Про бюджет міста Очакова на 2020 рік (без урахування субвенцій з обласного бюджету)

Проект рішення  № від 13  грудня 2019 року    Про бюджет міста Очакова на 2020 рік (без урахування субвенцій з обласного бюджету)

Розглянувши  проект  бюджету міста Очакова на 2020 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік»  керуючись  п. 23 ч.1  статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Очаківська міська  рада

 ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міста Очакова у сумі 120 167 600 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 115 676 900 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 4 490 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста Очакова у сумі 120 167 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 107 807 200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 12 360 400 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 7 869 700 гривень, , згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 7 869 700  гривень, , згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 200000 гривень, що становить 0,18  відсотків видатків загального фонду міського бюджету визначених цим пунктом;

резервний фонд міського  бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини міського бюджету, проводити  розподіл трансфертів між головними розпорядниками коштів міського бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі  30 765 363 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів цільового фонду розвитку міста згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста згідно з додатком 8 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102, 103-2, 103-4 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 ).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст.72 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, передбачені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, передбачені частиною2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

         11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право фінансовому управлінню Очаківської міської ради:

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 1) врахування  у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

 

2)  затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

  3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

  4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

          7)  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;

 

         8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

 

13. Установити, що після прийняття рішення про міський бюджет внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема,  за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету фінансове управління міської ради здійснює перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Виконавчий комітет Очаківської міської ради здійснює передачу призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України по видаткам, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів.

 

14.  Прийняти повноваження на здійснення у 2020 році видатків обласного бюджету на:

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам I та II групи);

надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни;

надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані;

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

         надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України;

надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в антитерористичній операції (АТО) на сході України».

 

           15.  Передати з міського бюджету міста Очакова у 2020 році до районного бюджету Очаківського району медичну субвенцію в сумі 2 846 500 гривень.

          Доручити міському голові укласти угоду з Очаківською районною радою на використання коштів субвенції.

 

    16. Відповідно до п.п. г), ґ) п.3 ст.89 Бюджетного кодексу України передати з міського бюджету міста Очакова на 2020 рік до районного бюджету Очаківського району субвенцію на утримання установ охорони здоров’я в сумі 300 000 гривень на оплату енергоносіїв.

Доручити міському голові укласти угоду з Очаківською районною радою на використання коштів субвенції.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

18. Додатки 1 - 8  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України шляхом опублікування в газеті «Очаків» тексту рішення та викладення в повному обсязі (із додатками) на офіційному сайті Очаківської міської ради.

20. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на  постійну депутатську комісію з питань економічної політики, планування, бюджету, фінансів та ринкових відносин, підприємницької діяльності та інвестиційної політики (Ткаченко).

 Міський голова                                                                                                                                            Сегрій БИЧКОВ

 Додатки