та проведення оплати за їх вивезення на паспортизоване сміттєзвалище або передати їх забудовнику для планування території ;

  - видалення ТПВ перевізниками необхідно проводити з урахуванням дотримання шумового комфорту мешканців населеного пункту ;

  - періодичність вивезення ТПВ проводиться перевізником згідно діючих диференційованих норм накопичення відходів на підставі розрахунків балансоутримувача.

     3.1.7. Особливості збору та вивозу окремих видів побутових відходів.

  - виробники відходів зобов'язані складувати матеріали, що утилізуються (макулатура, скло, метал, пластмаса, текстиль) у відповідні контейнерні ємкості для конкретних видів ресурсно-цінних відходів та забезпечити своєчасну їх передачу спеціалізованим організаціям;

  - відходи, що утворюються на виробничо-промислових підприємствах та містять ресурсно-цінні компоненти, повинні зберігатися окремо від відходів, утилізація яких недоцільна, і направлятися виробником відходів у встановленому порядку для вторинної переробки;

  - харчові відходи підприємств харчової промисловості, кулінарних цехів, супермаркетів, ринків повинні зберігатися в охолоджувальних камерах окремо від твердих побутових відходів;

  - організації, установи, підприємства, громадяни, що утримують зелені насадження загального, обмеженого та спеціального призначення, мають проводити утилізацію відходів , що утворюються при догляді за зеленими насадженнями, шляхом природного компостування на спеціально відведених ділянках, місця розташування яких повинні бути узгоджені з санітарно-епідеміологічною станцією;

  - не ущільнений ґрунт, будівельне сміття, відходи розкриття дорожнього покриття повинні максимально повторно використовуватися та перероблятися;

  - підприємства, які надають послуги з перевезення будівельних матеріалів (сипких вантажів, тощо) і відходів, при транспортуванні зобов’язані забезпечити не допущення забруднення території населеного пункту .

     3.1.8. Відходи, що містять токсичні речовини.

  - токсичні та шкідливі відходи (медикаменти, акумулятори, гальванічні елементи, фарби, розчинники, лаки, клеї, кислоти, луги, засоби захисту рослин і дерев'яних виробів, люмінесцентні трубки, термометри та інший брухт, який містить ртуть, олії та забруднені оліями відходи, конденсатори і т.д.) повинні збиратися окремо від побутових відходів та своєчасно передаватись спеціалізованим організаціям для утилізації.

  - електропобутова апаратура, що не містить токсичних речовин, вивозиться окремо під час збору великогабаритних відходів і направляється для утилізації.

     3.1.9. Великогабаритні відходи.

  - для відходів, які через свої обсяги (габарити) чи вагу не можуть утримуватись в контейнерних ємкостях для відходів (великогабаритні відходи), повинен бути організований окремий вивіз згідно п.3.1.6;

  - вага великогабаритних відходів, що утворюються у домашніх господарствах, може бути тільки такою, щоб навантаження великогабаритного предмета могло здійснюватися двома робітниками з дотриманням вимог і норм з охорони праці.

  - великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження автотранспортного засобу, не вивозяться. Виробник великогабаритних відходів зобов'язаний підготувати їх до виду, можливого для вивезення.

  - холодильники та морозильні камери, що містять речовини, які можуть мати особливий негативний вплив на навколишнє природне середовище (фтор-, хлор-, дифеніл- утримуючі компресорні олії, хладони, фреони), повинні надаватися до вивезення згідно п.3.1.6 даних Правил;

  - великогабаритні відходи, підготовлені до видалення, повинні розміщуватись на контейнерному майданчику або ділянці, погодженої з балансоутримувачем не раніше 17.00 год. напередодні дня вивозу або не пізніше 7.00 год. у день вивозу таким чином, щоб не перешкоджати вуличному руху, пішоходам і велосипедистам, а також регулярному вивозу побутових відходів. Балансоутримувач також може організовувати єдиний день вивезення великогабаритних відходів;

  - великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом на паспортизоване сміттєзвалище;

  - за санітарний стан території, де складувалися великогабаритні відходи (в тому числі - за її прибирання після вивезення великогабаритних відходів), відповідає виробник великогабаритних відходів.

  - до вивозу великогабаритних відходів виробник відходів самостійно несе відповідальність за належне та безпечне їх складування.

     3.1.10. Вимоги до утилізації, знешкодження та захоронення відходів.

  - утилізація, знешкодження та захоронення відходів здійснюється в спеціально відведених місцях та об'єктах (полігон ТПВ, сміттєспалювальний завод, сміттєпереробні установки);

  - вимоги до експлуатації спеціальних місць та об'єктів поводження з відходами визначаються чинним законодавством України.

  - відходи, що утворюються на об'єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника чи власник їх невідомий (безхазяйні відходи), є власністю територіальної громади.

  - власники чи користувачі земельних ділянок, на яких виявлені відходи, що не належать їм, повинні повідомити про них управління житлово-комунального господарства та держуправління охорони навколишнього природного середовища в Миколаівській області.

 

РОЗДІЛ  4.  ОСОБЛИВОСТІ  СЕЗОННОГО  ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ  ГРОМАДИ

     4.1. Період осінньо-зимового утримання встановлюється з 15 жовтня до 15 квітня.

   Прибирання міських територій в осінньо-зимовий період прибирається 2 рази на добу: ранкове – до 8.00 год.; денне - з 14.00 год. По мірі потреби (снігопад, ожеледиця, святкові дні, тощо)- забезпечити додаткове прибирання.

  У зимовий період необхідно забезпечити вільне пересування пішоходів та транспорту.       Для механізованого прибирання проводити підгортання обробленого технічною сумішшю снігу у вали, з врахуванням ширини вулиці та характеру руху транспорту.

Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних переходах, на зупинках громадського транспорту, в місцях в'їзду в двори і на внутрішньо квартальні території.

  Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають магістральні вулиці, тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів.

  Забороняється скидати сніг та сколений лід з тротуару на проїзну частину вулиці.

  Проводити першочергові роботи з очищення снігу на маршрутах руху громадського транспорту.

  Тротуари по вулицях приватної забудови прибирають домовласники в межах свого домоволодіння в повному розмірі.

  Проводити вигортання необробленого технічною сумішшю снігу на придорожню зелену смугу, в разі її відсутності – створення валів на краю тротуару.

  Вивозити сніг необхідно на місця, визначені комісійно.

  Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами.Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки громадського транспорту, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском або технічною сумішшю без застосування хлоридів.

  Під час танення снігу, необхідно проводити роботи з очищення колодязів зливової мережі тощо.

  Балансоутримувач або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

  - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

  - мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

  - прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату.

   4.2. Період весняно-літнього утримання встановлюється з 15 квітня до 15 жовтня.

  Прибирання територій громади у весняно-літній період здійснюється 2 рази на добу:

  - ранкове – до 7.00 год.,

  - денне – з 16.00 до 20.00 год.

   Механізоване підмітання пилу та сміття з поверхні дорожнього покриття проводиться в період з 20.00 год. до 6.00 год. ранку.

    4.3. Літнє прибирання містить:

  - підмітання пилу та сміття з поверхні покриття; полив територій для зменшення пилоутворення та підвищення вологості повітря;

  - прибирання сміття на території контейнерних майданчиків та біля них, а також в місцях його накопичення;

  - регулярний покіс трави на газонах;

  - знищення бур'янів та карантинних рослин, знищення омели та нарості на деревах;

  - прибирання газонів та тротуарів.

  Восени, в період інтенсивного опадання листя, проводяться роботи з оперативного його вивезення в спеціальні місця, визначені комісійно.

  Дозволяється залучення правопорушників,  на  яких  накладено  адміністративне  стягнення, до громадських або суспільно  корисних  робіт  з прибирання парків, скверів, зелених зон, прибудинкових території житлових будинків, тощо.

 

РОЗДІЛ 5. БЛАГОУСТРІЙ ОБ’ЄКТІВ ТОРГОВО-ПОБУТОВОЇ МЕРЕЖІ ГРОМАДИ.

  5.1.1.Забудова окремих територій громади, кварталів, житлових комплексів,виробничих зон, інших утворень, відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки повинні супроводжуватись зовнішнім благоустроєм прилеглих вулиць, рекреаційних зон, санітарно-захисних зон, з урахуванням вимог державних нормативів по доступності для мало мобільних груп населення.

  5.1.2.Території з боку вулиць відносно до червоної лінії знаходяться у комунальній власності і можуть в окремих випадках надаватись тимчасово на умовах оренди юридичним та фізичним особам для утримання благоустрою зазначених територій із додержанням цільового призначення, установки малої архітектурної форми (МАФ), тимчасових споруд для підприємницької діяльності або розміщення некапітальних об’єктів.

  5.1.3.Лінії забудови вулиць,доріг, проїздів ,майданів ,тощо встановлюються згідно з містобудівною документацією,затвердженим планом червоних ліній і визначають межу за якою забороняється розміщення капітальних будівель у бік вулиці,окрім тих,що призначені для обслуговування транспорту згідно із законодавством та державними будівельними нормами.

    5.1.4.Елементами благоустрою є:

  а)покриття площ,вулиць,доріг,проїздів,алей,бульварів,тротуарів,пішохідних зон і доріжок відповідно норм і стандартів;

  б)зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

  в)будівлі і споруди системи збирання і вивезення відходів;

  г)засоби та обладнання освітлення та зовнішньої реклами;

  д)технічні засоби регулювання дорожнього руху;

  е)будівлі і споруди системи інженерного захисту території;

комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

  ж)обладнання дитячих,спортивних та інших майданчиків;

  з)малі архітектурні форми;

  і)та інші елементи благоустрою,визначені нормативно-правовими актами.

     5.1.5.До малих архітектурних форм належать:

  - альтанки,павільйони,навіси,паркові арки і колони,вуличні вази і амфори,декоративні фонтани,декоративні скульптури,вуличні меблі (лавки,лави,столи), садово-паркове освітлення, обладнання дитячих майданчиків, павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, ворота, меморіальні споруди, рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски та інші об’єкти визначені законодавством.

  5.1.6.Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

  5.1.7..До тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності належать:  кіоски,павільйони площею  до 30.00 кв.м., літні майданчики, торгівельні обладнання ,торгівельні палатки,намети та інші торгівельні пристрої пересувні та стаціонарні.

  5.1.8.Порядок встановлення тимчасових споруд визначений Порядком розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності затверджений  наказом Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України  від 21.10.2011р № 244;

  5.1.9. Не дозволяється встановлення нових тимчасових споруд для підприємницької діяльності на відстані ближче 200м від закладів освіти, дошкільних закладів, лікарень,за винятком:

  -кіосків ,загальною площею 12.00м2.зблокованих з зупинковими навісами;

  -кіосків з продажу періодичної друкованої продукції, загальною площею не більше 12.00м2.

  5.1.10. Встановлення  металевих гаражів /тимчасових споруд для господарської діяльності/ на прибудинкових територіях для інвалідів із захворювання опорно-рухового апарату відбувається відповідно до схеми  прив’язки затвердженої рішенням виконавчого комітету та узгодженої з зацікавленими організаціями користувачами інженерних комунікацій.

     5.2. Підприємства торгівлі, побутового обслуговування, ринки, власники кіосків та інших об'єктів дрібнороздрібної торгівлі, автозаправні станції, тощо зобов'язані:

  5.2.1. При здійснені підприємницької діяльності (торгівлі), проводити вантажно-розвантажувальні роботи, паркування автотранспорту та розміщувати малі архітектурні форми і рекламні конструкції без створення незручностей для руху пішоходів та автотранспорту;

  5.2.2. Встановити урни для сміття, розмістити інформаційні таблички із зазначенням власника, розпорядку дня, відповідального за санітарний стан;

  5.2.3. Укласти договір щодо надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів, укладеного з спеціалізованою організацією;

  5.2.4. Укласти договір на виконання робіт з санітарного прибирання прилеглої та закріпленої території з балансоутримувачем або іншою спеціалізованою організацією (виконавець) з обов’язковим представленням підтверджуючого документу балансоутримувачу;

  5.2.5. Укласти угоду на вилучення та передачу ресурсних відходів з спеціалізованим сегрегаційним підприємством;

  5.2.6. Встановити світлову вивіску та забезпечити освітлення території при вході в заклад;

  5.2.7. Підтримувати в належному стані зовнішній вигляд об'єкта підприємницької діяльності (фасад будівлі, прилегла територія), засоби зовнішнього оформлення (вивіски, трафарети та інше);

  5.2.8. Надання на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів з комплексного благоустрою визначеного об’єкта.

  5.2.9. Забезпечити вільний проїзд для спецавтотранспорту.

     5.3. Знесення самовільно встановлених тимчасових споруд /кіосків,павільонів, інвентарних гаражів , тощо /.

  5.3.1 Тимчасові споруди,встановлені самовільно, або які не відповідають будівельним, санітарним та протипожежним вимогам підлягають знесенню силами власника у двотижневий термін після отримання відповідного рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради .

  5.3.2. Факт порушення фіксується актом обстеження, який має бути підписаний представниками Управління з питань житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради, (далі Управління ЖКГ ОМР) та власниками тимчасових споруд.

  5.3.3.  У разі, коли власник тимчасової споруди не виявлений або відмовляється від знесення власними силами у встановлений у попереджені термін, знесення такої споруди здійснює комунальне підприємство  громади.

  5.3.4 .Після знесення тимчасова споруда приймається на зберігання комунальним підприємством,яке це здійснило, про що складається відповідний акт.

  5.3.5. Дотримання громадського порядку під час знесення тимчасової споруди  забезпечує відділ поліції за зверненням органів міської ради.

  5.3.6. Знесені тимчасові споруди,якщо їх власники не виявлені протягом тридцяти днів з часу знесення, беруться на облік установою по управлінню майном і в подальшому питання вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

РОЗДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

  6.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством та цими Правилами.

  6.2. Території парків, скверів,  та прилегла до них територія ( тротуари, тощо) прибираються балансоутримувачем.

  6.3. Об’єкти торгівлі ( кіоски, намети, тощо) прибирають прилеглу територію по периметру споруди на віддалі не менше 5м.

  6.4. Прибирання і утримання зупинок громадського транспорту, санітарно-технічне утримання і очищення урн від відходів проводиться суб’єктом господарювання або балансоутримувачем згідно укладеної угоди.

  6.5. На територіях загального користування необхідно встановлювати урни для сміття, а саме: для вулиць, парків – 1 урна на 800 кв.м. площі, на тротуарах – відстань між урнами не більше 50м, для ринків – 1 урна на 50 кв.м. площі з відстанями не більше 10м, на зупинках громадського транспорту – не менше 2 урн, біля об’єктів торгівлі – не менше одної.

   6.6. На об'єктах благоустрою забороняється:

  - виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого відповідним підрозділом управління житлово-комунального господарства та екології;

  - самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, тощо;

  - вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, сміття, будівельні відходи;

  - складувати будівельні матеріали, будівельні відходи, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків на прилеглій території благоустрою;

  - самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски, капітальні та тимчасові будівлі, тощо;

  - встановлювати технічні засоби;

  - влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів за межами територій пляжів;

  - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

  - здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА СПОРУД, ЇХ ФАСАДІВ

    Імперативом утримання житлового фонду є створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (кондомініуми), трансформація та адаптація до вимог чинного законодавства підприємств, які виконують роботи з утримання житлового фонду .

  7.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», та інших нормативних актів.

  7.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

  7.3 .У багатоквартирних будинках не дозволяється:

  -обєднувати лоджії і балкони з помешканнями квартир шляхом розбирання зовнішніх стін;

  -переносити опалювальні пристрої на лоджії та балкони;

об’єднувати квартири по вертикалі з повним або частковим розбиранням міжповерхових перекриттів;

  -збільшувати площу приміщень санітарних вузлів і ванних кімнат за рахунок жилих кімнат;влаштовувати прорізи в несучих стінах без затвердженої в установленому порядку проектної документації;

  -розбирати підготовку під підлоги на звукоізоляційній основі при ремонті,що призводить до неприпустимого акустичного дискомфорту в квартирах,розміщених нижче поверхом;

  -виконання робіт та інші дії,що викликають псування приміщень,підвищений шум чи вібрацію,порушують умови проживання громадян;

  -скління лоджій і балконів, призначених для протипожежних евакуаційних цілей з 5 і вище поверхів;

  -скління лоджій і балконів першого поверху у разі,якщо по стіні прокладено газові мережі ,без дозволу експлуатаційної газової організації та технічних умов на переніс газових мереж;

  -прибудова лоджій та балконів квартир ,які виходять на червону лінію забудови кварталів або вулиць;

  -прокладання вентиляційних,димових та інших каналів та трубопроводів по фасадах житлових будинків;

  -проведення будь-яких будівельних та облицювальних робіт без розроблення робочої документації проектною організацією,що має відповідну ліцензію;

  7.4.Скління лоджій і балконів,а також заміну вікон,утеплення фасаду у багатоквартирних будинках дозволяється робити тільки з збереженням єдиного архітектурно-художнього стилю фасаду будинку,а в будинках ,які знаходяться під охороною  держави як такі,що відносяться до історико-архітектурної  спадщини ,за погодженням виконавчих  органів  міської ради.

  7.5. Переобладнання та перепланування житлових та підсобних приміщень власниками квартир,наймачами і орендарями може проводиться лише з метою поліпшення житлових умов за відповідними проектами без обмеження інтересів інших мешканців,які проживають у цьому будинку. Дозвіл на перепланування житлового приміщення надається за рішенням виконавчого комітету міської ради за узгодженням експлуатаційної організації та об’єднання співвласників будинку, тільки у випадках знесення не несучих перегородок.

  7.6.1 .Категорично забороняється переобладнання і перепланування квартир у великопанельних 5-ти та 9-ти поверхових житлових будинках серії 111-90/1,2,у яких усі зовнішні  та внутрішні панелі є несучими,якщо ці дії пов’язані з їх частковим або повним руйнуванням.

  7.6.2. Забороняється самовільно, без належного дозволу об’єднувати кухню з житловою кімнатою, втручатись в несучі огорожуючі конструкції будівлі, втручатись в загально будинкові мережі.

  7.6.3. Забороняється встановлювати гідрофори без дозволу та технічних вимог КП ОМР «Очаків-сервіс».

    7.7. Замовник повинен :

  -не перешкоджати працівникам комунальних  підприємств, інших організацій в обслуговуванні інженерних комунікацій;

  -не порушувати цілісність елементів конструкцій приміщення/будинку/без отримання належного дозволу;

  7.8.Контроль за належним використанням приміщень житлових будинків,за цільовим призначенням, а також відповідальність за дотримання Правил користування приміщенням житлових будинків і прибудинковими територіями, діючих будівельних та санітарно-епідеміологічних норм ,правил протипожежної безпеки,  покладається на власника будинку/квартири/.

  7.9. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:

  - проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим головним архітектором міста;

   - забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

  - змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт;

  - розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу;

  - при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

  7.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

 

РОЗДІЛ 8. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ НОВОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

  8.1 .Експлуатація об’єктів, завершених будівництвом і не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

  8.2.Після закінчення будівельних робіт та проведення робіт по комплексному благоустрою заявник /власник/ пред’являє реконструйоване /або збудоване / приміщення, будівлю державній приймальній комісії.

  8.3. Самовільне переобладнання і перепланування квартир забороняється,а винні притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством. Наймач, або орендар, який самовільно перепланував або переобладнав житло, зобов’язаний за вимогою балансоутримувача /власника / привести житло в попередній вигляд.

  8.4. Контроль за додержанням належних умов експлуатації жилих квартир покладається на власника  баланосоутримувача будинку.

  8.5. У разі консервації об’єкта забудовник зобов’язаний здати інспекції ДАБК дозвіл на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про консервацію об’єкта, згідно з «Порядком консервації та розконсервації об’єктів будівництва» затвердженим Наказом Держкоммістобудування від 27.12.1995 року. Територія будівництва таких об’єктів повинна бути огорожена висотою не менше як 1.8.м, благоустрій прилеглої  території упорядкований.

  8.6 .Забудовники, яким відведені земельні ділянки  для будівництва,повинні забезпечити  збереження існуючих зелених насаджень на відповідних ділянках, а у разі потреби їх знесення погодити з управлінням з питань житлово-комунального господарства Очаківської міської ради .До прийняття  об’єкта в експлуатацію  замовник повинен виконати комплексний благоустрій об’єкту та прилеглої до нього території з улаштуванням /відновленням/ покриття доріг,тротуарів,обладнання пристроями для безпеки руху,озеленення,забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм,врахування доступності мало мобільних груп населення,здійснення інших заходів,спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території,покращання її естетичного вигляду/Закон України «Про благоустрій населених пунктів»/.

 

РОЗДІЛ 9. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

  9.1.  Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  9.2. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

 

РОЗДІЛ 10. УТРИМАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

  10.1.Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку та належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

  10.2 .Огорожа багатоповерхових житлових будинків забороняється, крім випадків, у яких огорожа передбачена проектною документацією та містобудівними умовами і обмеженнями земельної ділянки

 

 

РОЗДІЛ 11. БЛАГОУСТРІЙ ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА

   11.1. Благоустрій території приватного будинковолодіння проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

   11.2. Власник або користувач зобов’язаний забезпечувати належне утримання прибудинкової та прилеглої до будинковолодіння території ( тротуар, тощо).

   11.3. Власник або користувач зобов’язаний укласти угоду на видалення ТПВ з спеціалізованим підприємством (перевізником відходів).

  11.4. При запровадженні контейнерної системи вивезення відходів власник зобов’язаний утримувати контейнер  для  ТПВ  у належному санітарно-технічному стані. При запровадженні безконтейнерної системи власник зобов’язаний дотримуватись встановленого графіку вивезення відходів. Користуватись контейнерами, встановленими для мешканців багатоповерхової забудови та суб’єктів господарювання забороняється.

  11.5. Зовнішній благоустрій ділянок садибної  та котеджної житлової  забудови повинен включати влаштування огорож,проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку , господарських майданчиків, впорядкування перед собою до проїжджої частини вулиці, а також озеленення території. Роботи з благоустрою виконуються власниками садиб, котеджів згідно з загальними містобудівними умовами та обмеженнями санітарними правилами. Влаштування огорож земельних ділянок здійснюється відповідно до Положення про порядок влаштування огорож на території Очаківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Очаківської міської ради від 13 квітня 2018 року № 44, з урахуванням вимог безперервної інсоляції суміжних земельних ділянок. Висота огорожі земельної ділянки  не повинна перевищувати 1.80м.

 

РОЗДІЛ 12. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

     Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будівель і споруд на території загального користування здійснюються на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, наданого Державною інспекцією архітектури містобудування, ЗУ «Про основи містобудування», Земельного Кодексу України та інше.

     Забудовнику необхідно:

  12.1. Укласти угоду зі спеціалізованими організаціями на передачу відходів та встановити необхідні ємкості для сортування металу, скла, картону, тощо, як під час будівництва, так і після здачі в експлуатацію об’єкта до завершення ремонтно-будівельних робіт мешканцями;

  12.2. Встановити огорожу майданчика та постійно утримувати її в належному естетичному та санітарно-технічному стані;

  12.3. Влаштовувати під’їзні майданчики з твердого покриття до об’єкта будівництва та             не допускати винесення ґрунту на прилеглу територію та проїзну частину вулиці;

  12.4. Відновлення асфальтобетонного покриття проїзної частини вулиць в районі забудови.

  12.5. Встановити біотуалети та території будівництва із дотриманням нормативних відстаней від вікон житлових будинків, дитячих і спортивних майданчиків;

  12.6. Утримувати територію незавершеного будівництва в хорошому стані.

  12.7. При виконанні робіт з благоустрою прилеглої території облаштування тротуарів проводити виключно сертифікованою бруківкою.

 

РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

     Імперативом зеленого будівництва громади є реконструкція існуючих зелених насаджень, створення стійкої екологічної мережі (скверів, парків, тощо). Перехід від суцільного озеленення до функціонального та економічно-ефективного.

   13.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах громади.

   13.2. За зелені насадження, які знесені під час проведення будівництва або інших робіт і які не можуть бути відновлені після завершення цих робіт, проводиться грошова компенсація за встановленим законодавством порядком та компенсаційна висадка зелених насаджень в іншому місці за погодженням з органами місцевого самоврядування.

  13.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів балансоутримувача, а на земельних ділянках, переданих у власність - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

  13.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в установленому законодавством порядку.

  13.5. Під час проведення будівельних робіт необхідно забезпечити максимальне збереження культурного ландшафту навколишньої території.

  13.6. При формуванні об'єктів зеленого будівництва необхідно враховувати архітектурно-декоративні і санітарно-екологічні характеристики насаджень.

  13.7. Знесення аварійних дерев, сухостоїв виконується протягом двох тижнів після отримання ордера, якщо інший термін не буде зазначений в ордері (в межах природно-заповідного фонду - за погодженням Державного управління екології та природних ресурсів у Миколаівській  області).

     Відповідальними за збереження зелених насаджень і догляд за ними є:

  - на об’єктах державної чи комунальної власності – балансоутримувач;

  - на територіях підприємств, установ та організацій та прилеглих до них територій – відповідні підприємства, установи та організації;

  - на територіях, земельних ділянках, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

  - на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

  13.8. Балансоутримувач, власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати в належному санітарно-технічному стані зелені насадження та здійснювати їх загальний (двічі на рік), частковий або позачерговий огляд. 

  13.9. Вимоги щодо забезпечення благоустрою зелених насаджень загального користування:

     Парки:

  - охорона та консервація існуючих парків;

  - формування новостворених садово-паркових об'єктів, в тому числі за рахунок рекультивації девастованих ландшафтів;

  - максимальне збереження функціональних і художніх особливостей;

  - проведення реконструкції малоцінних в декоративному відношенні ділянок із формуванням декоративних групових і солітерних композицій;

  - надання переваги довговічним деревам ландшафтоутворюючих порід, красивоквітучим чагарникам, багаторічним клумбам і рабаткам;

  - відновлення моновидових алейних рядів;

  - створення захисних буферних посадок із найбільш стійких для конкретних умов дерев;

  - впровадження акцентуючих посадок і пейзажних груп із врахуванням кольорових гам, в тому числі у безлистий період;

  - максимальне збереження дерев старожилів і меморіальних дерев;

     Сквери :

  - охорона та консервація існуючих скверів; розширення мережі скверів;

  - збереження максимально комфортних умов для короткотривалого відпочинку;

  - надання переваги при створенні нових скверів виключно керованим рослинним угрупуванням;

  - проведення зеленого будівництва з використанням декоративних дерев і чагарників із переважанням інтродукованих видів;

  - формування скверів з широким використання малих архітектурних форм (пергол, трельяжів тощо) та витких і ампельних рослин;

  - застосування щільнокронних зелених насаджень вздовж проїжджої частини вулиць для екранування пішохідної зони (каштан, липа, ………….).

  13.10. Вимоги щодо забезпечення благоустрою зелених насаджень обмеженого користування:

     Прибудинкові та внутрішньоквартальні території:

  - зелені прибудинкові смуги виконуються виключно із газонів і чагарників, із відстанню до дерев:   південь-схід -6 м;

                   північ-захід - 9 м;

   - висадження високорослих порід дерев проводиться на відстані не менше 15 м від фундаменту будинку;

   - надання переваги деревам і чагарникам, які не вимагають формування крони;

   - створення шумо-пилозахисної зони між будинками і транспортними магістралями;

   - врахування внутрішньоквартального зонування території та комунікаційних мереж;

   - влаштування куточків відпочинку не менше одного на два житлових будинки;

   - рекомендована густота насаджень - 200-250 шт. дерев на 1 гектар,

                                                       1500-2000 шт. чагарників на 1 гектар;

   - рекомендована оптимальна інсоляція озеленених територій - 05 - 07;

   - проведення вертикального озеленення будинків і балконів.

     Території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів.

   - озеленення прибудинкових смуг;

   - влаштування багатоярусних шумо-пилозахисних смуг по периметру території, вертикального озеленення;

   - влаштування пергол із виткими рослинами (виноград, хміль тощо), за неможливості висадження шумо-пилозахисної смуги;

   - висадження груп дерев і чагарників із фітонцидними властивостями;

   - заборона застосування насаджень із токсичною та алергічною дією.

     Вуличні зелені насадження:

   - використання дерев із глибокою кореневою системою, стійких до атмосферних забруднень та ущільнення ґрунту;

   - висадження на звужених ділянках тротуарів щільнокронних дерев, які підлягають формуванню;

   - дотримання віддалі від будівель до стовбура дерева - не менше 3 м для вузькокронних дерев, 5м- ширококронних дерев;

   - врахування орієнтації вулиць і поверховості забудови;

   - влаштування двоярусних насаджень, вертикального озеленення.

     13.11. На території зелених насаджень забороняється:

   - складувати будь-які матеріали;

   - влаштовувати звалища сміття, забрудненого снігу та льоду;

   - влаштовувати стоянки транспорту, малі архітектурні форми, тимчасові об’єкти торгівлі;

   - випалювати суху рослинність, розпалювати багаття;

   - закріплювати на деревах мотузки для сушіння білизни, гойдалки, гамаки, рекламоносії та інші предмети, які можуть пошкодити насадження;

   - добувати із дерев сік, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;

   - рвати квіти і ламати дерева та чагарники;

   - самовільно влаштовувати городи;

   - посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах в зоні розташування зелених насаджень;

   - випасати худобу, птицю, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;

   - ловити птахів та тварин;

   - будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погоджувальних документів.

 

РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ДИТЯЧИХ, СПОРТИВНИХ ТА ІНШИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

   14.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

   14.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

   14.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

   14.4. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110 або іншими нормативно-правовими документами та цими Правилами.

   14.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

 

 

РОЗДІЛ 15. ОСВІТЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

    15.1.  Власники (балансоутримувач) об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а саме:

   - забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів, устаткування та споруд на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;

   - проведення заміни зношених і пошкоджених опор, розтяжок, підвісок, кронштейнів, кабелів, дроту та освітлювальної арматури ;

   - забезпечення оперативної ліквідації обривів, пошкоджень електромереж, освітлювальної  апаратури та устаткування;

   - здійснення своєчасного фарбування , зашпарування тріщин та інших пошкоджень опор;

   - утримання в належному технічному стані заземлювальних пристроїв та засобів автоматики, телемеханіки з керування мережею вуличного освітлення ;

   - проведення своєчасної заміни ламп, миття та протирання світильників.

 

   - встановлення композицій святкового світлового оформлення, тощо.

 

   15.2. Власник (балансоутримувач) зобов’язаний забезпечити належне освітлення малих архітектурних форм, входів, фасадів та вітрин об’єктів господарювання із застосуванням енергозберігаючих пристроїв.

 

РОЗДІЛ 16. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ

     Фінансування заходів з благоустрою громади, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

     Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

     Відповідно до закону за рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

   - благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг, внутрішньо - господарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

   - усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

     Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

     Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі на баланс житлового комплексу здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

     Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

     Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

 

РОЗДІЛ 17. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТІ ДОРІГ, ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД, ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО БЛАГОУСТРОЮ

     Роботи з ремонту та утримання об’єктів благоустрою проводяться згідно Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою ГКН 04.00.019-2004, затверджених наказом Держжитлокомунгоспом України від 23.09.2003р. №154.

  17.1. Відключення та підключення підземних і наземних інженерних мереж та споруд

   Відключення від інженерних мереж будинків /споруд/ при зносі або реконструкції проводиться згідно з проектом, не порушуючи безперервне інженерне забезпечення інших будинків та споруд, які пов'язані між собою.

   Реконструкція або демонтаж підземних та наземних інженерних мереж і споруд, підключення до міських комунікацій, може проводитись тільки після отримання дозволів / узгоджень/ у власників даних інженерних комунікацій.

   17.2. Обов'язки і права власника дорожніх об'єктів або уповноважених ним органів та шляхово-експлуатаційних організацій

   Підприємства, організації та установи незалежно від форми власності згідно рішення виконавчого комітету виділяють транспортні засоби, іншу техніку для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що негативно впливають на дорожній рух.

  17.3. Власник дорожніх об'єктів або уповноважені ним органи та шляхово-експлуатаційні організації зобов'язані:

   - своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил ремонту та утримання дорожніх об’єктів;                  .

   - постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити-невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і спрямовуючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити(обмежити) рух;

   - контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

   - вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварій на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з відділом Управління безпеки Дорожнього руху ДПД НПУ на території Очаківської міської територіальної громади оперативно вносити зміни до порядку-організації дорожнього руху;

   - спільно з відділом Управлінням безпеки Дорожнього руху ДПД НПУ на території Очаківської міської територіальної громади брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

   - забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання шляхово-експлуатаційних робіт.

   17.4. Власник дорожніх об'єктів або уповноважені ним організації, дорожньо-експлуатаційні служби мають право:

   - на відшкодування їм винними особами збитків, заподіяних внаслідок пошкодження дорожніх об'єктів чи їх окремих елементів;

   - видавати у встановленому порядку дозволи на перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм;

   - видавати у встановленому порядку користувачам дорожніх об'єктів ордер на право виконання робіт у межах червоних ліній міських вулиць і доріг загального користування, а також припиняти ці роботи, якщо вони не відповідають технічним умовам або іншим встановленим вимогам ;

   17.5. Правила користування дорожніми об'єктами:

   17.5.1. Власники транспортних засобів зобов'язані не допускати попадання на дорожні об’єкти землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення повітря.

   17.5.2. Забороняється рух транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами проїзною частиною дорожніх об'єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиожеледних засобів .

  17.5.3. Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинно здійснюватись на автомобільних платформах (трейлерах).

   17.5.4. Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об'єктах допускається, за відповідними дозволами .

   17.5.5. Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху, повинні негайно вжити можливі заходи для усунення цієї перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості це зробити – повідомити відділ Управління безпеки Дорожнього руху ДПД НПУ НА ТЕРИТОРІЇ Очаківської міської територіальної громади, або відповідний підрозділ управління житлово-комунального господарства  та залишатись на місці до прибуття їх представників.

   17.5.6. Кожний учасник дорожнього руху повинен використати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

    17.6. У межах червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється:

   17.6.1.  Виконувати будь-які роботи без одержання дозволу у балансоутримувача;

   17.6.2.  Скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку, звалювати сніг, сміття та інше;

   17.6.3.  Проїзд гусеничного транспорту;

   17.6.4. Смітити, руйнувати дорожнє покриття, псувати, обладнання, елементи благоустрою, зелені насадження, знімати, переставляти та міняти дорожні знаки, встановлювати рекламоносії;

   17.6.5. Спалювати відходи (опале листя, тощо), складати їх для тривалого зберігання;

   17.6.6. Встановлювати намети для відпочинку;

   17.6.7.Випасати худобу та свійську птицю, складувати, сушити та молотити сільськогосподарські культури;

   17.6.8. Скидати сміття в зоні каналізування дощових колекторів, прибережній смузі ;

   17.6.9.  Розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових відходів;

   17.6.10.Забороняється стоянка, легкового автотранспорту біля установ, контор, житлових будинків та підприємств, на тротуарах, без відповідного дозволу.

     17.7. Забезпечення безпеки та організація дорожнього руху

     Під час робіт з ремонту і утримання міських вулиць та доріг необхідно здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки.

     Планування заходів щодо вдосконалення організації дорожнього руху слід здійснювати на основі результатів виміру інтенсивності і складу транспортних потоків, обліку та аналізу причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП), матеріалів регулярних обстежень та оглядів міських дорожніх об'єктів, а також аналізу ефективності заходів, що були запроваджені раніше

     Відповідний підрозділ управління житлово-комунального господарства разом  з управлінням  патрульної  поліції  в  Миколаївській  області  (УПП в Миколаївській області)  повинні здійснювати лінійний аналіз аварійності на вулично-дорожній мережі, виявляти аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації ДТП.

     На основі результатів аналізу ДТП повинні виявлятись та усуватись недоліки, які призвели до появи місць концентрації ДТП, а також здійснюватись заходи, спрямовані на підвищення рівня робіт щодо утримання вулично-дорожньої мережі та удосконалення організації дорожнього руху.

    У разі наявності місця концентрації ДТП заходи з ліквідації причин його появи слід виконувати позачергово.

    17.8. До основних заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху з метою забезпечення його безпеки відносяться:

   - регулярне очищення дорожнього покриття від забруднень, запобігання утворення льоду та його очищення, своєчасне прибирання снігових валів з проїзної частини;

   - забезпечення належного водовідводу з дорожнього покриття;

   - ліквідація деформацій та руйнувань елементів і обладнання дорожніх об'єктів, інженерних мереж забезпечення належної шорсткості та рівності дорожнього покриття;

   - доведення геометричних параметрів елементів вулично-дорожньої мережі до нормативних, забезпечення видимості на перехрестях, пішохідних переходах, залізничних переїздах, зупинках громадського транспорту та в інших небезпечних для руху місцях вулично-дорожньої мережі;

   - влаштування локальних розширень проїзної частини на зупинках громадського транспорту, перехрестях вулично-дорожньої мережі і у місцях для стоянки транспортних засобів

   - поліпшення організації руху шляхом вдосконалення системи розміщення дорожніх знаків, нанесення і своєчасного відновлення дорожньої розмітки, встановлення світлофорних об’єктів та огорож, впровадження автоматизованих систем керування дорожнім рухом.

     Заходи щодо організації дорожнього руху повинні передбачати максимальне скорочення затримок транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.  

     Регулювання руху на перехрестях повинно враховувати добову нерівномірність руху транспортних засобів і пішоходів.

     Міські вулиці та дороги повинні мати горизонтальну розмітку, бути обладнаними дорожніми знаками, огорожами, вказівними пристроями, світлофорами та іншими технічними засобами регулювання дорожнього руху і контролю за ним.

     Обладнання міських вулиць та доріг технічними засобами регулювання дорожнього руху, дорожня розмітка та огорожі повинні відповідати державним стандартам, а також проектам і схемах організації дорожнього руху, погодженим з управлінням  патрульної  поліції  в  Миколаївській  області  і затвердженим виконкомом міської ради.

       Для забезпечення чіткого сприймання дорожніх знаків, виключення можливості помилкового їх тлумачення, а також відволікання уваги водіїв забороняється встановлювати над проїзною частиною засоби інформації, що не стосуються дорожнього руху.

       На перехрестях, пішохідних переходах і зупинках громадського транспорту розмітку необхідно наносити в комплексі з установкою дорожніх знаків, дублюючи або доповнюючи суть розмітки.

     Дорожню розмітку слід поновлювати, коли зношення на суцільній або переривчатій лінії перевищуватиме відповідно 25 і 50 %, а також і при меншому зношенні, якщо неможливо визначити вид розмітки.

     Вулиці та дороги населених пунктів повинні мати штучне освітлення у відповідності з вимогами чинних нормативів.

     Штучне освітлення вулично-дорожньої мережі слід вмикати при зниженні рівня природного освітлення до 15-20 лк, а вимикати - при підвищенні до 10лк.

     Вночі дозволяється знижувати рівень штучного освітлення міських вулиць та доріг шляхом вимикання не більше половини світильників. При цьому не дозволяється вимикати два світильники підряд, а також світильники на перехрестях, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту;

     Забезпечення нормативним освітленням вулиць покладається на управління житлово-комунального господарства .

     Під час виконання робіт з утримання та ремонту міських вулиць та доріг, організація, яка виконує ці роботи, повинна вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху на ділянках робіт.

     У процесі експлуатації міських вулиць та доріг слід регулярно перевіряти видимість знаків, світлофорів, дорожньої розмітки, а також видимість в зонах перехресть і пішохідних переходів (трикутники видимості), зупинках громадського транспорту та на інших небезпечних ділянках вулично-дорожньої мережі і проводити відповідні заходи для забезпечення її нормативної величини.

     Забезпечення ділянок дорожніх робіт технічними засобами, а також спеціальне фарбування і світлове обладнання дорожніх машин, механізмів та технологічного устаткування повинно відповідати нормам, регламентованим системою стандартів безпеки дорожнього руху.

     Установка технічних засобів на ділянках дорожніх робіт, а також відповідальність за правильність розміщення і збереження їх на ділянках до завершення робіт покладається на організацію, що виконує ці роботи.

     Встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі проводиться відповідною спеціалізованою організацією за погодженням з управлінням  патрульної  поліції  в  Миколаївській  області.

     Дотримання благоустрою при здійсненні платного паркування автотранспорту та території автостоянок:

    17.9.Суб’єкти господарювання, які здійснюють платне паркування автотранспорту та надають послуги з перевезення мешканців (таксі) зобов’язані забезпечити:

    17.9.1. Комплексний благоустрій виділеної та прилеглої території згідно укладеної угоди з балансоутримувачем або власними силами;

    17.9.2. Недопущення розташування об’єктів іншого призначення (стаціонарні заклади торгівлі, громадського харчування, тощо) та здійснення стихійної торгівлі.

 

РОЗДІЛ 18. ДОТРИМАННЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

     Ремонтно-будівельні, автотранспортні підприємства, юридичні та фізичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи при проведені ремонтно-будівельних робіт зобов'язані:

    18.1. Забезпечувати утримання транспортних засобів в належному санітарно-технічному стані, для недопущення винесення ґрунту, бруду на територію балансоутримувача. В разі забруднення території необхідно провести її оперативне прибирання або відшкодування витрат на проведення даних робіт іншою спеціалізованою організацією;

   18.2. Забезпечувати перевезення сипучих вантажів автотранспортом з нарощеними бортами, з технічно-справним запірним обладнанням, що виключало б їх висипання, розпилення, випадання з кузовів під час транспортування;

   18.3. Здійснювати перевезення рідких вантажів спеціалізованим транспортом (в цистернах, ємкостях);

   18.4.  Не допускати накопичення будівельних відходів на будівельних і ремонтних майданчиках та прилеглих територіях, не захаращувати пожежні проїзди, пішохідні доріжки, не пошкоджувати зелені насадження та газони, не затемнювати вікна житлових приміщень будівельними матеріалами на прибудинкових територіях, забезпечувати виконання заходів щодо запобігання пилоутворенню на територіях об'єктів;

   18.5. Регулярно вивозити будівельні відходи з будівельних і ремонтно-будівельних майданчиків;

   18.6. Обладнувати машини, механізми, побутові вагончики, встановлені для будівельних та ремонтних робіт, даними про належність відповідним організаціям;

   18.7. Забезпечувати складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, механізмів в межах будівельних майданчиків, утримувати в належному стані огорожу.

 

  РОЗДІЛ 19. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

     Реєстрацію та надання дозволів на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт проводить  Очаківська  комунальна  служба  благоустрою.

    19.1. Для одержання дозволу на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт, заявник подає такі документи:

   - заяву у встановленій формі, завірену печаткою (у разі її наявності);

   - погодження (повідомлення) встановленого взірця з власниками (балансоутримувачами) підземних і надземних комунікацій, мереж та уповноваженими на це органами місцевого самоврядування ;

   - календарний графік проведення робіт із зазначенням початку та кінця проведення таких робіт (поетапного виконання);

   - схематичний план виконання робіт або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив'язкою відносно прилеглих вулиць;

   - копія наказу або іншого розпорядчого документу про призначення відповідальної особи за проведення робіт;

   - гарантійний лист на відновлення шляхового покриття та елементів благоустрою в обумовлені терміни. У випадку виконання відновлювальних робіт підрядною організацією, в гарантійному листі вказується номер і дата укладеного договору з відновлення асфальтобетонного покриття або елементів благоустрою.

   19.2. Дозвіл видається протягом трьох днів після подання заявки та необхідних документів.

Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації (продовження) вважається самовільним і тягне за собою юридичну відповідальність згідно чинного законодавства України.

    19.3. У разі проведення аварійних робіт, дозвіл необхідно оформити протягом доби з початку їх проведення, при цьому, якщо в зоні робіт є підземні комунікації, роботи проводити з погодженням або в присутності представників підприємств (балансоутримувачів комунікацій, мереж). Підприємства, що виконують аварійні роботи повідомляють  Очаківську  комунальну  службу  благоустрою  (службу благоустрою).

     19.4. У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні (згідно Кодексу законів про працю України), вони проводяться без оформлення дозволу після попереднього повідомлення служби  благоустрою. У перший робочий день після вихідного в службу  благоустрою подається інформація для оформлення дозволу на проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт.

    19.5. При виявленні будь-яких підземних комунікацій, не вказаних на плані, роботи необхідно негайно припинити, залучивши представників уповноважених організацій (балансоутримувачів таких комунікацій, мереж) для вирішення питання подальшого проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт.

     19.6.За надання в тимчасове використання міських територій (вулиць, проспектів, площ і внутрішньоквартальних територій) з метою проведення земляних та ремонтно-будівельних робіт, стягується відповідна плата. Від даної плати заявник може бути звільнений на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради.

    19.7. При виконанні земляних робіт ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-          Засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, лотки колодязів, водоприймальні решітки, проїжджу частину вулиць та тротуарів;

-          Псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

-          Відкачувати воду та нечистоти із колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиці;

-          Залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

-          Займати зайві площі для проведення робіт більше відведеної;

-          Захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 

РОЗДІЛ 20. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

    20.1.  Здійснення шляхових, будівельних, аварійних і інших земляних робіт, у тому числі прокладання комунікацій та мереж уздовж автодоріг, перетинання доріг комунікаціями на території населеного пункту – організаціями, незалежно від їхньої форми власності та відомчої підпорядкованості, громадянами, допускається після узгодження їх з власниками підземних комунікацій, балансоутримувачем, управлінням патрульної поліції в Миколаївській області, управління житлово-комунального господарства.

    20.2. Дозвіл на провадження земляних та ремонтно-будівельних робіт видається заявнику на підставі цих Правил.

     20.3. У випадку коли розкопки викликають зміну маршрутів громадського транспорту (графіка руху), організації, що їх виконують, зобов'язані повідомити про це та узгодити з управлінням житлово-комунального господарства, управлінням патрульної поліції в Миколаївській області та проінформувати населення через засоби масової інформації (радіо) про ці зміни.

    20.4. Початок проведення термінових аварійних робіт, що вимагають розкриття вуличного полотна, допускається без оформлення Дозволу, але з негайним повідомленням управління патрульної поліції в Миколаївській області, МЧС, швидкої медичної допомоги, управління житлово-комунального господарства з обов’язковою присутністю на місті посадової особи відповідальної за проведення робіт і оформленням дозволу протягом трьох днів з початку проведення таких робіт.

    20.5. Відновлення твердого дорожнього покриття після проведення розкопок на території балансоутримувача доручати спеціалізованим підприємствам, організаціям.

    20.6.  Відновлені ділянки дорожнього покриття, тротуарів, газонів повинні бути здані по акту  Очаківській  комунальній  службі  благоустрою.

     Заявники, які проводили роботи, після їх виконання, протягом двох років, несуть відповідальність за осідання асфальтового чи іншого покриття, що виникло внаслідок неякісного ущільнення, і виконуються за їх рахунок. Відновлення твердого та ґрунтового покриття після виконання земляних та ремонтно-будівельних робіт повинно бути виконаним в триденний термін з повідомленням про це управління житлово-комунального господарства.

   20.7.  Прокладання підземних інженерних мереж при перетині проїжджої частини вулиць, проводиться в основному закритим методом (проколюванням або продавлюванням).

    20.8. Підприємствам, установам, організаціям та громадянам нові Дозволи не видаються, якщо вони не виконали умов, попередньо виданих дозволів

Виконання робіт без одержання дозволу або його своєчасної перереєстрації вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

     20.9. Дозвіл повинен зберігатися в особи, відповідальної за виконання робіт (призначеної наказом чи іншим розпорядчим документом) і пред'являтися на вимогу осіб, яким надано право контролю за проведенням земляних та ремонтно –будівельних робіт.

    20.10. Місце здійснення робіт повинно бути облаштовано типовими огорожами встановленого взірця, які забезпечують безпеку людей та рух транспорту. З настанням темряви місце роботи повинно бути освітлено . Тип огорожі, кількість і вид шляхових знаків, межі їх встановлення при проведенні робіт на вулицях населених  пунктів  громади, встановлюється за узгодженням з Очаківською  комунальною  службою  благоустрою і управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

    20.11. Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів міського упорядкування, виконавець робіт повинен запросити представників відповідного підрозділу управління житлово-комунального господарства та власників (балансоутримувачів) комунікацій, мереж для огляду і прийняття робіт по відновленню елементів міського упорядкування та благоустрою.

    20.12.  Усі організації (заявники), які проводять земляні та ремонтно-будівельні роботи на території громади, відновлюють благоустрій за власний кошт.

     20.13. Не дозволяються розкопки (крім аварійних) протягом трьох років після будівництва та капітального ремонту шляхів та тротуарів.

     20.14. Підрядні організації несуть відповідальність за якість робіт з відновлення благоустрою протягом року і в разі необхідності протягом 10 днів вживають заходів для ліквідації наслідків неякісного поновлення.

     20.15. У випадку пошкодження підземних комунікацій виконавці робіт зобов’язані повідомити про це власників (балансоутримувачів) споруд та управління житлово-комунального господарства , вжити заходів для оперативної ліквідації аварії.

     20.16. При проведенні робіт забороняється:

   20.16.1. Пошкоджувати відповідні споруди, зелені насадження та елементи міського благоустрою;

   20.16.2. Готувати розчин і бетон безпосередньо на проїзній та пішохідній частинах вулиці;

   20.16.3. Залишати на проїзній частині вулиці, тротуарах, газонах землю, будівельне сміття після закінчення земляних та ремонтно-будівельних робіт;

   20.16.4. Виносити бруд на колесах автомобілів та іншої техніки на міські вулиці з асфальтовим покриттям.

   20.16.5. Займати територію поза зоною проведення робіт;

   20.16.6. Загороджувати проходи і в’їзди (виїзди) у двори, порушувати рух транспорту та пішоходів.

РОЗДІЛ 21. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГІВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДЯЛЬНОСТІ. УТРИМАННЯ

     Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Очаківської міської територіальної громади визначений Наказом Мінрегіонбуду №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Очаківської міської територіальної громади затверджених рішенням Очаквської міської ради від 28 квітня 2017 року № 16.

     21.1. Біля стаціонарних ТС (павільйонів, кіосків) повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу завширшки:

 • з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди) – 2 метри;
 • з боку вітрини і службового входу – 1 метр;
 • з боку входу для покупців – 1,5 метри.

     21.2. У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри.

    21.3.  Біля стаціонарних ТС (павільйонів, кіосків) повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території в межах 20 метрів.

     21.4. Проводити (при необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом привязки, затвердженим головним архітектором Очаківської міської ради.

     21.5. Демонтаж, перевезення та зберігання самочинно збудованих ТС здійснюється Комунальною службою благоустрою Очаквської міської ради або підлягає знесенню особою, яка його здійснила, і оплачуються за її рахунок. Якщо в процесі демонтажу не звернулися зацікавлені особи і не надали документи, що засвідчують право власності на ТС, то вона демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання і знаходиться там до прийняття остаточного рішення відповідно чинного законодавства.

     21.6. Забороняється розміщення ТС в охоронних зонах інженерних мереж.

     21.7. Власник ТС повинен утримувати ТС в належному вигляді, відповідно до паспорту прив’язки: здійснювати періодичне фарбування та ремонт. Контроль за утриманням ТС в належному стан покладається на Очаківську комунальну службу благострою.

     21.8. На об`єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об`єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски, тощо.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 22. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ (ОЗР)

     .Порядок розміщення зовнішньої реклами регламентується Порядком розміщення зовнішньої реклами на території громади затвердженим рішенням виконавчого комітету Очаківської міської ради від 24 січня 2017 року № 8

     22.1. Зовнішня реклама повинна відповідати наступним вимогам:

   22.1.1. Розміри рекламної конструкції: площина  розміром не більше 6.00х3.00м., висота не більше -9.60м. - на одній стійці та на фундаментному блоці;

   22.1.2. Відстань між рекламними конструкціями не менше 50 м,а між сітілайтами не менше 30 м;

   22.1.3. Обовязкове освітлення площини рекламної конструкції  не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

   22.1.3. Розміщення на одній стійці тільки одної односторонньої або двустороньої інформації.

   22.1.4. Розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

   22.1.5. Розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

   22.1.6. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оформлений;

   22.1.7. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїзною частиною вулиць і доріг повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

     Роботи із встановлення спеціальних конструкцій повинні виконуватись господарюючими суб’єктами, що мають відповідні ліцензії на провадження такого виду діяльності.

     Рекламне оформлення території Очаківської міської територіальної громади повинно відповідати єдиним принципам візуальної організації елементів рекламних засобів (кольографічних, композиційно-пластичних, об’ємно-просторових, розмірно-модульних характеристик).

     Композиційна організація розміщення рекламних засобів на окремих ділянках зони зовнішньої реклами повинна виключити їх дублювання, розміщення поряд композиційно несумісних конструкцій, забезпечення можливості оперативного та комфортного орієнтування.

     22.2. Розміщення зовнішньої реклами повинно здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а також відповідати наступним принципам розміщення зовнішньої реклами:

   - врахування соціально-психологічних умов сприйняття об’єктів реклами;

   - пріоритету архітектури, оточуючої забудови та її естетичної цілісності;

   - просторової взаємодії об’єктів реклами та оточуючого середовища;

   - відповідності змісту, форми, фізичних розмірів, стильових характеристик, матеріалів, кольорового вирішення, освітлення рекламного засобу архітектурно – просторовим особливостям конкретного місця, його соціально – політичному, історико – культурному та містобудівному статусу;

   - врахування особливостей зорового сприйняття об’єктів зовнішньої реклами пішоходами, пасажирами міського транспорту.

    Зонування  території населеного пункту враховує ефективність розміщення реклами, а також  сукупність обмежень історико – культурного, соціально – психологічного, громадсько–політичного, естетичного, архітектурного та містобудівного характеру.

     Великорозмірні спеціальні конструкції в центральній частині населеного пункту можуть розміщуватись тільки після проведення спеціальних проектно-узгоджувальних робіт в таких місцях: на огорожах об’єктів будівництва та реконструкції (виключно відеоекранні конструкції).

    Рекламні засоби повинні покращувати естетичні показники міського середовища, гармонійно доповнювати його художню виразність.        

     Великорозмірні спеціальні конструкції повинні мати екранну моно опорну конструкцію з двосторонньою інформаційною площиною (або мати декоративно оформлену зворотну сторону). Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими, а у випадку розміщення на тротуарах - декоративно оформленими.

    Засоби зовнішньої реклами, особливо великого формату, повинні мати декоративно закриті технологічні елементи (місця з’єднань, різних частин конструкції, силові елементи опор, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом).

     У центральних та щільно забудованих частинах населених пунктів слід використовувати сучасні світлові малогабаритні спецконструкції зі стаціонарним або динамічним інформаційним полем.

      Розміщення зовнішньої реклами на будинках (у тому числі на дахах) повинно гармоніювати з архітектурним ансамблем.

     Конструкційні елементи рекламних засобів повинні бути виконані на високому технологічному рівні. Кожен елемент (опора, кронштейн, елемент фіксації) повинен бути складовою цілісного естетичного виду спеціальної конструкції.

     Кожен елемент спеціальної конструкції повинен нести естетичне навантаження відповідно до сучасних культурних норм.

      22.3. Загальні естетичні вимоги до спеціальних конструкцій:

   - естетична гармонізація з візуальними характеристиками середовища населеного пункту;

   - масштабність стосовно людини та елементів  середовища населеного пункту;

   - образна, стильова та декоративна виразність;

   - цілісність композиційного та об’ємно – пластичного вирішення;

   - відповідність кольору;

   - функціональна та технологічна єдність;

   - об’ємно – просторова та композиційна обґрунтованість розташування.

       Сприйняття інформації людиною повинно проходити без зайвого фізіологічного та психоемоційного навантаження, комфортно, що є головною ергономічною вимогою до функціонування зовнішньої реклами.

     22.3.1. Загальні ергономічні вимоги до спеціальних конструкцій призначені забезпечити умови комфортного сприйняття інформації в умовах дорожнього руху і відповідають психофізіологічним можливостям людини:

   - на одній опорі контактної мережі (зовнішнього освітлення) повинно розміщуватись не більше одного рекламного засобу;

   - тимчасові виносні спеціальні конструкції повинні використовуватись тільки у разі неможливості відображення специфічної тимчасово актуальної інформації щодо прейскурантів, особливих умов обслуговування, акцій, знижок тощо спеціальними конструкціями (вивісками, кронштейнами, маркізами, оформленням вітрин), а не замінювати чи дублювати вивіску.

     22.4. Функціонування рекламних засобів забезпечується:

   - досконалістю конструктивного вирішення;

   - зручністю та безпекою проведення ремонтних та експлуатаційних робіт;

   - зручністю заміни інформаційних елементів;

   - стійкістю конструктивних матеріалів, фарб та покриттів рекламних засобів до впливу атмосферних умов на весь термін експлуатації;

      Забороняється розміщення рекламних засобів на квітниках. При розміщенні рекламних засобів на газонах необхідно забезпечити повне відновлення трав’яного покриття.

     Спеціальні конструкції великого формату повинні розміщуватись на такій відстані від крони дерев та чагарників, яка забезпечить обслуговування зелених насаджень.

     Не допускається розміщення стаціонарних спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів, з порушенням діючих санітарних норм поблизу житлових приміщень. Освітлення елементів інформації повинно бути рівномірним, без осліплюючих та затемнених частин інформаційного поля.

     Матеріали, що використовуються при виготовленні усіх типів засобів зовнішньої реклами повинні відповідати сучасним вимогам якості та екологічної безпеки.

     При розміщенні зовнішньої реклами на існуючих будинках і спорудах, необхідно масштаб та місце розміщення композиційно ув’язувати з цілою спорудою.

     Спеціальні конструкції слід використовувати в якості естетично організуючого фактора ділянки в місцях з композиційно неорганізованою забудовою.

 

      22.5. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

   22.5.1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

   22.5.2. У населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини.

   22.5.3. Методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;

   22.5.4.  Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

   22.5.5. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років, культових споруд.

   22.5.6. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

   22.5.7. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

   22.5.8. ОЗР та вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також перекривати існуючі проходи і переходи. Розташування їх на фасадах та дахах будинків і споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури. Якщо розміщення вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі погодження вивіски з відділом містобудування та архітектури Очаківської міської ради .

   22.5.9. Дозволяється суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам встановлення за власний кошт малих архітектурних форм (іменних лавок, огорож, урн для сміття, тощо) з розміщенням на них елементів реклами без отримання відповідного дозволу.

   22.5.10.  До інформаційного оформлення підприємств, установ, організацій та приватних підприємців належить наступна інформація про юридичних та фізичних осіб, що розповсюджується на належних їм спеціальних конструкціях:

 

           22.6. Вивіски.

     Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду), де ця особа займає приміщення, здійснюється без отримання дозволу, але з дотриманням естетичних норм. До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках текстова частина про роботу підприємства, повне юридичне найменування об’єкта тощо.

Такого виду інформація є обов’язковою і спрямована на інформування споживачів про виробника, виконавця, продавця тощо.

     Вивіска повинна інформувати споживача про місцезнаходження господарюючого суб’єкта і вказувати на місце входу. Вона розміщується на фасаді будівлі в межах 10 метрів над або біля входу в приміщення або в межах приміщення, що займає такий суб’єкт.

     Вивіска може бути виконана у вигляді настінного панно, кронштейна, маркізи, розміщуватись на даху (навіс) одноповерхової будівлі, споруди, прибудованого приміщення. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді декількох окремих елементів, що містять в собі інформацію, що не повторюється.

     У темну пору доби вивіски освітлюються внутрішніми джерелами освітлення. У виняткових випадках дозволяється використання індивідуальних зовнішніх джерел освітлення, при умові, що конструкції кріплення світильників будуть закриті декоративними елементами. Не допускається використання зовнішніх джерел освітлення поблизу вікон житлових приміщень, із порушенням санітарних норм. Тексти на вивісках повинні виконуватись відповідно до законодавства України про мови.

             22.7. Соціальна реклама.

     Розповсюдження соціальної реклами здійснюється у відповідності із Законом України “Про рекламу”.

     Розміщення спеціальних конструкцій, на яких міститься інформація відбувається із дотриманням містобудівних норм та законодавства в галузі архітектури та будівництва.

          22.8. Спеціальні конструкції, на яких розміщується зовнішня реклама.

     Спеціальні конструкції повинні бути спроектовані, виготовлені та змонтовані у відповідності із будівельними нормами та правилами.

     Спеціальні конструкції повинні передбачати освітлення інформаційного поля, включення якого повинно здійснюватись у відповідності із графіком режиму роботи вуличного освітлення. Виняток можуть становити спеціальні конструкції, освітлення яких технічно утруднено або не доцільно (транспаранти – перетяжки, стягові, прапорові композиції, навіси, наземні панно, маркізи, сервісні дорожні знаки і знаки маршрутного орієнтування, що мають світлоповертаючу поверхню).

     Для освітлення спеціальних конструкцій повинні використовуватись світлові прилади промислового виготовлення, що відповідають вимогам електро та пожежобезпеки. Кріплення світлового приладу повинно забезпечувати його надійне з’єднання зі спеціальною конструкцією та витримувати вітрове та снігове навантаження, вібраційні та ударні впливи.

     Не допускається розміщення спеціальних конструкцій, що є джерелами шуму, вібрації, потужних світлових, електромагнітних та інших випромінювань та полів, поблизу житлових приміщень із порушенням санітарних норм.

     Опори спеціальних конструкцій повинні виготовлятись із матеріалів, що забезпечують високий рівень безпеки при наїздах та достатню стійкість при вітровому та сніговому навантаженні.

        22.9. Спеціальні конструкції – рекламні щити.

     Окремо стоячі спеціальні конструкції, що мають зовнішні поверхні для розміщення зовнішньої реклами, які складаються із фундаменту, каркасу та інформаційного поля.

      Фундаменти окремо стоячих спеціальних конструкцій не повинні виступати над рівнем землі. У виняткових випадках, коли неможливо заховати фундамент, здійснюється маскування шляхом декоративно-художнього оформлення.

        22.10. Прапорові композиції та навіси.

     Спеціальні конструкції, що складаються із основи, одного або декількох флагштоків (стійок) та м’яких полотен.

     Прапори можуть використовувати в якості основи опори освітлення, будівлі та споруди.

     Площа рекламного засобу - прапора (його інформаційного поля), визначається як площа двох сторін його полотнища.

     Площа розміру навісу визначається розміром однієї із його сторін.

          22.11. Наземні панно.

     Спеціальні конструкції, що розміщуються на поверхні землі.Такі спеціальні конструкції складаються з нанесених або вбудованих в дорожнє або земляне полотно будівельних матеріалів та поділяються на наступні види:

   - каркасні панно на схилах (ухилах) трас та доріг;

   - покриття тротуарів вулиць різноманітними фарбувальними засобами або плівковими матеріалами;

   - панно на тротуарах вулиць, що виготовляються із дорожньо-будівельних матеріалів.

     Використовувані матеріали не повинні погіршувати покриття тротуарів або інших місць розміщення панно. Площа наземного панно визначається як площа інформаційного поля.

         22.12. Спеціальні конструкції:

    -  Спеціальні конструкції ,  що розміщуються на будівлях та спорудах.

    - Об’ємні або плоскі спеціальні конструкції, що розміщуються повністю чи частково вище рівня будівлі або на даху.

    - Спеціальні конструкції, що містяться на даху. Дахові спеціальні конструкції складаються із елементів кріплення, несучої частини конструкції та інформаційної установки. Проекти дахових спеціальних конструкцій в обов’язковому порядку повинні пройти експертизу на безпеку (в тому числі і експертизу на вітрову стійкість, з урахуванням конкретного місця розташування).

           22.13. Настінні панно.

     Спеціальні конструкції, що розміщуються на площинах будівель та споруд у вигляді:

   - зображення (інформаційного поля), безпосередньо нанесеного на стіну;

   - спеціальної конструкції, що складається з елементів кріплення, каркасу та   інформаційного поля.

           22.14. Кронштейни.

     Спеціальні конструкції двостороннього консольного площинного типу, встановлені на опорах (на власних опорах, стовпах – опорах вуличного освітлення, опорах контактної мережі) або на будівлях чи спорудах. Такі спеціальні конструкції виконуються в двосторонньому вигляді із внутрішнім освітленням.

      Площа визначається як площа проекції на будівлю, споруду.

     Спеціальні конструкції світлових транспорантів-перетяжок повинні мати засоби аварійного відключення від мережі електропостачання.

     Площа визначається як площа інформаційного поля.

           22.15. Електронні екрани (електронні табло).

     Спеціальні конструкції призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок світловипромінювання світло діодів, ламп та інших джерел світла та світло випромінюючих елементів.

      Площа визначається як площа проекції на будівлю, споруду.

            22.16. Маркізи.

     Спеціальні конструкції виконані у вигляді козирків та навісів з нанесеною на них рекламою та розміщеними над вітринами, входами та проходами будівель та споруд. Маркізи складаються із елементів кріплення до будівлі, каркасу та інформаційного поля, виконаного на м’якій або твердій основі.

       Площа визначається як площа інформаційного поля.

          22.17. Нетрадиційні види реклами.

       Спеціальні конструкції - тенти, повітряні кулі, аеростати, короби тощо, як правило, є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо).

          22.18. Тимчасові рекламні засоби.

      Спеціальні конструкції, що розміщуються на території Очаківської міської територіальної громади з умовою обмеженого розміщення у часі, як правило протягом робочого дня господарюючого суб’єкта.

           22.19. Виносні рекламні щити.

     Як правило, виконуються у двосторонньому варіанті, не мають власного освітлення. Розміщуються в пішохідних зонах та на тротуарах, але без перешкод вільному проходу пішоходів та техніки для прибирання даної частини дороги.

           22.20. Тимчасові виносні рекламні засоби.

     Це рекламні засоби, які  повинні бути висотою не більше 1,4 м та шириною не більше 0,8 м, розміщуватись впритул до фасаду будинку і при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2,5 м. Площа визначається як площа інформаційного поля. Для отримання дозволу на розміщення виносного щита заявник подає відповідні документи.

           22.21. Тимчасова зовнішня реклама.

      Реклама, яка розміщується із метою рекламування культурно-мистецьких заходів. Тимчасова зовнішня реклама розміщується на підставі укладеного договору з відповідним підрозділом управління житлово-комунального господарства та екології. При розміщенні тимчасової зовнішньої реклами на технічних засобах організації дорожнього руху (в тому числі на турнікетах) необхідною передумовою є отримання погодження в балансоутримувача таких засобів. Розташування тимчасових рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з управлінням патрульної поліції в Миколаївській області..

     Спеціальна конструкція, яка переміщається фізичною особою, розміщується на території Очаківської міської територіальної громади, як правило протягом робочого дня. Площа визначається як площа інформаційного поля.

           22.22. Реклама на сітках біля будівництва об’єктів:

      Тимчасові рекламні засоби, що розміщуються на сітках, що огороджують об’єкти будівництва. Площа зовнішньої реклами визначається як площа інформаційного поля.

          22.23.. Знаки для товарів та послуг.

      Об'єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, а також ті, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, наводяться відповідно до Закону України “Про рекламу”.

          22.24. Вимоги до об’єктів зовнішньої реклами (ОЗР).

     22.24.1. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного законодавства.

 . 22.24.2. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

    22.24.3. Розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху.

    22.24.4. Фундаменти наземних спеціальних конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника, лавок тощо.

    22.24.5. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

        22.25.  Розповсюджувач зовнішньої реклами або власник вивіски:

   22.25.1. Виконує роботи з розташування ОЗР чи вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та без порушення фітодизайну прилеглої ділянки;

    22.25.2. Забезпечує відповідність спеціальної конструкції (вивіски) державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

    22.25.3. Відповідає за безпеку при експлуатації і утриманні її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності - власник місця розташування ( балансоутримувач );

    22.25.4. Зобов'язаний до виконання робіт з розташування ОЗР або інформаційної вивіски укласти угоду з власником місця розташування або балансоутримувачем, в якій має бути передбачена сплата відновлюваної вартості за знесені зелені насадження, газони та відшкодування витрат, пов'язаних з відновленням благоустрою (завіз чорнозему, посів трави, відновлення тротуарного покриття, демонтаж фундаментів після знесення щитів тощо), фасадів та дахів після демонтажу ОЗР або інформаційної вивіски.

       22.26.. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

       22.27. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

       22.28. У разі розміщення ОЗР при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться у комунальній власності може не здійснюватись  на підставі рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради.

 

РОЗДІЛ 23. УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

         23.1. Власникам домашніх тварин необхідно:

   23.1.1. Утримувати собак і котів (не більше одного) у квартирах, в яких проживає одна сім'я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

    23.1.2. У квартирах, де проживає кілька сімей тримати домашніх тварин тільки при згоді усіх мешканців квартири;

    23.1.3. Утримувати собак на підприємствах, в установах і організаціях для охорони в обладнаних приміщеннях або на прив'язі;

    23.1.4.  Утримувати сторожових собак чи спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом;

    23.1.5.  Про захворювання домашніх тварин негайно повідомляти ветеринарну службу;

- негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування домашньою твариною, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування. У разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти про них в управління житлово-комунального господарства ;

    23.1.6.  Щороку реєструвати домашніх тварин та проводити профілактичні щеплення;

    23.1.7.  Проводити обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

     23.1.8. Виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в місця загального користування, або на вулицю / з обов'язковим забезпеченням безпеки людей/ тільки на короткому поводу і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

    23.1.9.  Перевозити собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей;

    23.1.10. Повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу та балансоутримувача про придбання тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт;

                23.2. Власникам домашніх тварин забороняється:

   23.2.1.  Тримати собак і котів в місцях загального користування ( коридорах, сходових площадках, горищах, підвалах, тощо);

   23.2.2. Забруднювати квартири, місця загального користування, вулиці і залишати екскременти тварин;

    23.2.3. Утримувати собак незареєстрованими;

    23.2.4. Продавати собак, котів у невстановлених місцях;

    23.2.5. Приносити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші місця загального користування;

    23.2.6. Купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту тварин в інші населені пункти без ветеринарного свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;

    23.2.7.  Жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними;

    23.2.8. Викидати трупи собак і котів або закопувати їх в землю;

    23.2.9.  Громадяни, які утримують собак вносять плату за комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому порядку;

    23.2.10. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з номерними знаками, намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, у скверах, парках, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову;

    23.2.11. Очищення території громади від трупів загиблих тварин проводиться спеціалізованою бригадою;

    23.2.12. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками Правил утримання, а також у випадку, якщо на це є відповідне рішення установ санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб;

    23.2.13. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують здоров'ю людей. Відлов бродячих котів і собак як правило, проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, визначені законодавством.

                  23.3. Зобовязання  балансоутримувача.

     23.3.1. Слідкувати за своєчасною перереєстрацією, реєстрацією власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;

    23.3.2. Повідомляти спеціалізовану бригаду про наявність бродячих тварин і сприяти виконанню обов'язків;

    23.3.3. Тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникнення туди тварин;

    23.3.4. Ознайомлювати власників з Правилами утримання собак і котів, повідомляти їх про місця розташування пункту реєстрації, перереєстрації, щеплень та відлову цих тварин;

 

 

 

 

 

 

       РОЗДІЛ 24. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ ТА ІНШИХ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

                      Загальні положення.

     На території Очаківської міської територіальної громади утриманням кладовищ, організація поховання померлих та надання ритуальних послуг здійснюється  у відповідності до вимог порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похоронну справу".

     Основними завданнями комунальної служби  громади є утримання кладовищ та інших місць поховань.

     24.1. Очаківська комунальна служба благоустрою відповідно до покладених завдань зобов'язана:

   - організовувати виконання робіт із благоустрою території загального користування;

   - реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

   - на підставі довідок на захоронення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища суб'єкта господарської діяльності (далі - виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;                 

     24.2. Вимоги до розміщення та облаштування місць поховань

     Територія місць поховань повинна бути огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами з твердим покриттям шириною 3,5 м.

     Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути 1м, між ділянками поховань в ряду — 0,5 м.

     На території місць поховань не можуть бути розміщені об’єкти іншої, крім комунальної, форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу , які є власністю громадян .

     24.3. Вимоги щодо експлуатації кладовищ, інших місць поховань, обліку намогильних споруд .

      На  вході до кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщується для населення інформація про основні положення Закону України “Про поховання та похоронну справу”, інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища.

      Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадської вбиральні тощо.

     За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

      На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

      Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.  Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина — 1 м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих грунтово-кліматичних умов.

      Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8 x 0,8 м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.        

      Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

      Після здійснення поховання Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

      На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

      Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до комунальної служби благоустрою відповідні документи.

      Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити оперативне прибирання прилеглої території та винесення відходів на спеціально відведені місця, своєчасно видалити самонасівні зелені насадження.

      Видалення великогабаритних та будівельних відходів здійснюеться комунальною службою на підставі укладеної з користувачем могили угоди.

     Установлені намогильні споруди реєструються комунальним підприємством в Книзі обліку намогильних споруд.

           24.4. Вимоги щодо утримання та охорони місць поховань

     Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів та охорона всіх місць поховань забезпечуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

      Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку, як об’єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи міської ради із залученням органів охорони культурної спадщини.

     На могилах (місцях родинного поховання), у межах виділеної земельної ділянки, утримання здійснюється користувачем місця поховання.

     У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

     У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в установленому порядку, відшкодування власникам матеріальних збитків не здійснюється.

         24.5. Суб’єктам господарювання, які здійснюють надання ритуальних послуг, відвідувачам кладовищ та власникам намогильних споруд забороняється:

   - виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності, які не відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, а також здійснення торгівлі квіткової продукції на прилеглій до кладовищ території без укладення з комунальною службою міста угод про надання даних послуг;

   - установлення намогильних споруд та елементів благоустрою на могилах (місцях родинного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;

   - складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання за межами

 виділеної земельної ділянки ;

   - заїзд автотранспорту на територію кладовищ без відповідного дозволу комунальної служби та паркування його на проїздах та пішохідних доріжках, не забезпечивши проїзд спеціалізованого транспорту;

   - проведення робіт з благоустрою та впорядкування могил (замощення проходів між могилами, встановлення пам’ятників, скульптур, ваз, меморіальних плит, бордюрів, огорож, лавок та ящиків для інвентаря, влаштування квітників) поза межами виділеної земельної ділянки;

   - складування після впорядкування та прибирання могил (місць родинного поховання) будівельних та побутових відходів, залишків вінків, квітів, трави, гілок, снігу у не відведених для цього місцях;

   - добування ґрунту, піску, глини, нарізання дерну на території кладовищ та прилеглих ділянках для проведення робіт з облаштування місць поховань;

   - висадження на території кладовищ зелених насаджень, облаштування газонів;

   - спалювання залишків вінків, сухої природної рослинності на території кладовищ та в контейнерах для збору відходів;

   - перебування на території кладовища з домашніми тваринами;

   - осквернення могил, пошкодження та викрадення елементів намогильних споруд, предметів ритуальної належності , квіткової продукції, тощо.

   - порушення тиші та правопорядку.

 

РОЗДІЛ 25. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ'ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

РОЗДІЛ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Згідно із законодавством державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території міста здійснюється органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється міською радою та її виконавчими органами.

Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

- проведення перевірок території;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в обговоренні проектів благоустрою територій міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, правил благоустрою території міста.

Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється громадськими інспекторами з благоустрою міста згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим  органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 27. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У            СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ.

       Законодавством України встановлено відповідальність, зокрема, за:

   - порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

   - знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів (ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

   - порушення правил утримання собак і котів (ст. 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

   - куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст.175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

   - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

    

     Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

     Відповідно до ст.42 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою міста, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

     Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

      Відповідальність за порушення Правил , заподіяних неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

      Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою міста, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.