Оголошення

Проект «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES)


До уваги керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів міста незалежно від їх підпорядкування і форми власності (далі — підприємства)!

Відповідно до статті 24 постанови КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» від 07.12.2016 р. № 921 (далі-Порядок №921) необхідно до 01 грудня 2018 року скласти  та подати до Очаківського райвійськкомату (м.Очаків вул.. Старофортечна,16 тел.3-08-36) списки громадян 2002 року народження, які працюють або навчаються на підприємстві, та підлягають приписці до районної  призовної  дільниці, за формою згідно додатку 3 до  Порядку №921.

У табличній частині заповнюйте тільки перші чотири графи. Останню графу заповнить районний  військовий комісаріат. Сформовані списки підписує керівник підприємства і засвідчує печаткою підприємства (якщо така є).

Якщо на підприємстві немає працівників, яких слід включити в списки, подайте у військкомат відповідний лист у довільній формі (лист Міноборони від 24.05.2016 р. № 322/2/2836).

 Додаток 3
до Порядку №921

_____________________________________
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян ______ року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць _________________________________________________________________           
(найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації,
власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на ____ _________ 20___ року

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи (навчання) та найменування посади

Місце проживання

Відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено до списку

_____________________         ___________________        ______________

(найменування посади керівника                    (підпис)                            (ініціали та прізвище)

підприємства, установи, організації,

голови виконавчого комітету сільської

(селищної, міської) ради                                                      

___ ______________ 20__ р.

МП

Примітка. Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання)


ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує конкурс з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році за напрямами:

 • «Народні доми» (приміщення для організації культурно-просвітницької діяльності, в яких розміщуються бібліотеки, аматорські художні колективи, гуртки дитячої творчості, центри надання адміністративних послуг, бюджетні організації, що надають послуги населенню) - реконструкція, капітальний ремонт та енергозбереження;
 • заклади охорони здоров'я - реконструкція, капітальний ремонт та виконання заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю;
 • заклади освіти - реконструкція, капітальний ремонт та виконання заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю;
 • вуличне освітлення - реконструкція та капітальний ремонт;
 • розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад;
 • водозабезпечення та водовідведення, виконання екологічних заходів та благоустрій населених пунктів;
 • ремонт та поліпшення матеріальної бази спортивних об'єктів, які знаходяться у власності місцевих рад;
 • заходи, визначені Програмою економічного і соціального розвитку Миколаївської області на відповідний рік, цільовими програмами з інших питань.

 

Основними умовами відбору мікропроектів місцевого розвитку є:

 • відповідність мікропроектів Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на відповідний рік або Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року;
 • відповідність мікропроектів напрямам, які визначені пунктом 6 Порядку відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, затвердженого рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 №7 (зі змінами та доповненнями від 05.07.2018 № 14);
 • наявність затвердженої в установленому чинним законодавством порядку проектної документації для мікропроектів, які передбачають реконструкцію, капітальний ремонт (перелік необхідних документів додається);
 • строк реалізації мікропроекту - протягом одного року;
 • співфінансування з місцевих бюджетів;

-  спроможність суб'єктів, на фінансування мікропроектів яких залучаються кошти обласного бюджету, самостійно забезпечувати їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів або власних коштів.

 

Документи, що подаються комісії з відбору мікропроектів:

 1. Для мікропроектів, що пропонуються до реалізації за рахунок коштів
  субвенції з обласного бюджету та передбачають виконання будівельних робіт,
  подаються:
 • зведений кошторисний розрахунок;
 • звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
 • акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);
 • документи щодо форми власності, категорії складності для об'єктів будівництва;
 • довідка проектувальника щодо відповідності розробленого проекту вимогам ДБН та ДСТУ.

 

 1. Кошторис.
 2. Документи щодо залишкової вартості для всіх проектів.
 3. Гарантійний лист органу місцевого самоврядування про
  співфінансування проектів з місцевого бюджету.

 

Мікропроекти подаються за такою формою:

 1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
 2. Зміст проектної заявки
 3. Загальна характеристика проектної заявки
 4. Проект

3.1.   Анотація проекту

З 2.   Детальний опис проекту

опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

мета і завдання проекту

основні заходи проекту

план-графік реалізації заходів проекту

очікувані  кількісні та якісні результати від реалізації проекту

 1. Бюджет проекту
 • Загальний бюджет проекту
 • Очікувані джерела фінансування
 • Кошторис

 

 1. Інформація про учасників реалізації проекту
 2. Додатки

2.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Назва мікропроекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

 

Заявник (найменування виконавчого органу сільської, селищної, районної, міської ради, об'єднаної територіальної громади, головного розпорядника коштів обласного бюджет}')

 

Напрями спрямування субвенції з обласного бюджету згідно з пунктом 6 Порядку відбору, надання та умови використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, затвердженого рішенням обласної ради (зі змінами та доповненнями)

 

Мета і завдання проекту

 

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету (тис. грн)

 

Обсяг співфінансування мікропроекту з місцевого бюджету та інших джерел (розшифрувати) (тис.грн)

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника

 

Телефон, факс, e-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, відповідальної за реалізацію проекту

 

Телефон, факс, e-mail особи, відповідальної за реалізацію проекту

 

 

Посада керівника заявника       _________________                          ______________

(дата, підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

М.П.

 

 1. ПРОЕКТ
 2. Анотація проекту (не більше 2 стор. на окремих аркушах).
 3. Детальний опис проекту, зокрема:

опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект; мета і завдання проекту; основні заходи проекту;

план-графік реалізації заходів проекту;

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту;

фотографії, на яких зафіксовано стан реалізації проекту до початку виконання

робіт та після їх завершення.

 

 1. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. Загальний бюджет проекту

 

   

№ з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість (тис. грн)

Джерела фінансування (тис. грн)

субвенція

місцевий бюджет

інші джерела

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

4.2. Очікувані джерела фінансування

 

з/ п

Джерела фінансування

Сума (тис. грн)

---------------------------------------

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1.

Фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

 

і

2.

Фінансування з місцевого бюджету

 

 

3.

Фінансування за рахунок інших джерел

 

і

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

 

4.3. Кошторис

Кошторис складається у разі спрямування коштів субвенції з обласного бюджету на будівельні роботи, придбання обладнання та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники.

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.
 2. ДОДАТКИ

У разі необхідності зазначається додаткова інформація.

 Заявники - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів обласного бюджету.

Порядок відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, що подаються для участі у конкурсі, затверджені рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 7 (зі змінами та доповненнями від 05.07.2018 № 14).

 Прийом пропозицій триватиме з 22 жовтня 2018 року до 31 жовтня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (5 поверх, Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації каб. 521).

Контакти: тел. 37-43-98, 37-23-76

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Очаківська районна державна лікарня ветеринарної медицини знаходиться за адресою : вул. Ольвійська, буд. 6, с. Куцуруб, Очаківський район, Миколаївська область, 57508.тел.3-03-37, 3-03-58 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


До уваги керівників ОСББ на балансі, яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та роботи з правоохоронними органами Очаківської міської ради відповідно до листа управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації від 03.09.2018 року інформує , що з 21.08.2018 року набрав чинності наказ МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку захисних споруд цивільного захисту.

Разом з цим, Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 р. № 653 «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час»

Звертаємо Вашу увагу, під час виконання законодавства щодо використання та реконструкції фонду захисних споруд враховувати вимоги Наказу.

 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та роботи з правоохоронними органами ОМР


 

 


До відома одержувачів пенсій ! Переваги електронного пенсійного посвідчення. Документом, що підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення.

Відповідно до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017, пенсійні посвідчення виготовляються у паперовій формі або у вигляді платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням (далі — електронне пенсійне посвідчення) і містить графічну та електронну інформацію  про власника такого посвідчення, ключі електронного цифрового підпису.

Електронне пенсійне посвідчення (далі — ЕПП) — це унікальний сучасний технологічний інструмент, який дає змогу не тільки отримати пенсію, оплатити послуги онлайн, а й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами:

 • поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки;
 • містить електронний цифровий підпис, який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду України;
 • надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь-який час;
 • дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи поповнювати готівковими коштами картковий рахунок; оперативно, без черг розраховуватися за комунальні послуги і найголовніше — отримувати пенсію вчасно.

  Інформація, що міститься на ЕПП

 • телефонний номер контакт-центру ПФУ;
 • номер ЕПП;
 • фото отримувача пенсії;
 • прізвище, ім'я та по батькові отримувача пенсії;
 • стать;
 • дата народження;
 • інформація про вид пенсії (тут також зазначено прізвище законного представника чи опікуна, якщо пенсію призначено неповнолітній чи недієздатній особі, або ж відомості про інвалідність);
 • термін дії ЕПП;
 • підписотримувача пенсії (або його законного представника чи опікуна).

 Як одержати ЕПП

Для того, щоб подати заяву на оформлення електронного пенсійного посвідчення, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання та написати заяву на виготовлення ЕПП.

При собі мати:

 • оригінал паспорта;
 • дві фотографії 30 х 25 мм;
 • довідку про надання ідентефікаційного номера;
 • для внутнрішньо переміщених осіб — довідка переселенця/пенсійне посвідчення.

На даний час можливість отримати ЕПП є тільки у одержувачів пенсійних виплат через установи ПАТ “Державний ощадний банк України”.

То ж запрошуємо пенсіонерів, яким призначено пенсію за будь-яким Законом України (за цивільними законами або військовим) та які  отримують пенсію через  установу ПАТ “Державний ощадний банк України” для надання заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення за адресою: м. Очаків, вул. Лоцманська, 21, перший поверх, кабінет №6.

За довідками звертатися за телефоном: 3-03-05.

                                                    Очаківське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області


ПІВДЕННА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА МВС УКРАЇНИ «ІНФОРМ-РЕСУРСИ»

ТЕРМІНОВІ:

 • Довідка про НАЯВНІСТЬ/ВІДСУТНІСТЬ СУДИМОСТІ;
 • АПОСТИЛЬ на офіційних документах призначених для використання на території інших держав «здійснення запиту до МВС України»;
 • ПЕРЕКЛАД

НАША АДРЕСА: м. Миколаїв, пр. Центральний184/3, пн.-пт. 9.00-17.00

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (073) 437-67-56 ,(0512) 71-60-95

 www.inf-res.in.ua

E-MAIL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 БЕЗКОШТОВНА ЛІНІЯ: 0-800-503-593