Проект бюджету Очаківської міської територіальної громади на 2022 рік

Про місцевий бюджет Очаківської міської територіальної громади
на 2022 рік

(14551000000)
(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Очаківська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:
доходи місцевого бюджету у сумі 154 603 009 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 151 495 209 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3 107 800 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 154 603 009 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 142 695 209 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 11 907 800 гривень;
профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 8 800 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 8 800 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,21 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,21 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
Дозволити міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного, інших місцевих бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини бюджету громади, проводити розподіл трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
Затвердити перелік видатків бюджету розвитку Очаківської міської територіальної громади у 2022 році згідно з додатком 6.1. до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 35 530 300 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
6. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів цільового фонду Очаківської міської територіальної громади згідно з додатком 8 до цього рішення.
7. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів фонду охорони навколишнього природного середовища бюджету Очаківської міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 9 до цього рішення.
8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 97, 101 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік».
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, передбачені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.
2) у частині фінансування є надходження, передбачені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплату енергосервісу.
11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Очаківської міської ради:
отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
6) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
7) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання;
8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету громади, встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань
13. Установити, що після прийняття рішення про місцевий бюджет внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
Зокрема, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів фінансове управління міської ради здійснює перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
Виконавчий комітет Очаківської міської ради здійснює передачу призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України по видаткам, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного, обласного, інших місцевих бюджетів.
14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
15. Додатки 1 - 9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Рішення підлягає викладенню в повному обсязі (із додатками) на офіційному сайті Очаківської міської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічної політики, планування, бюджету, фінансів та ринкових відносин, підприємницької діяльності та інвестиційної політики (Ситников).

Додатки до рішення

Міський голова                                                                                               Сергій БИЧКОВ