Інформація про проект бюджету міста Очакова на 2019 рік

Формування показників  бюджету міста Очакова здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прийнятому  23 листопада 2018 року,  змін до законодавства, що передбачені в Законопроектах, поданих Кабінетом Міністрів України на розгляд  Верховної Ради України (№9260).

Відповідно до положень Концепції реформування місцевих бюджетів, вимог пункту 18 Прикінцевих Положень Бюджетного Кодексу України, у 2019 році  застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі для місцевих бюджетів,  що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Проект бюджету міста Очакова на 2019 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

Доходи бюджету міста Очакова на 2019 рік визначено в сумі  95586450 гривень, в тому числі  по загальному фонду 91566750 гривень, по спеціальному фонду 4019700 гривень.

Видатки бюджету міста на 2019 рік визначено  в сумі 95586450 гривень, в тому числі по загальному фонду 88226950 гривень, по спеціальному фонду 7359500 гривень.

Загальний фонд бюджету пропонується затвердити із профіцитом в сумі 3339800 гривень (кошти, що передаються до бюджету розвитку в складі спеціального фонду).

Спеціальний фонд бюджету пропонується затвердити з дефіцитом  в сумі 3339800 гривень, який покривається за рахунок коштів, що передаються із загального фонду.

Доходна частина загального фонду  складається з  податків та зборів  в сумі. 65450650 гривень, офіційних  трансфертів  в сумі 26116100 гривень (субвенції з державного бюджету).

З державного бюджету у 2019 році до бюджету міста Очакова надійдуть  освітня субвенція в сумі 15572600 гривень, що на 19,7% більше, ніж у 2018 році, медична субвенція в сумі 10543500 гривень.

Податкові надходження загального фонду у 2019 році зростуть порівняно з очікуваним виконанням на 5548200 гривень або на 9,4%. Розрахунком податкових надходжень враховано:

  • підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року до 4173 грн., та прожиткового мінімуму до 1921 грн., що приведе до зростання середньої заробітної плати в місті до 6795 грн. (на 13,2% порівняно з 2018 роком);
  • збільшення надходжень до міського бюджету порівняно з 2018 роком місцевих податків, розмір яких визначається від мінімальної заробітної плати;

Обсяг доходів спеціального фонду передбачається в сумі 4019700 гривень, офіційні трансферти не передбачені. В складі надходжень спеціального фонду власні надходження бюджетних установ в сумі 3694300 гривень,  надходження до бюджету розвитку в сумі 137200 гривень та до цільового фонду розвитку міста в сумі 169000 гривень. Доходи спеціального фонду бюджету на 5% менше очікуваних доходів 2018 року.

При формуванні видаткової частини загального фонду бюджету міста  враховано такі  складові:

- видатки на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання міських програм, що фінансуються через головних розпорядників коштів міського бюджету в сумі 60 196 250 гривень;

- видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 25 916 100 гривень;

- резервний фонд непередбачених видатків міського бюджету в сумі 200 000 гривень;

- реверсну дотацію з міського до державного бюджету в сумі 1 714 600 гривень.

Розрахунок видатків  бюджету міста Очакова  на 2019 рік здійснено урахуванням змін до бюджетного законодавства відносно розмежування сфери відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів  (за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - утримання педагогічного персоналу, за рахунок  бюджету міста- утримання обслуговуючого персоналу та інші видатки з  утримання закладів);

На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ у проекті видатків загального фонду бюджету міста передбачено направити 42582900 гривень, що на 12,6% більше видатків 2018 року. Бюджетом враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року в розмірі 4173 грн. та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1961 гривень.  Середня заробітна плата в бюджетній сфері закладена до бюджету в сумі 6795 грн.

На проведення розрахунків бюджетними установами за отримані комунальні послуги та спожиті теплоенергоносії  передбачено 5555200 гривень, що на 13,8% більше 2018 року (закладено резерв на підвищення тарифів на енергоносії та враховано збільшення споживання електричної енергії в зв’язку із встановленням додаткового обладнання).

Видатки на харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах  передбачені в бюджеті 2019 року по загальному фонду в сумі 1955200 гривень  ( з урахуванням того, що бюджет міста фінансує харчування дітей пільгової категорії стовідсотково, харчування вихованців дошкільних закладів в розмірі 40% від вартості харчування, харчування учнів 1-4 класів в розмірі 50% від вартості. Передбачені в бюджеті міста 2019 року асигнування на харчування  на 25,0% більше видатків 2018 року).

На утримання бюджетних установ заплановано 4726400 гривень.

Із запланованих видатків  по загальному фонду бюджету на виконання заходів міських  програм буде спрямовано фінансовий ресурс  у сумі 16455900 гривень, що на 10,0% більше очікуваних видатків 2018 року.

Проектом бюджету міста на 2019 рік по загальному фону враховано видатки на проведення ремонтних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах в сумі 400000 гривень, видатки на поточний ремонт доріг 3350000 гривень, видатки на облаштування кіноконцертного залу в сумі 200000 гривень, , видатки на поточний ремонт об’єктів водопровідно- каналізаційного господарства в сумі 1588000 гривень, видатки на підтримку ОСББ в сумі 300 гривень.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Очакова на 2019 рік розраховані в обсязі    7359500 гривень. Видатки складаються з видатків за рахунок  власних надходжень бюджетних установ, видатків бюджету розвитку, видатків цільового фонду. Передбачається власні надходження бюджетних установ ( батьківська плата, плата за послуги, орендна плата)  в сумі 3694300 гривень направити на заробітну плату, харчування учнів, енергоносії та утримання бюджетних установ. Надходження бюджету розвитку в сумі 3477000 направляються на капітальний ремонт кіноконцертного залу в сумі 1000000 гривень,  внески в статутні фонди комунальних підприємств в сумі 607000 гривень,  на капітальні видатки служби благоустрою в сумі 150000 гривень.  Надходження цільового фонду розвитку міста  в сумі 169000 гривень направлено на видатки благоустрою.          

Проект бюджету міста на 2019 рік забезпечує в повному обсязі потребу у видатках на заробітну плату та енергоносії, та разом із тим, містить видатки на фінансування  заходів з енергозбереження,  поточних та капітальних ремонтів, фінансування соціальних програм.  

Додатки до проекту рішення

Презентація бюджету міста на 2019 рік

                  Начальник фінансового управління   О.КОЗЛОВСЬКА