Регламент міської ради

Р Е Г Л А М Е Н Т

Очаківської міської ради 7 скликання

(нова редакція)

 

Розділ I.

Загальні положення

 

Стаття 1.1.

Регламент Очаківської міської ради /далі Регламент/ - нормативно – правовий документ, який встановлює порядок скликання сесії ради, підготовки та розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних депутатських комісій , інших комісій, робочих груп та інших органів ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб, інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, даним Регламентом, та іншими законодавчими і підзаконними актами, що не суперечать Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Стаття 1.2.

Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста Очакова, яке є самостійною адміністративно – територіальною одиницею - містом обласного підпорядкування;

загальний склад ради – 26 депутатів  Очаківської міської ради, повноваження яких визнані та не припинені у встановленому законом порядку, та Очаківський міський голова. Загальний склад Очаківської міської ради 7 скликання становить 27;

склад ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнані і не припинені в установленому законом порядку, дорівнює – 26;

правомочний склад ради – кількість обраних депутатів до міської ради, повноваження яких визнані і не припинені в установленому законом порядку, що дорівнює не менше як 2/3 (двом третинам ) від загального складу ради.

Примітка: У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу Очаківської  міської ради входить менш, як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради, тобто не  менше 14 депутатів.

правомочне пленарне засідання ради – засідання Очаківської міської ради організоване в законному порядку і за участю більше половини депутатів від загального складу, тобто 14 депутатів;

третина депутатів від загального складу міської ради дорівнює – 9.

 

Стаття1.3.

Очаківська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування, складається з 26 депутатів та міського голови, наділених правом представляти інтереси територіальної громади міста і приймати від її імені рішення. Діяльність міської ради, її органів, посадових осіб, ґрунтується на колективному, вільному обговоренні і вирішенні питань, гласності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою  утворених нею органів, обраних, затверджених або призначених посадових осіб.

 

Стаття 1.4.

 1. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних депутатських комісій та інших комісій та робочих груп ради, є відкритими і гласними, за винятком випадків, передбачених Законами України і даним Регламентом.
 2. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило закритими. Порядок організації роботи тимчасових контрольних комісій визначається даним Регламентом і Положенням про тимчасові контрольні комісії.
 3. Гласність роботи міської ради забезпечується публікацією рішень міської ради в газеті «Очаків», на офіційному сайті міської ради, вільним доступом жителів міста до звітів про пленарні засідання ради, розповсюдженням інформації про роботу міської ради в різних засобах масової інформації.
 4. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути присутні на пленарних засіданнях ради. Апарат міської ради подає представникам засобів масової інформації матеріали, що розповсюджуються серед депутатів перед пленарним засіданням. Письмова або усна заява про бажання бути присутнім на засіданні ради подається до апарату ради не пізніше, ніж за день до початку пленарного засідання. Представникам засобів масової інформації, заснованих міською радою, подається екземпляр матеріалів, розповсюджених серед депутатів. Вищезазначені представники акредитації не потребують.
 5. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, рада своїм рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін, відповідно до ст.3 Закону України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.
 6. Особи, присутні на пленарних засіданнях міської ради, зобов’язані стримуватися від публічного прояву свого відношення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. Вони мають право виступати, якщо їм буде наданий дозвіл головуючого. Якщо депутат, або інша особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом сесійного дня, процедурним рішенням рада може запропонувати депутату або іншій особі залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат або інша особа відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання.

У випадку грубого порушення порядку (крики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка і т.п.), за розпорядженням головуючого на пленарному засіданні запрошені на засідання особи можуть бути виведені з сесійного залу.

 1. На пленарних засіданнях ради мають право бути присутні жителі міста за попереднім записом, який веде апарат ради. Заявки на запис подаються не пізніше, ніж за день до початку пленарного засідання. Порядок присутності жителів міста на засіданнях постійних комісій та інших комісій ради визначається Положеннями про них.
 2. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у сесійному залі визначається міською радою.
 3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться пленарне засідання сесії, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

 

Стаття 1.5.

 1. За рішенням міської ради, більшістю голосів від складу ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

На закритому пленарному засіданні міської ради мають право бути присутні: міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Очаківської міської ради, члени виконкому міської ради, посадові особи, які здійснюють державний контроль і нагляд за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особи, що забезпечують технічну роботу пленарного засідання апарату ради із загального відділу виконкому, інші особи, запрошені на проведення закритого пленарного засідання ради міським головою, секретарем міської ради та головами постійних депутатських комісій. 

 1. Міський голова, за погодженням із постійними депутатськими комісіями і секретарем ради, визначає коло осіб, які можуть бути присутні на закритому пленарному засіданні.
 2. Міська рада в кінці закритого пленарного засідання приймає рішення щодо публікації, розповсюдження протоколу та інших матеріалів даного засідання.

 

Стаття 1.6.

 1. На пленарних засіданнях міської ради, в обов’язковому порядку мають бути присутні керівники комунальних підприємств міста, управлінь, відділів та служб. У разі їх відсутності, з поважних причин, присутніми повинні бути їх заступники або особи на яких покладене тимчасове виконання обов’язків.

 

 

 1. На пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її органів можуть бути присутні запрошені й гості.
 2. Не менше ніж одна третина депутатів від правомочного складу ради, депутатська група або постійна депутатська комісія може зажадати присутності на пленарному засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування м. Очакова, підприємств, організацій, установ що є комунальною власністю Очаківської територіальної громади.
 3. Міська рада не менше ніж одною третиною голосів або підписів депутатів від правомочного складу ради, депутатська група або постійна депутатська комісія в частині питань, що стосуються компетенції і повноважень міської ради та її виконкому, мають право зажадати присутності на пленарному засіданні будь-яких посадових осіб установ, організацій, підприємств, незалежно від підпорядкованості і форм власності, розташованих на території м. Очакова.
 4. Постійні, тимчасові, контрольні та інші комісії міської ради і їх голови можуть запрошувати на засідання комісії будь-яких посадових осіб підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території м. Очакова та з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.
 5. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні за офіційним запрошенням або на вимогу.

 

Стаття 1.7.

Перша сесія новообраної міської ради скликається за рішенням міської територіальної виборчої комісії не пізніше, ніж через місяць після обрання ради в правомочному складі.

 

Стаття 1.8.

 1. З метою підготовки проведення другої сесії ради може створюватися підготовча депутатська група з депутатів, які зі свого складу обирають голову. Група сама визначає порядок своєї роботи.
 2. Підготовча депутатська група припиняє свою діяльність після створення постійних депутатських комісій.
 3. Підготовча група або апарат ради може запропонувати депутатам не пізніше, ніж за 5 днів до початку сесії, направити свої пропозиції новообраній раді.

 

Стаття 1.9.

Не пізніше, ніж на другій сесії, затверджуються: Регламент роботи міської ради 7 скликання; Положення про постійні депутатські комісії Очаківської міської ради та затвердження їх складу. Також здійснюється обрання секретаря ради, голів постійних депутатських комісій, затвердження їх керівного складу, лічильної комісії і секретаря сесії.

 

Робочі органи сесії ради

Стаття 1.10.

Робочими органами сесії ради є лічильна комісія, секретар сесії, що обираються з числа депутатів ради на початку кожного пленарного засідання.

Стаття 1.11.

 1. Для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається за пропозицією головуючого на пленарному засіданні та депутатів в кількості 3-х депутатів, і не може складатись із представників однієї депутатської групи (фракції), партії.

 1. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим на пленарному засіданні.
 2. Лічильна комісія обирає із свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

 

Розділ II.

Секретар міської ради

 

Стаття 2.1.

1.Секретар Очаківської міської ради 7 скликання працює в раді  на  постійній  основі. Секретар  ради обирається радою з числа її  депутатів  на  строк  повноважень ради за поданням Очаківського міського   голови.   Подання  щодо  кандидатури  секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як  половиною  депутатів  від загального складу міської  ради у разі,  якщо:

- на  день  проведення  першої  сесії  міської  ради,  обраної  на чергових виборах,  не завершені вибори міського голови;

- рада не підтримала кандидатуру на посаду  секретаря  ради, запропоновану міським головою;

- протягом  тридцяти  днів  з  дня  відкриття  першої  сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

- на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії  секретаря  ради  у  зв'язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень,  міський голова не  вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

У разі якщо рада не підтримала  кандидатуру,  внесену  на  її  розгляд  не  менш  як  половиною  депутатів  від загального складу  ради,  наступне  подання щодо  кандидатури  секретаря  ради вносить міський голова.

 1. Секретар міської ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою  діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
  3. Секретар міської ради:

1)  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» ,  здійснює  повноваження міського голови;  

2) скликає  сесії  ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,   повідомляє депутатам і доводить до
відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде  засідання  ради  та  підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46   Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»;

4) організує підготовку сесій ради,  питань,  що вносяться на  розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і  населення,   організує   контроль  за  їх  виконанням,  забезпечує  офіційне  оприлюднення  рішень  ради,  які  відповідно до закону є регуляторними  актами, а також документів, підготовлених у процесі  здійснення   радою  регуляторної  діяльності,  та  інформації  про здійснення  радою  регуляторної  діяльності ;

6) за   дорученням  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7)   сприяє   депутатам   ради   у здійсненні їх повноважень;

8) організує,  за  дорученням ради відповідно до законодавства,  здійснення  заходів,  пов'язаних  з  підготовкою   і   проведенням  референдумів  та  виборів на території міста Очаків.

9) забезпечує  зберігання  офіційних  документів,   пов'язаних   з   місцевим  самоврядуванням  Очаківської територіальної  громади,  забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законодавством порядку;

10)  вирішує,  за  дорученням міського голови або відповідної ради інші питання,  пов'язані з  діяльністю ради та її органів;

11) забезпечує систематизацію рішень прийнятих радою та інформує депутатів про їх виконання.
5. Повноваження секретаря міської ради  можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

Депутат міської ради і організація його роботи

 

Стаття 2.2.

Депутат міської ради представляє інтереси всієї міської територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, і несе зобов’язання перед виборцями, радою і її органами, виконує їх доручення.

Стаття 2.3.

1.Діяльність депутата включає:

-участь у пленарних засіданнях ради:

-участь у засіданнях постійних депутатських комісій ради, інших комісій, що можуть створюватися радою  та робочих, територіальних чи підготовчих груп;

-роботу з виборцями.

2.Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 2.4.

1.Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2.Депутат в порядку, визначеному Регламентом, має право:

 • обирати і бути обраним до органів ради;
 • пропонувати питання для розгляду радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу створюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам з процедурних питань і головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

3.Депутат з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому текст свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь. Депутат забезпечується інформацією про суспільно-політичні заходи, які проводяться у межах територіальної громади.

 

 

Стаття 2.5. 

1.Депутат зобов’язаний брати участь у сесійній роботі ради, засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких він обраний.

2.У випадку пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань його постійної депутатської комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців або до міської організації партії, від якої обрано депутата,  з пропозицією про відкликання такого депутата.

3.Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

4.Якщо депутат не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити секретаря ради до початку пленарного засідання.

5.Не допускається залишення депутатом ради пленарного засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 2.6.

1.Депутати  міської ради мають право депутатського запиту.

2.Коло питань, а також коло посадових осіб, до яких вноситься депутатський запит, визначено п.7 ст.49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Стаття 2.7.

1.Депутатський запит подається міському голові в письмовій або усній формі. Міський голова /секретар ради у його відсутність/ після отримання депутатського запиту оголошує його на сесії і передає до апарату ради.

Депутатський запит включається в порядок денний сесії при його обговоренні або затвердженні;

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений радою строк – 10 днів, дати письмову відповідь на нього. Відповідь на запит може розглядатися на пленарному засіданні ради.

Пропозиції і зауваження висловлені депутатами на пленарному засіданні ради і передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою чи за її дорученням постійними депутатськими комісіями або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніше як у 15 - денний строк, якщо інший строк не встановлено радою, про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також міського голову.

На пленарних засіданнях ради секретар ради інформує один раз в квартал про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, відвідуваністю депутатами пленарних засідань ради та її постійних депутатських комісії,  а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

2.Одночасно депутат може внести не більше двох запитів.

 

Апарат ради негайно передає текст депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі.

3.Текст депутатського запиту вміщується в стенографічному звіті про сесію.

4.Письмові заяви і довідки, внесені на сесії депутатами міської ради в залежності від їх змісту, оголошуються в кінці засідання. Для усних заяв і довідок слово надається в кінці пленарного засідання міської ради /до 3-х хвилин/.

 

Стаття 2.8.

1.Офіційна письмова відповідь на депутатський запит у семиденний або інший термін, установлений міською радою, направляється міському голові і депутату, що його вніс.

2.Відповідь на депутатський запит оголошується на цьому або наступному пленарному засіданні.

3.Кожний депутат, після оголошення відповіді на його депутатський запит, має право виступити протягом 10 хвилин і дати оцінку відповіді.

4.Відповідь на депутатський запит може бути обговорено, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/5 депутатів від загального складу ради.

5.Для розгляду відповіді на депутатський запит запрошуються на пленарне засідання посадові особи, до яких був звернений запит.

 

Стаття 2.9.

1.Для звернення до певних осіб з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, депутат має право використати таку форму звернення, як депутатське запитання та депутатське звернення.

2.Відповідь на депутатське запитання або звернення надається депутату в обов’язковому порядку в термін, передбачений законодавством.

 1. У разі систематичного порушення терміну надання відповіді посадовою або іншою особою, до якої було направлено депутатське звернення або запитання, на цю особу, в обов’язковому порядку, накладається дисциплінарне стягнення.

 

Обєднання депутатів

Стаття 2.10.

1.Для сумісної реалізації передвиборчих програм депутати міської ради можуть самостійно об’єднуватися в депутатські групи  та фракції, за умови, щодо складу  депутатської групи входить не менше 5-ти депутатів, а до складу фракції – не менше 3 – х депутатів. 

2.Депутатські групи /фракції/  не можуть формуватися для захисту особистих інтересів.

3.Порядок роботи груп, умови вступу і т.п. визначає сама група.

4.Реєстрація групи /фракції/ здійснюється на пленарному засіданні шляхом повідомлення. Секретарю міської ради подається заява, підписана не менше 5-ти депутатами для депутатських груп, не менше 3-х депутатів – для фракцій, в заяві зазначається назва групи /фракції/, мета і завдання, керівник групи /фракції/.

5.Реорганізація груп /фракцій/ може здійснюватися під час всього скликання.

 

Стаття 2.11.

Депутатські групи /фракції/ мають право:

 • гарантованого виступу свого представника з усіх питань порядку денного;
 • на виступ свого представника після закінчення дискусій, якщо з його ініціативи розглянуто питання;
 • заздалегідь обговорювати кандидатури на посаду секретаря ради, голів постійних депутатських і інших комісій, посадових осіб, що обираються чи затверджуються радою;
 • розповсюджувати свої документи серед депутатів через апарат ради;
 • на представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

Стаття 2.12.

З ініціативи депутатських груп /фракцій/ радою може бути створена погоджувальна комісія з найбільш спірних питань, яка аналізує це питання та виносить свої рекомендації на розгляд ради.

 

 

Постійні депутатські комісії міської ради

Стаття 2.13.

1.Постійні депутатські  комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів  для  вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2.Голова постійної депутатської комісії представляє комісії у відносинах з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, а також з громадянами.

 1. Ведення постійних депутатських комісії ради покладається на голову цієї комісії. У разі відсутності голови комісії на її засіданні, ведення роботи комісією перекладається на заступника голови комісії.
 2. У разі якщо на засіданні комісії відсутній її голова та заступник, то головування комісією покладається на одного з членів цієї комісії шляхом голосування.

 

Стаття 2.14.

Повноваження постійних депутатських комісій визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні і «Положенням про постійні депутатські комісії міської ради», затвердженим міською радою.

 

Стаття 2.15.

Постійні депутатські комісії міської ради, а також Положення про них затверджуються міською радою не пізніше, ніж на другій сесії міської ради нового скликання.

 

Стаття 2.16.

1.Постійні депутатські комісії ради працюють за такими напрямками:

- комісія з питань депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, захисту прав та інтересів громадян, гласності, засобів масової інформації, зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями;

- комісія з питань економічної політики, планування, бюджету, фінансів та ринкових відносин, підприємницької діяльності та інвестиційної політики:

- комісія з питань освіти, культури, розвитку духовності, соціального захисту  та охорони здоров’я,  санаторно – курортного напрямку, молоді, спорту та туризму;

- комісія з питань промисловості, транспорту, архітектури та будівництва, зв’язку, житлово – комунального господарства;

- комісія з питань охорони навколишнього середовища та регулювання земельних відносин.

В разі необхідності радою можуть бути створені нові постійні депутатські комісії, усунені або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, про що вносяться зміни до Регламенту.

2.Створення постійних депутатських комісій здійснюється після консультацій із депутатами міської ради.

3.За результатами вивчення і розгляду питань, що виносяться на сесію ради, секретарем комісії складається протокол, який підписується головою і секретарем комісії. У протоколі комісії повинно бути відображено чітку позицію з розглянутого питання і прийнято відповідні висновки та рекомендації. Якщо комісія не дійшла до згоди, може бути проведено поіменне голосування, де і буде виражена позиція кожного депутата. Оформлений протокол засідання комісії не пізніше, ніж на третій день після проведення комісії підписується головою і секретарем комісії. Підпис голови секретаря комісії скріплюється печаткою апарату ради. Витяг з протоколу засідання комісії видається працівником апарату ради з дозволу міського голови,секретаря ради чи голови постійної депутатської комісії.

4.З питань, віднесених до компетенції відповідної комісії, що розглядаються радою, доповідає сесії за протокольним дорученням комісії: голова, заступник голови, секретар або інший член цієї комісії, або спеціаліст, який готує проект рішення.

 

Стаття 2.17.

1.Кандидатури для обрання голів постійних депутатських комісій міської ради подаються міським головою після консультацій з депутатами міської ради.

2.Обрання голів постійних депутатських комісій здійснюється після обговорення, шляхом поіменного голосування.

3.Проект рішення по обранню голів постійних депутатських комісій повинен містити такий інформаційний матеріал:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата, дані про  партійність, від якої партії обраний.

4.Кожному кандидату на пост голови постійної депутатської комісії надається слово для виступу і час для відповідей на питання.

5.До складу постійних депутатських комісій не може входити більше 5 депутатів.

 

Стаття 2.18.

Члени постійних депутатських комісій обираються за списком всіх комісій без обговорення і шляхом поіменного голосування.

 

Стаття 2.19.

Депутати мають право брати участь у роботі постійної депутатської комісії, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

 

Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 2.20.

Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретних питань, визначених радою, які відносяться до повноважень місцевого самоврядування. Про результати роботи контрольні комісії подають раді звіт і пропозиції.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдання, склад, голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення про результати роботи цієї комісії.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закриті. Депутати та особи, залучені до роботи в даній комісії, не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з їх роботою.

 

Стаття 2.21.

Рада має право створити будь-яку тимчасову контрольну комісію для вивчення будь-якої проблеми чи питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

 

Розділ III.

 

Сесія Очаківської міської ради.

Порядок скликання сесії Очаківської міської ради.

 

Стаття 3.1.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних депутатських комісій ради.

 

Стаття 3.2.

Сесії міської ради скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал, а по земельних питаннях не рідше одного разу на місяць. Рішення про скликання чергової сесії доводять до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а позачергової, не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і питань, які передбачається винести на розгляд ради.

 

Стаття 3.3.

У випадку невмотивованої відмови міського голови або його неможливості скликати сесію міської ради, сесія скликається секретарем міської ради відповідно до вимог ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

Стаття 3.4.

У випадку, якщо міський голова і секретар ради до двотижневого терміну не скликали сесію на вимогу суб’єктів зазначених в ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія може бути скликана депутатами міської ради, що становлять не менше 1/3 загального складу ради або за протокольним рішенням постійною депутатською комісією.

 

Стаття 3.5.

У випадку, якщо сесія збирається на вимогу однієї третини складу ради, під вимогою, де зазначаються питання, які виносяться на сесію, підписуються депутати з зазначенням прізвища, ініціалів і назв партій, від яких вони обрані. Копія вимоги направляється міському голові, секретарю ради.

 

Стаття 3.6.

Виконавчі органи ради, апарат ради зобов’язані сприяти організації скликання сесії у випадку виконання вимог ст..3.3., 3.4., 3.5. даного Регламенту.

У випадку відмови посадових осіб місцевого самоврядування організувати скликання сесії, постійна комісія або депутати міської ради, за вимогою яких скликається сесія, проводять службове розслідування діяльності цих осіб.

 

Стаття 3.7.

Рішення про скликання сесії міським головою оформлюється, як розпорядження міського голови. Рішення про скликання сесії секретарем ради оформлюється, як розпорядження секретаря ради. У випадку скликання сесії депутатами 1/3 загального складу ради та постійною депутатською комісією оформлюється протокольне рішення про скликання сесії ради.

 

Стаття 3.8.

Рішення про скликання позачергової сесії згідно зі ст.4.3., 4.4., 4.5.,4.6. Регламенту доводять до відома депутатів і населення в порядку, передбаченому  ст.4.2.

 

Порядок підготовки і розгляд питань порядку денного.

 Затвердження порядку денного сесії.

Стаття 3.9.

Сесія міської ради правомочна, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу міської ради. Відмова від реєстрації або неучасть депутата в голосуванні, але його перебування в сесійному залі, вважається участю в роботі сесії, при цьому, якщо депутат усно або письмово заявив на пленарному засіданні про відмову брати участь у роботі сесії, перебування його в сесійному залі не позначається на правомочності сесії міської ради.

 

Стаття 3.10.

1.Перед пленарним засіданням проводиться реєстрація депутатів міської ради. Відповідальність за організацію реєстрації і правильність підрахунку кількості депутатів несе секретар ради.

2.Пленарні засідання міської ради розпочинаються о 10.00 і закінчуються о 18.00 з перервою на обід з 14.00 до 15.00. Після кожних двох годин роботи може оголошуватися перерва на 15 хвилин.

3.Міська рада на початку роботи сесії має право прийняти інший порядок роботи.

 

Стаття 3.11

1.Підготовка сесії міської ради здійснюється за планом організаційних заходів, що затверджує секретар ради. Підготовка сесії проводиться постійними комісіями, виконавчими органами  ради.

2.Реєстрація депутатів і запрошених осіб на сесію починається за 1 годину до відкриття пленарного засідання. На вимогу 1/3 депутатів від загального складу ради або міського голови реєстрація може бути проведена перед голосуванням, після обідньої перерви або після закінчення пленарного засідання.

3.Позачергова перерва на 10 хвилин у засіданні сесії оголошується на вимогу міського голови, постійної комісії або депутатської групи /фракції/.

4.Порядок роботи і порядок денний сесії, в якому відведено час на розгляд кожного питання, затверджується міською радою на початку пленарного засідання більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

5.У кінці пленарного засідання дається час для відповідей на запитання депутатів, міського голови і стислих виступів депутатів із заявами і повідомленнями. Дебати по вищезазначеному не проводяться.

 

Стаття 3.12.

При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови,  постійної комісії або депутатської групи /фракції/ за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого питання може бути проведене під час пленарного засідання.

 

Стаття 3.13.

Секретар ради організовує, а голови комісій забезпечують попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Рекомендації комісій подаються у письмовій формі ( в протоколі засідання постійної депутатської комісії). Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше 7 днів.

Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного її варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на засіданнях постійних комісій ради.

 

Стаття 3.14.

1.Розробка проектів рішень міської ради здійснюється за дорученням міської ради, міського голови, постійної комісії, секретаря ради, виконкому міської ради, а також в ініціативному порядку.

2.В ініціативному порядку проекти рішень мають право розробляти депутати міської ради.

3.Звернення громадян та юридичних осіб, які підлягають розгляду на сесії, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях для внесення рекомендацій з даних питань.

4.Рекомендації відповідних комісій передаються фахівцями за призначенням у відділи або управління виконкому міської ради.

5.Виконком міської ради попередньо розглядає проекти рішень міської ради щодо місцевих програм, місцевого бюджету та з інших питань, які віднесені до проекту порядку денного сесії.

6.Виконком міської ради та постійні комісії мають право довести до відома депутатів на сесії вмотивовані обґрунтування про незгоду з тими проектами, що розглядаються.

7.Проект рішення сесії, попередньо розглянутий виконкомом міської ради підлягає обов’язковому обговоренню в постійних комісіях міської ради. За  результатами обговорення приймається рекомендації щодо розглянутих проектів.

 

Стаття 3.15

1.Питання, які вносяться до порядку денного сесії ради в порядку місцевої ініціативи, згідно зі ст. 9 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” реєструються в апараті ради, повинні бути викладені в письмовій формі і містити такі відомості:

- стисла умовна назва ініціативи;

- перелік документально підтверджених недоліків, що мають місце в місті запропонованих до усунення даною ініціативою, опис джерел фінансування ініціативи, автори ініціативи, їх адреси і телефони.

2.Оформлений текст місцевої ініціативи вручається ініціативною групою секретарю ради. Секретар ради направляє отриманні матеріали на розгляд депутатських комісій за належністю питання і встановлює термін розгляду.

3.Питання з проектом рішення, які пропонуються на розгляд ради в ініціативному порядку, подаються секретарю ради не менше, ніж за 15 днів до сесії.

4.Після підготовки питання виноситься на розгляд ради.

 

Розділ IV.

Порядок прийняття рішення.

 

Стаття 4.1.

1.На пленарних засіданнях рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші акти у формі рішень:

- доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви – рішення ради, що містять в собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурне рішення – рішення, прийняте радою з процедурних питань.

2.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні.

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

3.Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підписується головуючим на засіданні ради

3.Рішення ради у п’ятиденний  строк з моменту його прийняття може бути призупинено міським головою і винесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути таке рішення. Якщо міський голова у двотижневий термін не вніс призупинене рішення на розгляд ради або рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 4.2

1.Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій формі, після попереднього розгляду на засіданні виконавчого комітету та відповідних комісій не пізніше, як за 3 дні до його розгляду на пленарному засіданні, крім випадків термінованого розгляду питань.

До проекту рішення додаються:

- рішення виконавчого комітету стосовно питань, які виносяться на розгляд сесії, з урахуванням пропозицій депутатських груп та довідкою погодження;

- протокол засідання відповідної комісії з визначеною позицією щодо обговорюваного питання;

- пояснювальна записка, в якій вказується: характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення; потреба і мета прийняття рішення; прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення; механізм виконання рішення.

Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у верхньому кутку бланку рішення Очаківської міської ради – помітка “ПРОЕКТ” і прізвище авторів, нижче ліворуч – назва рішення; ще нижче – текст проекту рішення.

2.Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

- мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

- вирішальної , в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання, а також термін виконання рішення;

- заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

До проекту додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

3.Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи /візи/:

- автора проекту;

- юридичного відділу;

- голів відповідних постійних депутатських комісій;

- секретаря ради;

- визначеного секретарем ради керівника управління чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.

Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади; праворуч – підпис і розшифровка підпису, дата візування. Під візами у нижньому кутку проставляється прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

Візування проекту рішення  є обов’язковим. Винесення проекту рішення на розгляд сесії міської ради без наявності відповідних віз не дозволяється. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються в графі - примітки.

Друкування й розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з оригіналів.

 1. Проекти рішень Очаківської міської ради, які планується винести на розгляд сесії Очаківської міської ради, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі обліку перевірки на відповідність чинному законодавству проектів рішень міської ради, який ведеться начальником юридичного відділу апарату Очаківської міської ради. Проекти рішень подаються начальнику юридичного відділу апарату Очаківської міської ради на розгляд не пізніше ніж за 4 дні до проведення постійної депутатської комісії. У разі, якщо проект рішення подано пізніше вказаного терміну, то такий проект виноситься на розгляд сесії у наступному місяці, а також на розгляд постійних депутатських комісій приймаються лише ті проекти рішень, аркуші погодження яких підписано всіма посадовими особами, які мають відношення до зазначеного проекту.

 

Стаття 4.3.

1.Проекти рішень міської ради, що дістали негативні рекомендації щодо включення їх до розгляду порядку денного, як правило, розглядаються тільки після того, як буде створена спеціальна комісія, яка зробить свій висновок щодо спірного питання. До даної комісії повинно входити не менше 2/3 членів відповідної постійної депутатської комісії.

2.При підготовці проекту рішення слід передбачити організаційні заходи. Технічні й фінансові кошти, необхідні для його реалізації.

3.Не пізніше, ніж за 1 день до початку сесії депутат забезпечується усіма проектами рішень, внесених до порядку денного з основних питань. Депутат має право одержувати роз’яснення від відділів і служб міськвиконкому стосовно поданих документів.

 

Стаття 4.4.

Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос.

Рішення міської ради приймаються шляхом поіменного відкритого голосування.

 

 

 

Ведення пленарних засідань ради.

Стаття 4.5.

1.Відкриває, веде і закриває засідання ради міський голова. У випадках передбачених  ст. 3.3 цього Регламенту – секретар ради. У випадках передбачених ст. 3.4.  даного Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів цієї ради.

2.На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, ведення доручається секретарю ради.

 

Стаття 4.6.

1.Головуючий на засіданні ради:

 • відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви у засіданнях ради;
 • виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз /погоджень/;
 • інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
 • організовує розгляд питань;
 • повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
 • має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2.Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок промовцям та їх виступам, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті

3.Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваних питань. 

З питань, підготовлених відповідною комісією ради, зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 

Стаття 4.7.

Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань про хід засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

Стаття 4.8.

1.Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій вони включені до порядку денного. Не дозволяється на пленарному засіданні змінювати встановлений порядок розгляду питань, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

2.Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів документів / в тому числі й альтернативних/, які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання.

3.Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення.

4.Перед розглядом питання порядку денного, головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перебиваючи виступу промовця або процедуру голосування /за звичайних обставин/. Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму. З приводу повідомлень рішення ради не приймаються.

5.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні у визначеній послідовності.

 

 

Розділ V.

Процедурні питання.

Протокол.

 

Стаття 5.1.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду  питань на засіданні ради, зокрема:

 • про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;
 • про проведення додаткової реєстрації;
 • про встановлення часових обмежень для виступів і дискусій в цілому;
 • про надання додаткового часу для виступу;
 • про зміну черговості виступів;
 • про надання слова запрошеним на засідання;
 • про терміновість розгляду питань порядку денного;
 • про визначення способу проведення голосування;
 • про форму бюлетеня для таємного голосування;
 • про перерахунок голосів;
 • про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим Регламентом та фіксуються у протоколі сесії ради.

 

Стаття 5.2.

Рішення ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлений інший строк введення цих рішень у дію.

У разі виявлення невідповідності опублікованого тексту з оригіналом, виправлення та приведення у відповідність до рішення проводяться негайно.

 

Стаття 5.3.

1.Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

2.Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання, як рішення ради.

3.Депутат, що відсутній під час голосування, не може подати свій голос після закінчення голосування чи передати його іншому депутату.

4.Прийняття рішень з процедурних питань та організаційних питань роботи ради, направлених на одноразове відхилення закріплених у Регламенті положень, може здійснюватися двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Такі рішення мають статус процедурних.

5.Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Попередньо відводиться час на його обговорення, після закінчення часу обговорення головуючим ставиться на голосування питання про продовження часу обговорення, якщо на цьому наполягає більшість присутніх у залі депутатів. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує в пленарному засіданні проти цього.

 

Стаття 5.4.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Очаківської міської ради". Встановити, що голосування повинно відбуватися шляхом оголошення позиції депутата:

в ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію «за», «проти», «утримався». Результати поіменного голосування фіксуються на окремих аркушах, які йдуть як додатки до протоколу пленарного засідання.

 

 1. Поіменне відкрите голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії списку депутатів. Кожен депутат, при зачитуванні його прізвища вголос оголошує свою позицію по рішенню що голосується («за», «проти», «утримався»).

Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожну альтернативу.

 

 

Стаття 5.5.

1.Таємне голосування проводиться по рішеннях ради  у випадках, передбачених Регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2.Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

 • час і місце проведення голосування;
 • порядок заповнення бюлетеня;
 • критерії визнання бюлетеня недійсним;
 • порядок організації голосування.

3.Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються апаратом ради за формою, підготовленою редакційною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4.Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

 • отримує від апарату складений у алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;
 • опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень у окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення. Умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів голосування можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

5.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування.

 

.

Стаття 5.6.

1.Якщо у Регламенті прямо не вказано вид голосування, за рішенням ради голосування у раді може бути:

- кількісне – вибір варіанту відповіді: „за”, „проти”, „утримався”.

2.Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури: у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

 

Протокол.

Стаття 5.7.

1.Засідання міської ради заноситься до протоколу. Ведення протоколу здійснює головний спеціаліст з питань діяльності ради. Протоколи сесій підписує міський голова, а у разі його відсутності – секретар ради. У випадку, передбаченому    частинами 7,9. ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” – депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.

2.У протоколі засідання зазначається: дата, час, місце, число депутатів присутніх на пленарному засіданні, питання порядку денного, винесені  на розгляд, прізвища виступаючих, всі винесені на голосування питання  і пропозиції, їх рішення, спосіб їх вирішення, остаточні результати голосування і прийняті рішення.

 

Стаття 5.8.

1.Пленарне засідання сесії міської ради  записується на відеокамеру.  

2.Відеозапис пленарних засідань ради зберігається протягом двох останніх скликань ради.

3.Перегляд відео запису пленарних засідань ради дозволяється з відома секретаря ради і тільки в його кабінеті. Депутат Очаківської міської ради має право отримувати копію відеозапису на електронний носій за його письмовою заявою.

 

 

Розділ VI.

 

Порядок надання слова.

Стаття 6.1.

1.Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді до 10 хвилин, постановка питань до доповідача до 3 хвилин і заключного слова до 5 хвилин. Тим, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю до 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо таємного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у „різному” – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

2.Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

3.Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

 

Стаття 6.2.

За пропозицією головуючого, депутатів, постійної комісії, груп /фракцій/ рада може прийняти рішення про обмеження часу обговорення питання.

 

Стаття 6.3.

1.Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в усній або письмовій формі після оголошення головуючим розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат, або те, що він  виступає від себе особисто.

2.Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується кількість осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.

3.Депутати міської ради з питань надання слова для виступів звертаються до секретаря сесії, а з процедурних питань до головуючого і мають право на першочерговість виступу з порядку ведення засідання.

 

Стаття 6.4.

1.Кожна з фракцій та постійних депутатських комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2.Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

3.Головуючий може надати слово для виступу з обговорюваного питання:

 • членам виконкому;
 • керівникам структурних підрозділів виконавчих органів ради;
 • особам, запрошеним на засідання /за процедурним рішенням ради/.

 

Стаття 6.5.

1.На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців:

- на підставі їх заяв про надання слова;

- із забезпеченням виступів від різних депутатських груп (фракцій).

Головуючий на засіданні за погодженням з радою може визначити іншу черговість виступаючих.

 

Стаття 6.6.

1.Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

2.У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

 

Стаття 6.7.

1.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2.Депутат /крім міського голови, секретаря ради, голів постійних депутатських комісій ради, представника від фракції, доповідача/ може виступати на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.

3.Позачергово, але не перебиваючи промовця, головуючим на засіданні надається слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

 • порядку ведення засідання ради;
 • постановки відкладеного питання;
 • питання про неприйнятність внесення поправки або заперечення щодо неї.

4.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату по черзі на засадах рівності.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

5.Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Стаття 6.8.

1.Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.

2.За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3.Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії ради – зазначає і її назву.

 

Стаття 6.9.

Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику головуючого до голосування.

 

Стаття 6.10.

1.На пленарних засіданнях сесії, засіданнях постійних депутатських комісій міської ради, виступаючий не повинен використовувати образливі вирази, непристойності та лайливі слова, закликати до неетичних дій.

Головуючий у цих випадках має право попереджати, а у випадку повторного порушення, позбавляти його права виступати.

2.Головуючий на засіданні не має права корегувати виступ, перебивати його, робити зауваження. Якщо головуючий бажає виступити з даного питання, він записується для виступу в загальному порядку.

3.Якщо виступаючий перевищив час, відведений на виступ, після одного попередження головуючий позбавляє його слова.

 

Стаття 6.11.

Під час пленарних засідань сесії міської ради депутати не повинні заважати виступаючим /дією, криком, тупотом і т.п./.

Під час виступів депутатам не рекомендується ходити по сесійному  залу, під час голосування залишати сесійний зал.

 

                                                             

Стаття 6.12.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий персонально попереджає його, після другого попередження за рішенням ради більшістю голосів від кількості присутніх пропонує йому покинути зал, при цьому, якщо депутат відмовляється покинути зал, то головуючий припиняє засідання.

 

Стаття 6.13.

У випадку грубого порушення дисципліни в сесійному залі, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання, при цьому засідання переноситься на наступний день.

 

Стаття 6.14.

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради питання порушення депутатської етики передаються на розгляд постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку.

 

Розділ VII.

Організація розгляду питань.

 

Стаття 7.1.

1.Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

-    доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

 • співдоповіді / уразі необхідності/, запитання співдоповідачам і відповіді на них;
 • виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідачі за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом із висновком відповідної комісії;
 • виступ ініціатора внесення пропозиції;
 • внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань і питань, які не прийняті, якщо є;
 • виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
 • виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, депутатської групи, які бажають виступати;
 • виступи депутатів, що записались для обговорення питання;
 • оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, хто виступив і записався на виступ;
 • заключне слово співдоповідачів і доповідача;
 • уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
 • виступи і мотиви голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;
 • виступи депутатів з мотивів голосування.

2.Якщо список бажаючих виступати вичерпано або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує припинення обговорення.

 

 

Стаття 7.2.

1.Рішення щодо поправок з процедурних питань на інших, прямо зазначених у Регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

 • виступи ініціаторі із внесенням та обґрунтуванням пропозицій;
 • виступ голови або представника відповідної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;
 • виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;
 • уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
 • виступи з мотивів голосування по даному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

2.При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

 

Стаття 7.3.

1.Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

2.У ході обговорення доповідач і співдоповідач можуть давати довідки щодо своїх виступів: для цього їм позачергово надається слово.

3.У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

 • пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
 • питання про неприйнятність та відкладені питання;
 • пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні та поправки до них;
 • пропозиції і поправки відповідної комісії;
 • пропозиції і поправки, внесені депутатськими групами;
 • інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

 

Стаття 7.4.

Після обговорення питання порядку денного, до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести вмотивовану пропозицію про перерву у  засіданні для погодження позицій депутатів. Тривалість перерви пропонується головуючим. Така пропозиція приймається процедурним рішенням при підтримці третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.

 

Стаття 7.5.

1.У ході обговорення питань депутати та члени виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйняття з таких підстав:

 • їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;
 • їх невідповідності Конституції або чинним законом, прийнятим рішенням ради;
 • їх прийняття не входить до компетенції ради.

2.У разі порушення кількох питань про неприйняття їх, обговорення здійснюється одночасно, і на голосування вони ставляться в порядку їх викладення у ч.1. цієї статті.

 

Порядок голосування за пропозиції.

Стаття 7.6.

1.Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

2.Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

3.Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

 • необхідну кількість голосів для прийняття рішення;
 • вид голосування /якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції/.

 

Стаття 7.7.

1.На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому або усному вигляді і не були відкликані.

Автор пропозицій, поправок які були запропоновані в усній формі і враховані в рішенні подає їх до закінчення пленарного засідання в секретаріат сесії в письмовій формі.

2.Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

 

Стаття 7.8.

У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну /альтернативні пропозиції/, рада , якщо вона не приймає іншого рішення, проводить голосування за пропозиції у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.

 

Стаття 7.9.

1.Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2.Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка.  У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3.У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї щодо поправки – доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування  не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 

Стаття 7.10

1.Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування повинні оголошуватися, при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту.

2.Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо не має зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3.Після голосування всіх поправок за проект рішення голосується у цілому.

4.Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 7.11

1.Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про пере голосування.

 

Розділ VIII.

 

Депутатські слухання.

 

Стаття 8.1.

З питань, які передбачають різні підходи для їх вирішення і мають важливе громадське значення, вимагають рішення міської ради, до розгляду цих питань на сесії міської ради проводяться депутатські слухання.

Депутатські слухання проводяться за пропозицією міського голови, апарату ради, виконкому міської ради, постійної комісії, депутатської групи чи 1/5 складу міської ради.

 

Стаття 8.2

Метою депутатських слухань є всебічне вивчення проблеми  до сесії міської ради без прийняття рішення.

 

Стаття 8.3.

Як правило, проводяться відкриті депутатські слухання із запрошенням зацікавлених членів міської громади. Закриті депутатські слухання проводяться за рішенням ради. Рішення про закриті депутатські слухання приймаються у тому ж порядку, що й рішення про проведення закритого пленарного засідання ради.

 

Стаття 8.4.

Депутатські слухання організовуються апаратом міської ради. Ініціатори  депутатських слухань не менше, ніж за 10 днів до проведення слухань подають заяви про проведення депутатських слухань до апарату із вказівкою проблеми, передбаченої проектом рішення сесії  міської ради, та список доповідачів і співдоповідачів.

 

Стаття 8.5.

Апарат ради повідомляє депутатів міської ради, доповідачів і співдоповідачів, населення міста про тему, місце і час проведення депутатських слухань не менше, ніж за три дні до їх проведення.

 

Стаття 8.6.

Проводить слухання один із ініціаторів разом із апаратом міської ради.

 

Стаття 8.7.

Регламент виступу учасників депутатських слухань такий же, як на пленарних засіданнях міської ради.

 

Стаття 8.8.

Присутність депутатів міської ради на депутатських слуханнях не є обов’язковою.

 

Розділ IX.

 

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне

забезпечення діяльності міської ради.

 

Стаття 9.1.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міської ради, постійних депутатських комісій і депутатів здійснюється апаратом ради.

Після проведення виборів і реєстрації депутата йому надаються Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про статус депутатів місцевих рад”, перелік постійних депутатських  комісій ради, Регламент Очаківської міської ради, перелік депутатів від партій.

 

Стаття 9.2.

Секретар ради та спеціаліст складають секретаріат ради.

 

Стаття 9.3.

На час сесій, засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.

 

Розділ X.

Порядок прийняття внесення змін і доповнень до Регламенту.

 

Стаття 10.1.

Регламент міської ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради.

 

Стаття 10.2.

Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту підлягають обов’язковому розгляду постійними комісіями міської ради та спеціально створеною міською радою робочою групою.

 

Секретар міської ради

 

 

 

 

 

 

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukr.net

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
805052