ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ У 2021 РОЦІ

Хто призивається на строкову військову службу?

Частиною першою статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено певні обов’язкові умови, за яких особи призиваються на строкову військову службу, а саме:

- громадяни України чоловічої статі;

- стан їхнього здоров’я дозволяє нести військову службу;

- їм до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, але вони не досягли 27-річного віку;

- вони не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Які обов’язки має громадянин призовного віку?

Призовники зобов’язані:

- прибути у відповідний пункт і у строк, які зазначені в повістці, для проходження призивної комісії;

- з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла.

- прибути до районного територіального центру комплектування та соціальних послуг(м.Очаків, Старофортечна,16, тел.3-08-36) в семиденний строк у разі зміни місця проживання для взяття на військовий облік.

Керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування та форм власності  забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць .

Чи може призовник у разі закінчення навчання під час чергового призову змінити місце свого проживання, а, відповідно, й військового обліку?

Під час проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку допускається за таких умов:

- переведення на роботу в іншу місцевість;

- переїзд на нове місце проживання;

- прийняття до закладу освіти і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

- направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення закладу освіти.

Усі такі випадки повинні бути підтверджені відповідними документами, наприклад: витягом із наказу відповідного вищого навчального закладу про зарахування на навчання; скеруванням на роботу, видане навчальним закладом; витягом із наказу про переведення на роботу в іншу місцевість.

Звідки громадяни призовного віку мають дізнатися, коли відбувається призов на військову службу?

В Указі Президента України про призов громадян на строкову військову службу №71/2021«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» зазначені строки проведення призовів громадян у 2021 році. Указ   опублікований  в засобах масової інформаці.

А Указ про призов /призови громадян України на строкову військову службу в особливий період публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Чи законодавством передбачені поважні причини неприбуття призовників до призовних дільниць?

Є допустимі поважні причини неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений районним територіальним центром комплектування та соціальних послуг.

До них належать такі:

- перешкода стихійного характеру;

- хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

- смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Усі без виключення ці поважні причини повинні бути підтверджені відповідними документами.

Призовник у разі неявки без поважних причин за викликом районного територіального центру комплектування та соціальних послуг на призовну комісію несе відповідальність, установлену законом. Зокрема, статтею 335 Кримінального кодексу України передбачено, що ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

 

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukr.net

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
875565