A A A K K K
для людей із порушенням зору
Очаківська міська територіальна громада
Миколаївська область, Миколаївський район

Перелік соціальних послуг

Дата: 03.01.2024 15:37
Кількість переглядів: 99

Територіальний центр з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) Очаківської міської ради (далі - Територіальний центр) надає такі соціальні послуги:


- догляд вдома;
- денне перебування;
- соціальна адаптація;
- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);
- послуга перевезення «Соціальне таксі»;
- екстрене (кризове) втручання;
- консультування;
- інформування;
- педагогічна послуга «Університет ІІІ віку»;
- мультидисциплінарні послуги.
Крім того, Територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:
- паліативний/хоспісний догляд;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація);
- безкоштовне гаряче харчування;
- інші соціальні послуги.
Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:
- Громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.
- Громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю ), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.
- Особи, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
- Особи без визначеного місця проживання, особи звільнені з місць позбавлення волі.
Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення Очаківської міської ради за місцем проживання /перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).
Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.
Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами надання соціальних послуг:
- Громадян похилого віку, особам з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку, особам постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, особам без визначеного місця проживання;
- Громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї. Для окремих структурних підрозділів Територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.
Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком:
- Громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються його директором.
Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

ПОСЛУГА ПЕРЕВЕЗЕННЯ «СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ»

Адреса: м.Очаків, вул.Старофортечна б.10, тел. (05154) 3-03-70;
моб. 068 (051 – 58 - 95)
Соціальний працівник відділення – МАЛИЦЬКА Лариса Михайлівна
Електронна адреса: [email protected]

Соціальні послуги Служби надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та проживають на території Очаківської міської територіальної громади.
Основною метою Служби є розширення соціальних послуг, поліпшення якості життя осіб ї інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.
Для досягнення зазначеної мети Служба:
- створює умови щодо поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату;
- підвищує рівень мобільності осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, шляхом надання їм спеціалізованих послуг з перевезення;
- утримує автотранспорт у належному стані.
Послуга перевезення «Соціальне таксі» надається безкоштовно особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та проживають на території Очаківської міської територіальної громади.
Спецавтотранспорт використовується для перевезення в межах міста до підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, медичних установ, лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, протезно-ортопедичних підприємств, центрів правової допомоги, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, суду, для участі в соціальних, культурно-масових та спортивних заходах, на державні свята тощо. В особливих випадках (як виключення) здійснюється перевезення в межах Миколаївської області.
Перевезення не здійснюється до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення соціально - побутових питань.
На кожного отримувача послуги перевезення формується особова справа.
Для отримання права користування послугою перевезення отримувачу або довіреній особі необхідно звернутися до Територіального центру та надати такі документи:
- заява;
- довідка про наявність групи інвалідності пов’язаної з порушенням опорно-рухомого апарату або інший документ (медичний висновок тощо), що дає право для отримання послуги;
- копія паспорту та ідентифікаційного номеру.
Заявки на послуги перевезення приймаються від осіб з інвалідністю, представників осіб з інвалідністю , представників дітей з інвалідністю не менш чим за три дні до виїзду.
Прийняття заявок на перевезення здійснюється з понеділка по четвер з 9.00 до 11.00 та з 14.00 до 16.00 соціальним працівником Служби за адресою : м. Очаків, вул. Старофортечна,10, каб.4, за телефоном (05154) 3-03-70, електронною адресою [email protected] .
Можливе використання транспорту у вихідні та святкові за узгодженням з міським головою та згідно чинного законодавства.
Соціальний працівник Служби:
- приймає заявки;
- реєструє їх в журналі реєстрації замовлень;
- складає графік надання послуги на кожен день, де вказує ПІБ отримувача послуги, час прибуття (відправлення) автомобіля, наявність супроводжуючої особи;
- формує маршрут поїздки, який видається водію напередодні виконання замовлення;
- укладає договір про надання послуги перевезення між Службою та отримувачем;
Не допускається використання спецавтотранспорту для:
- перевезення громадян, якщо в наявності у них або у членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт у тому числі отриманий через органи соціального захисту населення;
- особистих поїздок працівників Територіального центру.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЛУЖБА ПЕРВИННОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГіЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОСІБ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ТА/АБО НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ

Завідувач відділення – РОМАЩЕНКО Тетяна Василівна
Адреса: м.Очаків, вул.Старофортечна б.10, тел. (05154) 3-03-70,
моб. 068 (051 – 58 - 95)
Електронна адреса: [email protected]
Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - консультативна служба), створюється для надання разових або періодичних консультацій особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, щодо заходів реагування на випадки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи), сприяння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою (за підтримки фахівців соціальних служб), направлення її у разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, надання первинної психологічної підтримки та інформування щодо можливостей отримання послуг інших суб’єктів
Основними завданнями консультативної служби є:
- надання разових чи періодичних консультацій постраждалим особам та їх законним представникам (якщо такі представники не є кривдниками) щодо прав, заходів, соціальних послуг, якими постраждала особа може скористатися;
- прияння ефективному розв’язанню проблем самою постраждалою особою (за підтримки фахівців консультативної служби), направлення її в разі потреби до відповідних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі;
- надання первинної психологічної підтримки;
- інформування постраждалих осіб про заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, відповідно до їх потреб з урахуванням психофізичного стану, спричиненого насильством.
Консультативна служба надає соціальні послуги на підставі:
- заяви постраждалої особи;
- заяви, поданої від імені дитини батьками/іншими законними представниками або родичами дитини (бабою, дідом, повнолітнім братом, сестрою), мачухою або вітчимом дитини, якщо вони не є кривдниками дитини, а також органом опіки та піклування;
- направлення суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії насильству та насильству за ознакою статі.
Консультативна служба надає такі соціальні послуги, як екстрене (кризове) втручання, консультування, інформування.
Надання соціальних послуг консультативною службою постраждалим особам здійснюється на безоплатній основі відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг.
За необхідності до роботи консультативної служби залучаються як на волонтерських так і на договірних засадах фахівці, які мають відповідну кваліфікацію у сфері соціального захисту, психології, соціальної роботи, охорони здоров’я, педагогіки, права.
Консультативна служба здійснює свою діяльність у приміщенні Територіального центру з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) Очаківської міської ради за адресою: м. Очаків, вул. Старофортечна, 10. Консультативна служба є підконтрольною та підзвітною управлінню соціального захисту населення Очаківської міської ради та Виконавчому комітету Очаківської міської ради.
Діяльність консультативної служби припиняється за рішенням Очаківської міської ради або в інших випадках, визначених законодавством.

ПУНКТ ПРОКАТУ

Завідувач відділення – РОМАЩЕНКО Тетяна Василівна
Адреса: м.Очаків, вул.Старофортечна б.10, тел. (05154) 3-03-70,
моб. 068 (051 – 58 - 95)
Електронна адреса: [email protected]
Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації створено з метою надання особам послуг з прокату4 технічних та інших засобів реабілітації.
Пункт прокату надає в користування такі засоби реабілітації:
- ходунки-рамки;
- ходунки на колесах;
- ходунки-стільці;
- ходунки-столи;
- крісла-колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою;
- ліжка;
- милиці, палиці.

Послуги з прокату надаються особам, які звернулися до пункту прокату та надали слідуючі документи:
- довідка медичної установи про необхідність забезпечення засобами реабілітації;
- заява про забезпечення засобом реабілітації;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;

За більш детальною інформацією просимо звертатися за адресою: м. Очаків, вул. Старофортечна б.10 або за тел. 3-03-70


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь