КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 вересня 1999 р. N 1767

Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2004 року N 722
,
 від 18 травня 2005 року N 360
,
 від 13 червня 2007 року N 827
,

від 27 грудня 2008 року N 1155,
 від 10 червня 2009 року N 575
,
від 16 червня 2010 року N 444
,
 від 25 січня 2012 року N 35
,
від 30 січня 2019 року N 49
,
від 21 жовтня 2020 року N 970

Відповідно до статті 4 Закону України "Про прожитковий мінімум" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Порядок проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму (додається).
 2. Пункт 2 втратив чинність

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 722
,
від 18.05.2005 р. N 360
,
 від 13.06.2007 р. N 827
,
від 27.12.2008 р. N 1155
,
 від 10.06.2009 р. N 575
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 444)

 Прем'єр-міністр України 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

Інд. 26

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 1999 р. N 1767 

 

ПОРЯДОК
проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму

 

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року N 970)

 1. Науково-громадська експертиза набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму (далі - експертиза) полягає у визначенні за участю соціальних партнерів наукової обґрунтованості норм і нормативів споживання, належного дотримання принципів формування цих наборів.
 2. Експертиза проводиться експертною комісією у складі 16 осіб, до якої входять по чотири представники центральних органів виконавчої влади, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і всеукраїнських профспілок та їх об'єднань і по два представники громадськості та наукових установ.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 970)

Представниками центральних органів виконавчої влади в експертній комісії є керівники самостійних структурних підрозділів Мінекономіки, Мінфіну, Мінсоцполітики, МОЗ, визначені згідно з наказами керівників відповідних центральних органів виконавчої влади.

Члени експертної комісії від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і всеукраїнських профспілок та їх об'єднань визначаються кожною стороною окремо.

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 970)

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 444,
 від 25.01.2012 р. N 35
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 49)

Представники громадськості визначаються Громадською радою при Мінсоцполітики.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 970)

Представники наукових установ визначаються Національною академією наук.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 970)

 1. Центральні органи виконавчої влади, які визначені у частинах 2 - 4 статті 3 Закону України "Про прожитковий мінімум" відповідальними за формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг, у встановлений Кабінетом Міністрів України термін подають Мінекономіки пропозиції щодо сформованих наборів у натуральних показниках або у нормативах споживання з необхідними розрахунками і науковими обґрунтуваннями.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

 1. Мінекономіки узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму та надсилає їх членам експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до її засідання.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

 1. Представлення і захист сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг на засіданні експертної комісії здійснюється центральними органами виконавчої влади, відповідальними за їх формування.
 2. Перед початком засідання експертної комісії проводиться обов'язкова реєстрація її членів. У разі коли член експертної комісії не може взяти участь у засіданні з поважних причин відповідний орган зобов'язаний призначити іншого представника, якому надаються всі повноваження члена експертної комісії.
 3. Засідання експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь усі члени комісії (уповноважені представники).
 4. Засідання експертної комісії проводиться під головуванням представника Мінсоцполітики.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

 1. Рішення експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, який підписує головуючий.
 2. Рішення про схвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму надсилаються на затвердження Кабінету Міністрів України і є підставою для розрахунку прожиткового мінімуму. Зміни та доповнення до наборів вносяться тільки за рішенням експертної комісії.
 3. Якщо експертна комісія не схвалила пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, вони повертаються на перегляд цими органами у визначений експертною комісією термін.

У разі повторного несхвалення експертною комісією набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг питання виноситься на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 35)

 

 

 

 

                                                                    

3-02-65, 3-01-36

 

 

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukr.net

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
875563