Регламент міської ради

РЕГЛАМЕНТ

Очаківської міської ради  Миколаївського району Миколаївської області восьмого скликання

(нова редакція)

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                   

Стаття 1. Очаківська міська рада - представницький орган місцевого

самоврядування

Стаття 2. Склад та порядок роботи Ради

Стаття 3. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

Стаття 4. Відкритість і гласність роботи Ради

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

 

 

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ                                                           

Стаття 6. Початок і термін повноважень депутата Ради

Стаття 7. Дострокове припинення повноважень депутата Ради

Стаття 8. Права депутата у Раді та її органах

Стаття 9. Обов'язки депутата у Раді та її органах

Стаття 10. Помічники-консультанти депутата Ради

Стаття 11. Участь депутата в пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів

Стаття 12. Депутатський запит, запитання і звернення

Стаття 13. Порядок внесення та розгляду депутатського запиту

Стаття 14. Депутатські групи

Стаття 15. Депутатські фракції

Стаття 16. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій

та груп

Стаття 17. Міський голова

Стаття 18. Секретар Ради

Стаття 19. Постійні комісії Ради

Стаття 20. Створення постійних комісій Ради

Стаття 21. Організація роботи та матеріально-технічне забезпечення постійної комісії Ради

Стаття 22. Тимчасові контрольні та інші комісії Ради

Стаття 23. Робочі органи Ради

Стаття 24. Виконавчий комітет Ради

Стаття 25. Виконавчі органи Ради

Стаття 25.1 Староста

 

 

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ

ЗАСІДАННЯ РАДИ                                                                                                                                            

Стаття 26. Сесійна форма роботи Ради

Стаття 27. Відкриття пленарного засідання Ради

Стаття 28. Суб’єкти скликання сесій Ради

Стаття 29. Порядок денний пленарного засідання Ради

Стаття 30. Суб’єкти подання (ініціатори внесення) питань на розгляд Ради

Стаття 31. Розгляд Радою питань, підтриманих загальними зборами членів територіальної громади

Стаття 32. Розгляд Радою питань, внесених в порядку місцевої ініціативи

Стаття 33. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Стаття 34. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

Стаття 35. Підготовка питань, що подаються на розгляд Ради

Стаття 36. Обговорення проектів рішень

Стаття 37. Порядок реєстрації депутатів та запрошених осіб

Стаття 38. Правомочність пленарних засідань Ради

Стаття 39. Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань

Стаття 40. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

Стаття 41. Послідовність розгляду питань порядку денного

Стаття 42. Розгляд питань на пленарних засіданнях

Стаття 43. Перерви для узгодження позицій фракцій

Стаття 44. Черговість надання слова на пленарному засіданні

Стаття 45. Черговість виступів

Стаття 46. Передача права на виступ

Стаття 47. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

Стаття 48. Оголошення доповідей та співдоповідей

Стаття 49. Пропозиції і поправки до проектів рішень

Стаття 50. Альтернативні пропозиції

Стаття 51. Поправки до пропозицій

Стаття 52. Голосування пропозицій та поправок

Стаття 53. Закінчення обговорення питань

Стаття 54. Види голосування

Стаття 55. Відкрите поіменне голосування

Стаття 56. Таємне голосування

Стаття 57. Рішення Ради

Стаття 58. Порядок прийняття Радою рішень

Стаття 59. Рішення Ради з процедурних питань

Стаття 60. Набрання чинності рішень Ради

Стаття 61. Рішення персонального характеру

Стаття 62. Спеціальні процедури затвердження членів виконавчого комітету

Стаття 63. Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності

Стаття 64. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні

Стаття 65. Дотримання дисципліни та норм етики присутніми на пленарному засіданні Ради

Стаття 66. Поважні причини відсутності депутата на пленарних засіданнях

Стаття 67. Протокол, аудіо -, відеозапис пленарного засідання Ради

Стаття 68. Організація контрольної роботи

 

РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                             

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Очаківська міська рада - представницький орган місцевого самоврядування
1. Очаківська міська рада восьмого скликання (далі - Рада) – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси Очаківської міської територіальної громади  приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими Законами України, нормативно-правовими актами та цим Регламентом. До складу Очаківської міської територіальної громади входять місто Очаків , села Василівка, Покровка та Покровське.  Центром громади є місто Очаків.

 1. Регламент Ради (далі - Регламент) встановлює:

порядок скликання сесій Ради;

підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та вирішення інших процедурних питань; 

порядок проведення сесій Ради;

порядок створення виконавчих та інших органів Ради;

порядок утворення виконавчого комітету та його персонального складу;

    обрання та затвердження посадових осіб Ради;

порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових

контрольних комісій та інших органів Ради, її посадових осіб;

порядок участі депутатів, депутатських фракцій і груп у роботі Ради та інші

процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією України і законами України.

 1. Регламент, Положення про депутатські постійні комісії Очаківської міської ради затверджуються не пізніше як на другій сесії Ради більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.
 2. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання Ради після їх розгляду робочою групою та постійною комісією Ради, до повноважень якої належать питання регламенту, в порядку, передбаченому цим Регламентом.
 3. Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття 2. Склад та порядок роботи Ради

 1. Рада складається з 26 депутатів та міського голови, які обрані громадянами Очаківської міської територіальної громади 25 жовтня 2020 року відповідно до «Виборчого кодексу України». Загальний склад ради становить 27 осіб.
 2. Вибори депутатів Ради проведені за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією Очаківської міської територіальної громади згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
 3. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів Ради від загального складу Ради і визнання повноважень цих депутатів міською територіальною виборчою комісією на першій сесії Ради.
 4. У разі, якщо до Ради обрано менше двох третин депутатів Ради її загального складу, до обрання необхідної кількості депутатів Ради продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.
 5. Повноваження Ради восьмого скликання закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) місцевих виборах депутатів Ради.
 6. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних та тимчасових контрольних комісій Ради.

Стаття 3. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

 1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради (м. Очаків вул. Соборна 7а, ),

або в іншому місці, визначеному у розпорядженні про скликання сесії.

 1. Пленарні засідання Ради, засідання її комісій ведуться державною мовою.
 2. Проекти рішень Ради вносяться на розгляд державною мовою.
 3. Рішення Ради приймаються і оприлюднюються державною мовою відповідно до вимог Закону України "Про засади державної мовної політики".

 

Стаття 4. Відкритість і гласність роботи Ради

 1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових

контрольних та інших комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

 1. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного доступу представників акредитованих засобів масової інформації, яким надаються матеріали, які розповсюджуються серед депутатів, надається можливість бути присутніми на засіданнях комісій Ради, пленарних засіданнях та інших заходах, що проводяться Радою, здійснювати аудіо-відео-записи за виключенням закритих засідань, передбачених законодавством та цим Регламентом. Також відкритість засідань забезпечується шляхом присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів Очаківської міської територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.
 2. Відкритість та гласність роботи міської Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади , з метою їх громадського обговорення, внесення пропозицій та зауважень до них.
 3. Гласність засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото - , відео-, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов’язкового розміщення на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади . Протокол сесії Ради є офіційним і відкритим документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення Радою та обов’язково оприлюднюється на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади протягом 5 робочих днів і надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів Очаківської міської територіальної громади.
 5. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів Очаківської міської територіальної громади  визначає апарат Виконавчого комітету Очаківської міської ради.
 6. Якщо бажаючих бути присутніми на пленарному засіданні Ради більше, ніж місць в сесійній залі, головуючий приймає рішення про перенесення пленарного засідання Ради в інше приміщення та переносить його початок на одну годину пізніше, про що повідомляється особам, які бажають бути присутніми.
 7. Місця для депутатів Ради відводяться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є її депутатами (за винятком спеціально уповноважених працівників), не повинні знаходитися у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

 

Стаття 5. Закриті пленарні засідання Ради

 1. Закриті пленарні засідання Ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, проводяться за рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради.
 2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною. 
 3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються у порядку, встановленому окремим рішенням Ради у межах чинного законодавства України. 
 4. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради, забороняється використовувати фото -, кіно -, відеотехніку, засоби зв’язку і звукозапису та обробки інформації.

 

РОЗДІЛ II.

ДЕПУТАТ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ

 

Стаття 6. Початок і термін повноважень депутата Ради 

 1. Депутат Ради набуває свої повноваженняу результаті обрання його до Ради відповідно до закону.
 2. Повноваження депутата Ради починаються з моменту оголошення Очаківською міською територіальною виборчою комісією на першій сесії Ради відповідного скликання рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків.
 3. Після набуття депутатом Ради повноважень, він складає присягу та отримує посвідчення і нагрудний знак депутата міської ради.
 4. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, що регулюють діяльність місцевого самоврядування, цим Регламентом.
 5. Повноваження депутата Ради, обраного замість вибулого, починаються з дня оголошення на черговому пленарному засіданні Ради рішення міської територіальної виборчої комісії рішення про підсумки виборів депутата та визнання його повноважень.

 

Стаття 7. Дострокове припинення повноважень депутата Ради

 1. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання

за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з

Конституцією України і законами України не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено

до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення , пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

 1. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також

за рішенням відповідної ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

 1. Повноваження депутата Ради можуть бути припинені в разі його відкликання за народною ініціативою у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих Рад», з підстав:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 цього Закону, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

 1. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори чи заміщення депутата Ради, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Виборчого Кодексу України.

 

Стаття 8. Права депутата у Раді та її органах

 1. Депутат Ради наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.
 2. Депутат Ради користується правом ухвального голосу зі всіх питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат Ради набуває право ухвального голосу з часу визнання його повноважень. 
 3. Кожний депутат у Раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат Ради, який не входить до складу певного органу Ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. 
 4. Депутат Ради має право: 

1) обирати і бути обраним до органів Ради; 

2) офіційно представляти виборців у Раді та її органах; 

3) пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного пленарних засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; 

5) вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю; 

6) вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них; 

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою; 

8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених Радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь в обговоренні питань, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на пленарному засіданні Ради;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території; 

11) порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки; 

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань Ради та її органів;

14) оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення; 

15) об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього Регламенту;

16) на невідкладний прийом посадовими особами Ради та її виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності з питань депутатської діяльності;

17) вимагати усунення порушень законності;

18) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності, органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

У разі виявлення порушень чинного законодавства України депутат Ради може звертатись з цього приводу до відповідних органів державної влади. Про результати перевірки та пропозицій щодо них депутат Ради доповідає Раді або її органу, за дорученням яких здійснювалася перевірка.

 1. Депутат Ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання Ради або її органу, в якому він бере участь. 
 2. Сесійні та поза сесійні форми роботи депутата у Раді та її органах визначаються чинним законодавством України.

 

Стаття 9. Обов'язки депутата у Раді та її органах

 1. Депутат Ради зобов'язаний: 

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади, виборців відповідної території;

2) дотримуватися Конституції України та Законів України, актів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, цього Регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;

3) брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень; 

4) виконувати протокольні доручення Ради, її органів, міського голови;

інформувати їх про виконання доручень.

5) підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою, громадськими організаціями, колективами підприємств, установ, організацій міста незалежно від форми власності, органами самоорганізації населення відповідної території;

6) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями, інформувати виборців

про роботу Ради та її органів з питань бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, інших цільових програм, рішень Ради і доручень виборців;

7) всебічно відстоювати інтереси членів відповідної територіальної громади;

8) брати участь у загальних зборах громадян, засіданнях органів самоорганізації ;

населення, громадських слуханнях, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території міста;

9) вивчати громадську думку, потреби Очаківської міської територіальної громади, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

10) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

11) виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради;

12) дотримуватись дисципліни і норм депутатської етики;

13) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

14) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

15) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій Ради, окремих депутатів Ради;

16) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

17) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

 1. Депутат Ради також повинен неухильно виконувати обов'язки депутата у

порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Стаття 10. Помічники-консультанти депутата Ради

 1. Депутат Ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. 
 2. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 
 3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується Радою.

 

Стаття 11. Участь депутата в пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів

 1. На сесіях Ради депутати Ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Ради.
 2. Депутат Ради (крім секретаря Ради) повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради, що утворюються Радою.

Депутат Ради за власною ініціативою або за дорученням Ради, міського голови або постійної комісії Ради, до складу якої його обрано, бере участь у підготовці питань для розгляду в Раді.

 1. Депутат Ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях інших органів Ради, до складу яких він входить.
 2. Рада має право на пленарних засіданнях Ради заслуховувати звіти депутата Ради про виконання рішень Ради, а також періодично інформує депутатів Ради про хід виконання рішень, прийнятих Радою, про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами Ради, та інших важливих питань діяльності Ради та її органів.
 3. У разі невиконання депутатом Ради своїх депутатських обов’язків, систематичного порушення ним встановленого порядку роботи Ради та її органів за попередніми висновками постійної комісії Ради, до предмету відання якої відносяться питання регламенту, Рада може прийняти рішення про повідомлення місцевій організації політичної партії, членом якої він є, за виборчим списком, якої він був обраний депутатом Ради та виборцям через засоби масової інформації про неналежне ставлення депутата Ради до виконання своїх обов’язків

 

Стаття 12. Депутатський запит, запитання і звернення

 1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь та інших органів державної влади з питань, які віднесені до компетенції Ради.
 2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.
 3. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 13. Порядок внесення та розгляду депутатського запиту

 1. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

 1. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні Ради.
 2. Після розгляду депутатського запиту Рада приймає відповідне рішення та встановлює строк надання відповіді по запиту. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата Ради.
 3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раді та депутатові Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради.
 4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит Радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні Ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

 1. На рішення Ради, що приймаються по депутатських запитах, поширюються вимоги, що визначені цим Регламентом.

 

Стаття 14. Депутатські групи

 1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися у депутатські групи. Депутати об'єднуються у депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 2. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання за рішенням зборів депутатів Ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів Ради.
 3. Депутатська група реєструється відповідною Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідної Ради.
 5. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.


Стаття 15. Депутатські фракції

 1. Депутатські фракції Ради (далі – депутатські фракції) формуються на основі партійного членства депутатів Ради.
 2. Політична партія має право формувати у Раді лише одну депутатську фракцію.
 3. Мінімальна кількість депутатів для формування депутатської фракції повинна становити не менше двох депутатів Ради.
 4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Діяльність фракцій визначається чинним законодавством України.
 5. Депутатські фракції мають право:

1) на пропорційне представництво у постійних та тимчасових контрольних комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада; давати відповідні висновки з цих питань; ставити питання про притягнення до дисциплінарного стягнення посадових осіб місцевого самоврядування, призначення службового розслідування у певних ситуаціях чи проблемах;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради з кожного питання порядку денного;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості у Раді чи опозиції;

5) вимагати перерви в засіданні до 15-ти хвилин;

6) здійснювати інші права, передбачені законами України та цим Регламентом.
6. Забезпечення організації діяльності депутатських фракцій відповідно до чинного законодавства України покладається на міського голову. Міський голова забезпечує депутатські фракції приміщеннями за місцем проведення засідань Ради, необхідним обладнанням, організаційно-технічними засобами тощо для здійснення ними передбачених законами України та цим Регламентом функцій.

 1. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції секретар Ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні від депутатської фракції.

Стаття 16. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється у секретаря Ради. Умовою реєстрації є надходження до секретаря Ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування депутатської фракції (групи). У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії. До повідомлення додаються протокол зборів депутатів, на яких було прийнято рішення про утворення депутатської групи (фракції).
 2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. У такому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатської фракції (групи).
 3. Депутатська група (фракція) діє на підставі розробленого та затвердженого нею Положення.
 4. Про виключення депутата з депутатської фракції або групи інформує Раду голова депутатської фракції або групи.
 5. Діяльність депутатської групи (фракції) припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами місцевої ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції);

3) після закінчення строку, на який депутати місцевої ради об'єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень відповідних рад.

 1. Про припинення діяльності депутатської фракції (групи) оголошує головуючий на наступному пленарному засіданні Ради після настання факту припинення групи (фракції).

 

Стаття 17. Міський голова

 1. Міський голова є головною посадовою особою Очаківської міської територіальної громади.
 2. Міський голова обирається Очаківською міською територіальною громадою у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Міський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.
 4. Повноваження міського голови починаються з часу оголошення Очаківською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються зі вступом на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 5. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Очаківською міською територіальною громадою , відповідальним – перед Радою.
 6. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Очаківською міською територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Оголошення про звіт міського голови доводиться до відома Очаківської міської територіальної громади шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади не пізніше, ніж за десять днів до дати звітування.
 7. На вимогу не менше половини депутатів Ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.
 8. Міський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у терміни, передбачені чинним законодавством України, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.
 9. Повноваження міського голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України. 

 

Стаття 18. Секретар Ради

 1. Секретар Ради є посадовою особою Ради і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту.
 2. Секретаря Ради обирає Рада з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією міського голови таємним голосуванням.
 3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися депутатами на розгляд Ради не менше половини депутатів від загального складу у разі, якщо: 

1) на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

 1. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини 3 цієї статті, пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситись від кожної політичної партії, депутати від якої обрані до Ради. У разі внесення кількох осіб від різних політичних партій, проводиться відкрите поіменне голосування з визначення кандидатури на посаду секретаря Ради. Кандидатура особи, яка підтримана не менш як половиною депутатів від загального складу Ради виноситься на таємне голосування для обрання.
 2. В разі, якщо Рада за результатом таємного голосування не обрала секретаря ради за кандидатурою, внесеною депутатами, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради знову вносить міський голова.
 3. Кожна кандидатура для обрання на посаду секретаря Ради не може пропонуватися більше, ніж два рази.
 4. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені у випадках передбачених законодавством.
 5. Секретар Ради для виконання повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», може видавати доручення. Секретар Ради веде засідання Ради, підписує її рішення та протоколи засідань у випадках, передбачених законами України.
 6. Секретар Ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 7. Секретар Ради:

1) здійснює повноваження міського голови на час його відсутності у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою та у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень з питань діяльності ради:

головує на пленарному засіданні;

підписує рішення міської ради;

підписує розпорядження про скликання сесії;

2) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради;

4) координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

5) сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

6) організує здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

7) забезпечує зберігання у  Очаківській міській раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням Очаківської міської територіальної громади , забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

8) здійснює інші повноваження.

 

Стаття 19. Постійні депутатські комісії Ради

 1. Постійні депутатські комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обирає Рада не пізніш як на другій сесії Ради на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря і членів комісії. Питання порядку організації роботи постійної комісії вирішуються відповідною постійною комісією самостійно відповідно до Положення про постійні комісії, яке затверджується рішенням Ради не пізніш як на другій сесії Ради.
 3. Депутат Ради може бути членом тільки однієї постійної комісії Ради. Кількість членів постійної комісії Ради не може бути більшою ніж третина загального складу Ради та меншою 5 осіб. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар Ради.
 4. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету Очаківської міської територіальної громади, звіти про виконання програм і бюджету громади, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які подаються на розгляд Ради, розробляють проекти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на пленарних засіданнях Ради з доповідями і співдоповідями.
 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою готують висновки з цих питань, які розглядаються Радою.
 6. Постійні комісії за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до компетенції Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради або її виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень Ради або її виконавчого комітету.
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та у порядку, визначеному законом України, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
  9. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
  10. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних

комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради.

 1. У разі необхідності за рішенням Ради може бути створено нові постійні комісії Ради, ліквідовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад, а також переобрано голів, заступників і секретарів постійних комісій Ради.

 

Стаття 20. Створення постійних депутатських комісій Ради

 1. На другій сесії Ради утворено та затверджено наступний перелік постійних депутатських комісій Ради за функціональною спрямованістю:

1) з питань економічної політики, планування, бюджету, фінансів та ринкових відносин , підприємницької діяльності та  інвестиційної політики;

2) з питань  промисловості ,транспорту, архітектури та будівництва, зв’язку , житлово-комунального господарства;

3) з питань охорони навколишнього середовища та регулювання  земельних відносин;

4) з питань  освіти, культури, розвитку духовності, соціального захисту та охорони здоров’я, санаторно-курортного напрямку,  молоді, спорту та туризму;

5) з питань депутатської діяльності та етики , законності, правопорядку, захисту прав та інтересів громадян, гласності, засобів масової інформації, зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями.

 1. Квоти розподілу посад в постійних комісіях Ради визначаються Робочою групою з числа депутатів та міського голови, що обирається на першій сесії Ради, пропорційно кількісному складу політичних партій, депутати від яких були обрані до Ради. Голови, заступники , секретарі та члени постійних комісій Ради обираються за списком у цілому на пленарному засіданні Ради відкритим голосуванням.
 2. Робоча група з числа депутатів та міського голови, що обирається на першій сесії Ради розглядає пропозиції депутатів щодо персонального складу постійних комісій та готує свій висновок з цього питання у вигляді списку членів постійних комісій відповідно до протоколу засідання Робочої групи.
 3. Список членів постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій Ради; прізвища, імена та по батькові кандидатів у члени постійних комісій Ради в алфавітному порядку з зазначенням назви політичної партії, від якої їх обрано в депутати.
 4. У випадку невиконання без поважних причин депутатом Ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Ради та відсутності його більш ніж на половині засідань протягом року, голова відповідної постійної комісії Ради вносить на розгляд комісії питання про можливість подальшого перебування депутата Ради у її складі. У разі прийняття постійною комісією Ради рішення про неможливість перебування депутата Ради у її складі голова такої комісії подає відповідний проект рішення на розгляд Ради.

 

Стаття 21. Організація роботи та матеріально-технічне забезпечення постійної комісії Ради

 1. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює його заступник, а у разі відсутності заступника, секретар постійної комісії. У разі необхідності засідання постійні комісії може також скликати міський голова, секретар Ради, а також вона може скликатись за ініціативи депутатської фракції або не менше однієї третини членів постійної комісії.
 2. Засідання постійної комісії скликається у міру необхідності і є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписує їх голова постійної комісії, а у разі його відсутності – секретар постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписують голова і секретар постійної комісії.
 4. Бланк протоколу постійної комісії з переліком проектів рішень, що виносяться на розгляд комісії готується фахівцем Очаківської міської ради. У разі відсутності підготовленого бланку протоколу до початку засідання постійної комісії, фахівець, визначений Радою відповідальним за підготовку бланку протоколу, готує його під час проведення засідання постійної комісії та надає на підпис голові і секретарю комісії.
 5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними термін.
 6. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, експертів, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до компетенції кількох постійних комісій, можуть за ініціативою постійних комісій, а також за дорученням Ради, секретаря Ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

            

Стаття 22. Тимчасові контрольні та інші комісії Ради

 1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.
 2. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться у відкритому режимі, крім випадків встановлених законом або Радою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з часу прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.
 5. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує секретар Ради. 
 6. За рішенням Ради можуть створюватись також інші комісії, робочі групи, у тому числі з включенням до їх складу посадових осіб виконавчих органів Ради та представників громадськості.

 

Стаття 23. Робочі органи Ради

 1. Робочими органами Ради є секретар пленарного засідання та лічильна комісія , що обираються з числа депутатів Ради.
 2. Секретар пленарного засідання забезпечує ведення протоколу пленарного засідання Ради, здійснює реєстрацію та подає головуючому пропозиції депутатів, складає і передає головуючому список депутатів, які бажають виступити, та виконує інші доручення Ради.
 3. Секретар пленарного засідання обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого або голів постійних комісій з числа депутатів Ради.

 Контроль за проведенням голосування при обранні секретаря пленарного засідання здійснюється головуючим або цей обов’язок покладається на секретаря Ради.

 1. Лічильна комісія утворюється на кожному пленарному засіданні для контролю за здійсненням відкритих поіменних голосувань та для організації таємного голосування і підрахунку голосів після його проведення.
 2. Лічильна комісія формується, як правило, з трьох депутатів, які обираються Радою за пропозицією головуючого або голів постійних комісій за процедурним рішенням Ради. Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської групи, фракції, депутатів, обраних від однієї політичної партії.

 Контроль за проведенням голосування при обранні лічильної комісії здійснюється головуючим або цей обов’язок покладається на секретаря Ради.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії.

 

Стаття 24. Виконавчий комітет Ради

 1. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу за пропозицією міського голови, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законами України порядку.

Виконавчий комітет Ради утворюється у складі міського голови, керуючого справами(секретаря) виконавчого комітету, старости , а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

 1. До складу виконавчого комітету Ради входить за посадою секретар Ради та староста. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити інші депутати Ради.
 2. Очолює виконавчий комітет Ради міський голова.
 3. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для міського голови.

 

Стаття 25. Виконавчі органи Ради

 1. За пропозицією міського голови Рада затверджує структуру і загальну чисельність виконавчих органів Ради, витрати на їх утримання.
 2. Виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи та інші створювані Радою виконавчі органи) створюються Радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 3. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством України.
 4. Керівники відділів, управлінь та інших органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
 5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються рішеннями Ради.

 

          Стаття 25.1 Староста

 1. Староста затверджується Радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.
 2. Староста є членом виконавчого комітету Очаківської міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 3. Староста представляє інтереси жителів сіл Василівка,

       Покровка та Покровське в виконавчих органах Очаківської міської ради.

 1. Порядок організації роботи старости визначається Положенням про

старосту, затвердженим Радою.

 

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ.
СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 26. Сесійна форма роботи Ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія Ради – форма роботи Ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради. 
 3. Комісія Ради або її робоча група може проводити своє засідання в день проведення пленарного засідання Ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням Ради. У цьому разі в пленарному засіданні Ради оголошується перерва.
 4. Рада проводить свою роботу відповідно до планів на І та ІІ півріччя, які затверджуються двічі на рік.

 

Стаття 27. Відкриття пленарного засідання Ради

 1. Відкриття пленарного засідання Ради оголошується головуючим засідання.
 2. Пленарне засідання не може бути закрито, якщо Рада не визначилась стосовно всіх питань порядку денного через прийняття рішень щодо них.
 3. При відкритті пленарного засідання Ради і після його закриття виконується Державний гімн України.

 

Стаття 28. Суб’єкти скликання сесій Ради

 1. Сесії Ради, наступні після першої, скликає міський голова з його ініціативи, але не рідше одного разу на місяць. У цьому разі сесію відкриває та веде міський голова.
 2. Сесію Ради скликає секретар Ради у разі немотивованої відмови міського голови або неможливості з інших причин скликати сесію Ради, а саме:

1) якщо сесію міський голова не скликає у законодавчо встановлені термін;.
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий

термін на вимогу не менш як однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

 1. У разі, якщо міський голова або секретар Ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради, сесію можуть скликати депутати Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійна комісія Ради.
 2. У разі, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради, її відкриває та веде один з депутатів, що входить до складу відповідної постійної комісії, або був одним з ініціаторів скликання сесії, відповідно до рішення Ради.
 3. Сесія скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів протягом строку встановленого для її розгляду.
 4. Рішення про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до пленарного засідання сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 5. Інформація про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань Ради секретар Ради доводить до відома кожного депутата Ради у письмовій або електронній формі, у телефонному режимі або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через друковані засоби масової інформації та інформаційний інтернет-портал Очаківської міської територіальної громади. 

 

Стаття 29. Порядок денний пленарного засідання Ради

 1. Порядок денний пленарного засідання Ради формує міський голова з урахуванням терміну оприлюднення проектів рішень не пізніше як за 10 днів до нього відповідно до:

1) плану роботи Ради на відповідний період (I та II півріччя року);

2) пропозицій секретаря Ради;

3) пропозицій старости;

4) пропозицій виконавчого комітету Ради;

5) пропозицій, внесених у порядку місцевих ініціатив, громадських слухань та електронних петицій;

6) пропозицій постійних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів Ради.

 1. Порядок денний пленарного засідання Ради затверджується більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

За пропозицією головуючого порядок денний приймається за основу у разі, коли до нього наявні пропозиції і зауваження щодо включення чи виключення питань.

Рішення про включення питань до порядку денного чи виключення питань з порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

Після проведення голосування всіх пропозицій щодо включення чи виключення питань з порядку денного, порядок денний ставиться на голосування в цілому.

 1. Якщо порядок денний пленарного засідання не затверджений Радою в цілому, то Рада більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає рішення окремо щодо кожного питання, пропонованого до розгляду відповідного порядку денного.
 2. До порядку денного пленарних засідань вносяться питання про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та про виконання рішень і доручень Ради.

 

Стаття 30. Суб’єкти подання (ініціатори внесення) питань на розгляд Ради

 1. Суб'єктами подання (ініціаторами внесення) питань на розгляд Ради виступають, міський голова, секретар міської Ради, староста, постійні, тимчасові контрольні комісії Ради, депутатські групи та фракції Ради, депутати Ради, виконавчі органи Ради, органи самоорганізації населення, громадські та благодійні організації та жителі Очаківської міської територіальної громади на підставі рішення загальних зборів або в порядку місцевої ініціативи та на підставі розгляду електронних петицій.
 2. Процедура розгляду питань у Раді передбачає:

1) внесення пропозиції (ініціювання) щодо розгляду питання у Раду;

2) вивчення питання і підготовку проекту рішення Ради;

3) попередній розгляд проекту рішення Ради на засіданні профільної постійної комісії;

4) розгляд питання на пленарному засіданні Ради з прийняттям відповідного рішення Ради.

 1. Підставою для розгляду питань у Раді, залежно від того хто із суб’єктів зазначених у частині першій цієї статті є ініціатором, можуть бути:

розпорядження міського голови,

письмове звернення постійної, тимчасової контрольної або іншої депутатської комісії до міського голови, голови Ради з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято відповідне рішення;

письмове звернення депутата або депутатів до міського голови;

звернення депутатської групи, фракції Ради до міського голови з наданням витягу з протоколу засідання депутатської групи чи фракції Ради, на якому прийнято відповідне рішення;

рішення виконавчого комітету Ради;

протокол загальних зборів членів Очаківської міської територіальної громади;

протокол громадських слухань;

підтримана електрона петиція визначеною кількістю жителів міста (не менше 100 підписів відповідно до чинного законодавства);

інше.

 

Стаття 31. Розгляд Радою питань, підтриманих загальними зборами членів територіальної громади

 1. Примірник протоколу загальних зборів з питань віднесених до відання Ради надсилається Раді не пізніше 3 робочих днів з дня проведення загальних зборів.
 2. Рішення загальних зборів розглядається Радою за обов’язковою участю ініціаторів загальних зборів, яким надається слово для виступу. Ініціатори загальних зборів мають бути поінформовані про дату, час і місце проведення засідання з питань розгляду рішень загальних зборів у письмовій формі й не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення засідання.

Рада зобов’язана розглянути рішення загальних зборів протягом 30 днів з дня його отримання.

За результатами розгляду Рада приймає одне з таких рішень:

1) врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються конкретні заходи з її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;

2) частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення, заходи з реалізації урахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;

3) відхилити пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення.

 

Стаття 32. Розгляд Радою питань, внесених в порядку місцевої ініціативи

 1. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Ради, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому пленарному засіданні Ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
 2. Рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень:

1) підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проект рішення ради з цього питання;

2) підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, частково (з обґрунтуванням такого рішення) та за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Ради підготувати проект рішення ради з цього питання;

3) підтримати пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, та дати доручення органу або посадовій особі місцевого самоврядування територіальної громади розглянути місцеву ініціативу та забезпечити заходи для її реалізації (розроблення календарного плану їх виконання), якщо місцева ініціатива стосується питання, вирішення якого не належать до компетенції Ради;

4) відхилити пропозицію (проект рішення), подану в порядку місцевої ініціативи, з обґрунтуванням такого рішення.

 

Стаття 33. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

 1. Жителі Очаківської міської територіальної громади можуть звернутися до Очаківської міської ради з електронними петиціями через інформаційний інтернет-портал Очаківської міської територіальної громади, вказавши суть звернення, прізвище, ім’я по батькові автора (ініціатора), адресу електронної пошти та поштову адресу.
 2. На інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади обов’язково зазначається дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
 3. Електронна петиція оприлюднюється на інформаційному інтернет-порталі протягом двох робочих днів. Дата оприлюднення є датою початку зборів підписів на її підтримку.
 4. Електронна петиція, адресована Раді , розглядається депутатами за умові збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом не більше 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.
 5. Електронна петиція, яка не набрала відповідної кількості голосів у встановлений термін (менше ніж 100 підписів протягом 45 календарних днів) розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»
 6. Інформація про підтримку або не підтримку електронної петиції офіційно розміщується на інформаційному інтернет-порталі не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку збору підписів на її підтримку.
 7. У разі визнання доцільними, пропозиції, викладені в електронній петиції, можуть реалізовуватися Радою шляхом прийняття відповідних рішень згідно цього Регламенту.

 

Стаття 34. Попередній розгляд проектів рішень у постійних комісіях Ради

 1. Поданню питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради передує їх розгляд у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.
 2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і готують проекти рішень, висновки і рекомендації до проектів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради. 
 3. Висновки та рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. За дорученням міського голови та за письмовим обґрунтуванням суб’єкта подання (ініціатора внесення) проекту рішення Ради, допускається розгляд проекту рішення Ради за прискореною процедурою.

Це можуть бути питання:

виникнення надзвичайних ситуацій;

внесення змін до місцевого бюджету, програми (плану) соціально-економічного розвитку, цільових програм у зв’язку з отриманням трансфертів з бюджетів різного рівня та інших термінових питань.

 1. Прискорена процедура передбачає:

погодження проекту рішення відповідно до вимог цього Регламенту;

оприлюднення проекту рішення не пізніше ніж за один день до проведення пленарного засідання Ради;

внесення проекту рішення до порядку денного пленарного засідання Ради для розгляду за прискореною процедурою;

оголошення перерви в пленарному засіданні Ради для проведення засідань постійних комісій Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання;

подальший розгляд цих питань на пленарному засіданні Ради.

 1. Проект рішення Ради, розглянутий за прискореною процедурою має бути оформлений відповідно до вимог цього Регламенту.

 

Стаття 35. Підготовка питань, що подаються на розгляд Ради

 1. Підготовку питань, що подаються на розгляд Ради організовує секретар Ради.
 2. Суб’єкт подання проекту рішення Ради вносить відповідний проект у паперовому і електронному вигляді. Проект рішення Ради розміщується на інформаційному інтернет-порталі в розділі «Проекти рішень міської ради» за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття Радою.

Вимоги щодо розміщення проектів рішень Ради за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття не застосовуються до проектів рішень Ради, спрямованих на надання адміністративних послуг, та до проектів рішень Ради в інших випадках, визначених цим Регламентом. 

В проектах рішень Ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у томі числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом».

 1. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

1) обґрунтування необхідності прийняття цього рішення;

2) мета та завдання проекту рішення;

3) загальна характеристика та основні положення проекту рішення;

4) стан нормативно-правової бази;

5) фінансово-економічне обґрунтування;

6) прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення;

7) інформація про оприлюднення проекту рішення в засобах масової інформації або розміщення на інформаційному інтернет-порталі , як того вимагає Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

8) суб’єкт подання.

 1. Друкований примірник проекту рішення повинен відповідати Інструкції з діловодства у Очаківської міської ради та її виконавчих органах ради.
 2. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закони, інші нормативні акти та документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються завдання, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної (у разі необхідності), в якій вказується постійна комісія Ради, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, належним чином засвідчені копії документів на підставі яких підготовлено проект.
 2. Візування проекту здійснюється посадовими особами відповідно до Інструкції з діловодства Очаківської міської ради та її виконавчих органах.
 3. Секретар Ради перевіряє проект та додані до нього матеріали на відповідність вимогам частин 2-7 цієї статті та здійснює його візування.
 4. Проекти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються їх головами та передаються разом з висновками постійних комісій секретарю Ради для підготовки пленарного засідання.

Секретар Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатами Ради з проектами рішень не пізніше як за 10 днів до чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до пленарного засідання Ради.

 1. До проекту додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Проєкт рішення повинен мати погоджувальні підписи /візи/:

 • автора проекту;
 • юридичного відділу;
 • голів відповідних постійних депутатських комісій;
 • секретаря ради;
 • керівника управління чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання.
 1. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проєкту рішення і розміщується таким чином: ліворуч – назва посади; праворуч – підпис і розшифровка підпису, дата візування. Під визами у нижньому кутку проставляється прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.
 2. Візування проекту рішення є обов’язковим. Винесення проекту рішення на розгляд сесії міської ради без наявності відповідних віз не дозволяється. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються в графі – примітки.

13.Друкування й розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з оригіналів.

 1. Проєкти рішень Очаківської міської ради, які планується винести на розгляд сесії Очаківської міської ради, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі обліку перевірки на відповідність чинному законодавству проектів рішень міської ради, який ведеться начальником юридичного відділу апарату Очаківської міської ради та її виконавчого комітету. Проєкти рішень подаються начальнику юридичного відділу апарату Очаківської міської ради на розгляд не пізніше ніж за 4 дні до проведення постійної депутатської комісії. У разі, якщо проект рішення подано пізніше вказаного терміну, то такий проект виноситься на розгляд сесії у наступному місяці, а також на розгляд постійних депутатських комісій приймаються лише проекти рішень, аркуші погодження яких підписано всіма посадовими особами, які мають відношення до зазначеного проєкту.
 2. Проєкт рішення вважається повністю підготовленим після візування заступником міського голови за напрямком діяльності, керівниками профільного виконавчого органу міської ради та юридичного відділу.

Стаття 36. Обговорення проектів рішень

 1. Обговорення та оприлюднення проектів рішень, що подаються на розгляд Ради, забезпечує Секретар Ради
 2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточної редакції покладається на ініціаторів проекту рішення і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.
 3. Зауваження, висновки та пропозиції до проектів рішень подаються у письмовій формі.

 

Стаття 37. Порядок реєстрації депутатів та запрошених осіб

 1. Реєстрація депутатів Ради і запрошених осіб на пленарне засідання Ради починається за 30 хвилин до його відкриття.

Письмова реєстрація депутатів Ради проводиться особисто на підставі пред’явленого посвідчення депутата Ради та підтвердження ним своєї присутності власноручним підписом у відповідній реєстраційній формі.

Відповідальність за організацію письмової реєстрації, достовірність її результатів несе секретар Ради.

Для забезпечення реєстрації депутатів Ради у місці проведення пленарного засідання застосовується друкована реєстраційна форма.

 1. Якщо депутат Ради не може взяти участь у пленарному засіданні Ради або може спізнитись на його відкриття, він повинен до початку пленарного засідання Ради письмово (а у невідкладних випадках - у телефонному режимі) повідомити міського голову чи секретаря Ради особисто, вказавши поважні причини.
 2. Підставою для відсутності депутата Ради на пленарному засіданні Ради можуть бути тільки поважні причини, визначені чинним законодавством України та статтею 66 цього Регламенту.
 3. Якщо на час відкриття пленарного засідання Ради було зареєстровано менше половини депутатів Ради від загального складу Ради, пленарне засідання Ради вважається таким, що не відбулося.
 4. Про намір достроково покинути пленарне засідання Ради депутат Ради зобов'язаний поінформувати головуючого на пленарному засіданні Ради із зазначенням поважних причин.
 5. За пропозицією міського голови або депутата Ради, підтриманою не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради може бути проведена поіменна (шляхом опитування) реєстрація депутатів Ради перед голосуванням, після перерви або після розгляду останнього питання порядку денного пленарного засідання Ради.

 

          Стаття 38. Правомочність пленарних засідань Ради

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини депутатів Ради від загального складу Ради. Участь депутатів Ради визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів Ради головуючий за погодженням з головами фракцій може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Стаття 39. Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань

 1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде та закриває міський голова, а у випадку передбаченому цим Регламентом – секретар Ради.
 2. Якщо проводиться позачергова сесія міської ради за вимогою групи депутатів чи постійної комісії, то відкриває, веде, закриває сесію та підписує рішення один із депутатів в першому випадку, та голова постійної комісії – у другому.
 3. Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради згідно з реєстрацією.
 4. Після відкриття пленарного засідання Ради послідовно розглядаються наступні питання:

1) обрання секретаря пленарного засідання;

2) обрання лічильної комісії;

3) оголошення інформації про утворення депутатської групи (фракції) або припинення їх діяльності;

4) оголошення постійними комісіями інформації про утворення ними підготовчих комісій і робочих груп;

5) оголошення депутатських запитів;

6) затвердження порядку денного сесії Ради (змін до нього);

7) розгляд питань порядку денного сесії Ради, в тому числі прийняття рішень Ради по депутатським запитам, включеним до порядку денного;

8) оголошення заяв, питань  і пропозицій не з питань порядку денного сесії Ради,  що надійшли від депутатів Ради та присутніх, які записалися до виступу у секретаря Ради або надійшли в письмовій формі.

 

Стаття 40. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

 1. Головуючий на засіданні Ради:

відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях Ради;

виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів та наявність віз (погоджень) і зауважень;

інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

організовує розгляд питань;

повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 1. Головуючому на засіданні Ради забороняється коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

 

Стаття 41. Послідовність розгляду питань порядку денного

 1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного цього засідання.
 2. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошує головуючий на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
 3. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання.
 4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
 5. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного пленарного засідання Ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.
 6. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради.
 7. Головуючий не може оголосити розгляд наступного питання порядку денного, якщо не завершено розгляд попереднього.

 

Стаття 42. Розгляд питань на пленарних засіданнях

 1. Обговорення питання на засіданні Ради включає:

доповіді, запитання доповідачу і відповіді на них;

співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

виступ ініціатора пропозиції;

обговорення пропозиції, а також вирішення питання про перенесення розгляду проекту;

виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

виступи депутатів Ради, що записались на виступ;

оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

заключне слово співдоповідачів і доповідача;

уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

виступи депутатів з мотивів голосування.

 1. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

 

Стаття 43. Перерви для узгодження позицій фракцій

 1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 15 хвилин.
 2. Перерву та її тривалість може також пропонувати головуючий на пленарному засіданні.

 

Стаття 44. Черговість надання слова на пленарному засіданні

 1. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для виступу депутатам з дотриманням черговості, визначеної при записі на виступ або за усним зверненням депутата. 
 2. Для доповіді надається час тривалістю 20 хвилин, співдоповіді – 10 хвилин і заключного слова - 5 хвилин; тим, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів в обговоренні процедурою скороченого обговорення , а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
 3. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 4. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

 

 

 

Стаття 45. Черговість виступів

 1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для доповідачів, співдоповідачів, осіб, які записалися на виступ або на усне звернення депутата з питання, що розглядається, іншим промовцям.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може визначити іншу черговість виступаючих.
 3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба.
 4. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування, в тому числі для висловлення узагальнених позицій фракції.
 5. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.
 6. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання: керівникам виконавчих органів Ради, особам, запрошеним на засідання.

 

Стаття 46. Передача права на виступ

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

 

Стаття 47. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім міського голови, секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішення Ради, прийнятим без обговорення.
 3. Головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:

 порядку ведення засідання Ради;

 постановки питання про перенесення розгляду проекту.

 1. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату Ради по черзі. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
 2. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

 

Стаття 48. Оголошення доповідей та співдоповідей

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.
 2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, окрім випадків порушення регламенту чи депутатської етики. 
 3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії Ради зазначає їх назву.

 

Стаття 49. Пропозиції і поправки до проектів рішень

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки до проектів рішень.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.
 3. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх поданні (у ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, окрім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 50. Альтернативні пропозиції

 1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, які на голосування не ставляться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях Ради.
 2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою у цілому.

Стаття 51. Поправки до пропозицій

 1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. 
 2. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки-доповнення, доки всі поправки не будуть проголосовані. 
 3. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування у цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

 

Стаття 52. Голосування пропозицій та поправок

 1. Тексти пропозиції та поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому зазначається прізвище, ім’я, по-батькові депутата, який їх ініціював.
 2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується у цілому. 
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

Стаття 53. Закінчення обговорення питань

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування. З цього часу слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту оголошення головуючого про початок голосування.

 

Стаття 54. Види голосування

 1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням , або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом та чинним законодавством України. Кожен депутат Ради голосує особисто.
 2. Голосування на пленарному засіданні Ради проводиться після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій чи поправок, що ставляться на голосування.
 3. Перед голосуванням головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує:

вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги цього Регламенту або від депутатів Ради надійшли відповідні пропозиції);

необхідну кількість голосів депутатів Ради для прийняття рішення.

 1. Текст пропозиції чи поправки, що ставиться на голосування, повинен оголошуватись. При цьому називається депутат Ради, постійна комісія Ради, депутатська група, фракція Ради, що ініціювали внесення пропозиції чи поправки.
 2. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 4. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
 5. Рішення Ради, за винятком випадків визначених цим Регламентом та рішень з процедурних питань, вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні Ради за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради з врахуванням голосу міського голови відповідно до законодавства.
 6. Контроль за здійсненням голосування покладається на міського голову, секретаря пленарного засідання, лічильну комісію, у випадках, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 55. Відкрите поіменне голосування

 1. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів міської ради, ставляться на відкрите поіменне голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори їх не знімають.
 2. Якщо має місце конфлікт особистих інтересів, депутат ради має змогу не голосувати, повідомивши про це особисто.

 3.Одразу після оголошення результатів оформлюється протокол поіменного голосування.   Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  на інформаційному інтернет-порталі. Результати поіменного відкритого голосування розміщуються у день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 1. Поіменне голосування проводиться через зачитування головою лічильної комісії пленарного засідання списку депутатів; кожен депутат при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів («за», «проти», «утримався»). Секретар лічильної комісії пленарного засідання вносить рішення депутата в протокол голосування з кожного питання, який підписується членами лічильної комісії та додається до матеріалів сесії. Головуючий на пленарному засіданні оголошує результати голосування.

 

Стаття 56. Таємне голосування

 1. Таємне голосування проводиться бюлетенями Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Регламентом. Зокрема, процедура таємного голосування проводиться при обранні секретаря ради та затвердженні на посаді заступника міського голови та секретаря виконавчого комітету Очаківської міської ради. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що ставляться на голосування.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

час і місце проведення голосування;

порядок заповнення бюлетеня;

критерії визнання бюлетеня недійсним;

порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляє секретаріат сесії за формою, затвердженою рішенням Ради.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від секретаря сесії складений за алфавітом список всіх депутатів Ради та бюлетені для таємного голосування;

2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. На підставі посвідчення депутата Ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Голова комісії передає протокол головуючому на пленарному засіданні для оголошення результатів голосування.

 

Стаття 57. Рішення Ради

 1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативні та інші акти у формі рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки. Рішення ради з процедурних питань заноситься до протоколу пленарного засідання ради.
 2. В рішеннях Ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у томі числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.
 3. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.
 4. Рішення Ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття підлягає підписанню міським головою. Протягом цього строку воно може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень.

Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути зупинене міським головою рішення. Якщо Рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, воно набирає чинності, реєструється та оприлюднюється у порядку встановленому цим Регламентом.

 1. Якщо міський голова у 5-денний термін або до наступного пленарного засідання не зупинив та не підписав прийняте Радою рішення, воно набирає чинності, реєструється та офіційно оприлюднюється
 2. Офіційне оприлюднення рішень Ради в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади покладається на відповідні відділи апарату Виконавчого комітету міської ради і здійснюється у 5-денний строк з дня їх підписання міським головою.
 3. Правом робити копії з рішень Ради, протоколів сесій, витягів з них та скріплення їх печаткою наділяється секретар ради та головний спеціаліст з питань діяльності апарату Очаківської міської ради та її виконавчого комітету.

 

Стаття 58. Порядок прийняття Радою рішень

 1. Рішення Ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України.
 2. За пропозицією головуючого проект рішення ради приймається за основу у разі, коли рада підтримує основні принципи, положення, критерії та структуру проекту, однак має до нього пропозиції і зауваження. Після розгляду пропозицій і зауважень проект рішення приймається в цілому або вважається відхиленим, якщо в цілому проект рішення не отримав необхідної більшості голосів на підтримку.
 3. Будь-який проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення Ради. Відхилений проект рішення не може повторно розглядатись на цій сесії, за винятком випадків коли рішення про повторний розгляд цього проекту підтримано двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.
 4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 5. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи Ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у цьому Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради.
 6. Рішення Ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення Ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 7. Рада також може прийняти рішення про перенесення розгляду проекту рішення на наступне пленарне засідання у разі необхідності суттєвого доопрацювання проекту та у разі якщо цей проект не визначено невідкладним.

 

Стаття 59. Рішення Ради з процедурних питань

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення. 
 2. Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням однією третиною від загального складу Ради і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.
 3. Процедурними вважаються також питання щодо визначення способу розгляду питань на засіданні Ради, зокрема:

про обрання секретаріату та лічильної комісії пленарного засідання Ради;

про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

про проведення додаткової реєстрації;

про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії у цілому;

про надання додаткового часу для виступу;

про надання депутату міської ради права виступити на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, більше одного разу;

          про встановлення форми бюлетенів для таємного голосування;

про зміну послідовності розгляду питань порядку денного;

про надання слова запрошеним на засідання;

про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

про переголосування.  

 1. При виникненні сумніву про те, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, Рада приймає про це процедурне рішення.

 

Стаття 60. Набрання чинності рішень Ради
1. Рішення Ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності  відповідно до законодавства України.

 

Стаття 61. Рішення персонального характеру

 1. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради, затвердження на посаді заступника та секретаря виконавчого комітету, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови, здійснюються таємним голосуванням. 

 

Стаття 62. Спеціальні процедури затвердження членів виконавчого комітету

 1. Кандидатури членів виконавчого комітету подає на розгляд Ради міський голова.
 2. Перед розглядом Радою кандидатур членів виконавчого комітету, вони обговорюються у постійних комісіях, які готують щодо кандидатур вмотивовані висновки і роблять доповіді на пленарних засіданнях.
 3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаря Ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур.
 4. В обговоренні кандидатур членів виконавчого комітету можуть брати участь тільки депутати Ради.
 5. Якщо запропоновані міським головою кандидатури не дістали підтримки необхідної більшості депутатів Ради, міський голова представляє Раді інші кандидатури, щодо яких проводиться нове голосування.

 

Стаття 63. Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності

 1. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить із необхідності вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, у порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України. 
 2. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) та цим Регламентом.
 3. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд Ради, подається до відповідальної постійної комісії (до відання якої віднесені питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності) для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
 4. Відповідальна постійна комісія забезпечує у тижневий строк підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).
 5. На підставі пропозицій уповноваженого органу відповідальна постійна комісія повторно розглядає проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу та готує у тижневий строк висновок про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону.
 6. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у Раді (далі - профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 1. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений.

 1. Планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється у рамках підготовки та затвердження планів роботи Ради. Інформація про включення до планів роботи Ради питань з розгляду регуляторних актів та змін до них оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації та/або на інформаційному інтернет-порталі Очаківської міської територіальної громади .

 

Стаття 64. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні

 1. На засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий на засіданні може припинити його виступ.
 3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключений без попередження.
 4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
 5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

 

Стаття 65. Дотримання дисципліни та норм етики присутніми на пленарному засіданні Ради

 1. Під час засідання Ради особи, присутні на пленарному засіданні, не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 2. Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням головуючий може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого.
 3. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 4. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, Рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

 

Стаття 66. Поважні причини відсутності депутата на пленарних засіданнях

 1. Відсутність депутата на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях Ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень Ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. 
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасова непрацездатність у зв'язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами.

 

Стаття 67. Протокол, аудіо -, відеозапис пленарного засідання Ради

 1. Пленарні засідання Ради протоколює секретаріат пленарного засідання, обраний Радою. У протоколі фіксуються: 

день, місце, час початку і закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

прізвище та ім'я головуючого на засіданні Ради;

список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів, який оформляється як додаток до протоколу;

прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів Територіальної громади міста Вознесенська, зокрема у разі надання слова;

питання порядку денного, винесені на розгляд, а також всі внесені пропозиції та зауваження;

зміни та доповнення до проектів рішень Ради, які враховуються при голосуванні;

результати виборів посадових осіб Ради;

заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

копії запитів депутатів Ради (як додатки до протоколу);

повідомлення (як додатки до протоколу);

результати голосування з прийнятих рішень Ради, у тому числі поіменних голосувань;

короткий зміст доповідей і виступів від третьої особи. 

 1. Аудіозапис пленарного засідання Ради або відеозапис (в разі виготовлення останнього) записується за допомогою програмно-технічного забезпечення.

Після закінчення терміну повноважень Ради аудіо- та відеозаписи всіх пленарних засідань Ради передаються для зберігання в архівний відділ Ради.

 

Стаття 68. Організація контрольної роботи

 1. Контроль за виконанням рішень Ради покладається на профільну постійну комісію Ради, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.
 2. Координацію щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень Ради забезпечує секретар Ради згідно з Інструкцією з діловодства.
 3. Секретар Ради:

1) у 10-денний термін з дня проведення сесії направляє в постійні комісії прийняті на сесії контрольні рішення для обліку і формування контрольних справ;

2)  організує підготовку проектів рішень для розгляду міською радою про зняття з контролю рішень міської ради за пропозиціями постійних комісій .

 

РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Забезпечення дотримання Регламенту Ради під час пленарного засідання Ради покладається на головуючого на пленарному засіданні Ради, у міжсесійний період (між пленарними засіданнями Ради) – на секретаря Ради.
 2. Контроль за дотриманням цього Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку та зв'язків з громадськістю.

 

Секретар Очаківської міської ради                                        /підпис/