Очаківська міська територіальна громада
Миколаївська область, Миколаївський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ проєкту рішення Очаківської міської ради «Про затвердження Положення про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших обєктів, розташованих на території Очаківської міської

Дата: 28.02.2024 12:05
Кількість переглядів: 249

Розробник проєкту: відділ архітектури, містобудування управління  з питань житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради ( далі відділ архітектури, містобудування управління ЖКГ ОМР)

 

Короткий зміст проєкту: пропонується затвердити Положення  про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади та затвердити склад комісії з  найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади.

 

Спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акту  та аналізу регуляторного впливу: офіційний веб-сайт Очаківської міської територіальної громади, у розділі: «новини», на сторінці в соціальній мережі Facebook, в пункті видачі гуманітарнї  допомоги по вулиці Соборна, 48  в м. Очаків,  у відділі архітектури, містобудування управління ЖКГ ОМР каб. № 4 по вул.Соборна,7-А в м.Очаків.

 

Поштова  та  електронна адреса розробника проєкту до якого надсилаються зауваження та пропозиції: 57 508, Миколаївська область, м. Очаків, вул. Соборна, 7-А, каб. 4  arh.ochakov@ukr.net.

 

Спосіб надання зауважень та пропозицій: письмова форма.

 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції: один місяць з дня оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

 

Дата, час та місце проведення громадських слухань: 01 квітня 2024 року 10:00 год, м.Очаків, вул. Соборна, 7-А, велика зала міськвиконкому (другий поверх).

 

Аналіз регуляторного впливу

 до проєкту регуляторного акту «Про затвердження Положення про  порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Очаківської  міської ради.

 

Назва регуляторного акта: рішення Очаківської міської ради «Про затвердження Положення про  порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади» .

 

Регуляторний орган: Очаківська міська рада.

 

Розробник документа: відділ архітектури, містобудування управління ЖКГ ОМР.

 

Відповідальна особа – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих оганів ради .

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Проєкт рішення Очаківської міської ради «Про затвердження Положення про  порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальої громади» підготовлено з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, недопущення повторів та непослідовності в нумерації будинків та споруд, створення умов ефективного володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками.

Проблема справляє вплив на всі групи, а саме:

 

 

          Групи

 

 

              Так

 

 

               Ні

 

Громадяни

     +

      -

Держава,міська влада

     +

     -

Субєкти господарювання

     +

     -

 

 

 

2. Визначення цілей державного регулювання та оцінка прийнятих альтернативних способів..

 

 1. Дотримання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в процедурі реєстрації об’єктів нерухомості, що розташовані на території міської територіальної громади, шляхом присвоєння їм пощтових адрес, Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»,  від  24.10.2012.№ 989

          2. Створення сприятливих умов для реалізації та захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, прав та інтересів територіальної громади.

          3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей .

Перша альтернатива – залишити все без змін, тоді, як наслідок, можливе виникнення труднощів при перереєстрації, оформлені спадку та інших діях з об’єктами нерухомості.

Друга альтиернатива - залишити права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації, та інш. присвоювати адреси при оформлені документів на спадщину, при купівлі-продажу та інш.випадках з об’єктами нерухомості, що може призвести до повторювання адреси, непослідовності  нумерації.

Третя альтернатива – прийняття рішення ради «Про затвердження Положення про  порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади»- єдиний спосіб досягнення поставлених цілей.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація щодо переваг обраного способу.

 

Державна реєстрація прав на нерухоме майно здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» зі змінами та доповненнями від 13.08.2014 № 337. 

 

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

 

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:  підготовка та прийняття рішення з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законодавчими актами.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, надасть можливість затвердити Положення про порядок найменування/перейменування  вулиць, провулків, площ, парків, скверів,інших обєктів, що розміщенні на території Очаківської міської територіальної громади.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

 

Сфера впливу регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- досягнення цілей, передбачених п. 2 цього Аналізу;

- спрощення на місцевому рівні механізму вирішення питань щодо присвоєння найменування /перейменування вулиць,провулків,парків,скверів,площ та інших споруд.

Витрати на опублікування прийнятого рішення - регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації місцевого розповсюдження.

Громадяни, суб`єкти господарювання

- зменшення витрат часу та коштів на отримання документів, що додаються до заяви;

- зменшення витрат часу на проходження процедури найменування/перейменування вулиці,провулку,парку,скверу,інших споруд.

Будуть зменшені витрати на отримання документів, що додаються до заяви.

Територіальна громада міста

- створення прозорих механізмів регулювання суспільних відносин при  найменуванні/перейменуванні вулиць, провулків, скверів, парків, інших споруд. нерухомого майна.

Відсутні.

 

7. Строки дії регуляторного акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В такому разі, регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

  • кількість вулиць, провулків, парків, скверів назви, яких були змінені та присвоєні нові назви;
  • кількість обєктів, яким присвоєно поштові адреси.

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: повторне - через 2 роки з дня набрання чинності та періодичне – один раз на три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

             сесія                                                                                            скликання

 

______________2024 року                                                                      

                                                                                                

Про затвердження Положення про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади

 

З метою впорядкування питань щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об'єктів розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, згідно  Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», керуючись статтями 26, 37  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Очаківська міська рада

ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити Положення про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади  (додаток ).

          2. Затвердити склад комісії  з найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів на території Очаківської міської  територіальної громади ( додаток 1).

          3. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Очаківської міської ради .

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, архітектури і будівництва, зв’язку (Гай).

 

Міський голова                                                               Сергій БИЧКОВ

 

 

 

 

                  Додаток

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                  скликання

від            2024 №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території

Очаківської міської  територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

          1) Положення про порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об'єктів розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об'єктів на території Очаківської міської територіальної громади.

          2) Ініціаторами найменування та перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади можуть бути міська рада, міський голова, постійні депутатські комісії, громадські організації, установи, заклади, підприємства, політичні партії, трудові колективи та органи самоорганізації населення, громадяни України.

          3) У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

      вулиця – смуга території загального користування зі складовими елементами вулиці (проїзна частина, тротуари, озеленення, освітлення, велосипедні доріжки, місця зупинок громадського транспорту тощо), параметр (габарит) якої визначений відповідним ДБН щодо її призначення та відповідно до Генплану населеного пункту червоними лініями із закріпленням їх на місці геодезичними фіксованими знаками, в межах яких забезпечується рух транспортних засобів і пішоходів, а також розміщення інженерних споруд та магістральних комунікацій;

      провулок – незначна за шириною вулиця, визначена габаритом та обмежена двома вулицями або однією із вулиць, для обслуговування забудови шляхом забезпечення транспортного проїзду та пішохідного проходу;

      проїзд – невелика вулиця, що з’єднує дві інші вулиці;

      площа (майдан) – велика спеціально незабудована територія в населеному пункті, визначена містобудівною документацією для виконання спеціалізованих функцій містобудівної діяльності, в тому числі для організації проведення масових заходів культурного призначення громади;

          парк – упорядкована й озеленена територія площею понад 2 га, що є самостійним архітектурно-організаційним комплексом та, виконуючи санітарно-гігієнічні функції, в межах якої забезпечується короткочасний відпочинок населення;

          сквер – упорядкована й озеленена територія площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населеного пункту, відповідно до Генплану населеного пункту визначена червоними лініями із закріпленням їх  на місці геодезичними фіксованими знаками, в межах якої забезпечується короткочасний відпочинок населення.

 

2. Порядок подання документів, необхідних для прийняття рішення про найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади

 

          1) Для прийняття відповідного рішення про надання дозволу на найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів заявники звертаються до Очаківської міської  ради з відповідним письмовим зверненням.

          2) До звернення додаються такі документи:

          протокол засідання зборів, керівних органів підприємств, організацій, установ, громадських утворень щодо прийняття звернення про найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів, та інших об’єктів;

          зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події;

          історична та біографічна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти;

          історична та інформаційна довідка про ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;

          розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.

 

3. Порядок прийняття рішення щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території  Очаківської міської  територіальної громади

 

          1) Присвоєння або перейменування назв юридичних осіб здійснюється рішенням Очаківської міської ради відповідно до рекомендацій комісії з найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської ради  територіальної громади у разі присвоєння імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій після проведення громадського обговорення.

          2) Доцільність надання (заміни) назв юридичних осіб підлягають обов’язковому розгляду міською комісією.

          3) Міська комісія розглядає пропозиції щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та споруд до проведення громадського обговорення і готує відповідні рекомендації.

          4) Після проведення громадського обговорення у разі присвоєння імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій міська комісія розглядає результати громадського обговорення та виносить свої рекомендації.

          5) У разі надходження пропозицій щодо присвоєння імені (псевдоніму) фізичної особи, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій міський  голова дає доручення щодо організації проведення громадського обговорення.

          6) Найменування або перейменування об’єктів має враховувати їхнє місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості, а також місцеві традиції. Зміна назв об’єктів має сприяти відновленню історично сформованої топоніміки населеного пункту, в якій відображена багатовікова історія Очаківської міської територіальної громади та України, і відповідати принципам Міжнародної хартії охорони культурної спадщини.

          7) Назви, які мають історико-географічне та культурне значення, тривалу традицію вживання, затверджуються рішенням міської ради та вносяться до Переліку назв юридичних осіб, які не підлягають зміні.

          8) Вшанування пам’яті визначних діячів і подій здійснюється, як правило, лише однією формою увічнення: найменування вулиці (провулка), або присвоєння імені іншому об’єкту чи встановлення пам’ятного знака.

          Реєстр вулиць, провулків, площ та проїздів в Очаківській міській  територіальній громаді веде відділ архітектри, містобудування управління з питань житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних вдносин Очаківської міської ради (далі відділ архітектури, містобдування Управління ЖКГ ОМР) .

          9) Проект рішення щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та споруд, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади подається згідно з пунктом 3 цього розділу та виноситься на розгляд міської ради після відповідного  опрацювання комісією.

           10) Міська  рада не розглядає документи і не приймає рішення щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих в Очаківській міській  територіальній громаді, якщо:

          запропоновані для увічнення особи не мають особливих заслуг перед державою і територіальною громадою, не відзначені почесними званнями та державними нагородами, а події не є визнаними історичною наукою чи суспільством;

          подані документи не відповідають вимогам цього Положення;

          виявлено недостовірні дані у документах, поданих на розгляд міської ради.

          11) У разі відмови у наданні дозволу на найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів розташованих на території Очаківської міської ради  територіальної громади, міська рада обов’язково повідомляє заявника (заявників) і вказує причину відмови.

          12) Виправлення технічних помилок та приведення написання найменувань у відповідність до вимог українського правопису не є зміною найменування та здійснюється шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Очаківської міської ради, підготовленого на підставі обґрунтованих висновків відповідних виконавчих органів.

 

4. Підстави та умови найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади

 

          1) Найменування або перейменування об'єктів розташованих на території Очаківської міської територіальної громади здійснюється для задоволення потреб територіальної громади в однаковому розумінні і використанні назв вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пов’язаних з історією України та населених пунктів Очаківської міської  територіальної громади.

          2) Найменування або перейменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади проводиться з обов’язковим врахуванням громадських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей об’єктів.

          3) При найменуванні або перейменуванні об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів, які знаходяться у межах Очаківської міської  територіальної громади.

          4) Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

          внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

          здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;

          зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя;

          об’єктам, розташованим на території Очаківської міської  територіальної громади, ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

          5) У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти об’єкту, розташованому на території Очаківської міської територіальної громади, є родичі (діти, вдова, вдівець, а у разі якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння імені.

          6) Назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

          популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України;

          формування історичної свідомості українського народу;

          сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

          7) об’єктам розташованим на території Очаківської міської територіальної громади, присвоюються імена тих фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, які як правило пов’язані з об’єктами, розташованими на території Очаківської міської  територіальної громади, яким ці імена та назви присвоюються.

          8) Імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій присвоюються об’єктам, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади лише після проведення громадського обговорення.

          9) У назвах об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, не можуть згадуватися діячі тоталітарної доби, терористичних операцій та антидержавних спрямувань.

 

5. Порядок проведення громадського обговорення щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади

 

          1) Громадське обговорення проводиться з метою залучення мешканців громади до розгляду пропозицій щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів, встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади.

          2) Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення, перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого обговорення, та відповідальних осіб.

          3) Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теледебати), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.

          У разі перейменування вулиць, провулків громадське обговорення обов’язково має відбуватись за участі мешканців вулиць, провулків, які пропонуються до перейменування.

          4) Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

          5) Громадське обговорення передбачає оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення на офіційному сайті Очаківської міської ради та у місцевих засобах масової інформації, що містить відомості про:

          найменування організатора громадського обговорення;

          найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події;

          ім’я та біографічну, історичну довідку фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції;

          суб’єктів, які внесли пропозицію щодо присвоєння імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події;

          термін, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

          поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень);

          місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення;

          прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення;

          термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення.

           6) Проводиться опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень).

          7) Проводиться узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

          8) Термін проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як місяць.

          9) Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає, у термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення громадського обговорення, але не менш як впродовж 20 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

Пропозиції (зауваження)       реєструються організатором  громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

          10) У ході проведення громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення організатором ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

           11) Організатор громадського обговорення впродовж 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

            12) Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення громадського обговорення, оприлюднюються у спосіб, за допомогою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

 

6. Комісія з найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади

 

          1) Комісія з найменування або перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади (далі – Комісія) утворюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Очаківською міською радою питань з перейменування або найменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів.

         2) При найменуванні або перейменуванні вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, Комісія у своїй діяльності керується Законом України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  від 24.05.2012 року № 4865-VI «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних  подій», постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 24.10.2012 року № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» та цим Положенням.

          3) Склад Комісії з громадських діячів та представників відповідних депутатських комісій та виконавчих органів  Очаківської міської  ради у складі голови, заступника, секретаря та членів Комісії затверджує міська рада.

  1. Голова Комісії керує роботою Комісії та головує на її засіданнях.

          5) Робота Комісії проводиться гласно.

          6) У засіданнях Комісії за запрошеннями можуть брати участь представники засобів масової інформації та громади, голови відповідних постійних депутатських комісій, а також інші депутати міської ради з правом дорадчого голосу.

          7) Комісія у своїй діяльності керується цим Положенням, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету та іншими чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами України.

          8) Засідання Комісії вважаються правочинними за умови присутності більше 1/2 її членів.

  1. Комісія має право:

          отримувати додаткові документи, які необхідні для повного і всебічного вивчення питання щодо перейменування або найменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади;

          проводити історико-краєзнавчу, наукову, та інші види експертиз;

          з метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань Комісія може збиратися позачергово;

          Комісія приймає рішення у вигляді рекомендації, і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Комісії.

          10) Протокол засідання Комісії підписують її голова та секретар.

         

 

7. Порядок формування та розгляду подання про найменування або перейменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади

 

         1) Подання про перейменування або присвоєння об’єктам, розташованим на території Очаківської міської територіальної громади, імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій – письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеним об’єктам, розташованим на території Очаківської міської територіальної громади, імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та вноситься на розгляд міської ради, уповноваженої перейменовувати та присвоювати об’єктам, розташованим на території Очаківської міської  територіальної громади, імена фізичних осіб, назви ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій.

          2) Пропозиції про перейменування та присвоєння об’єктам, розташованим на території Очаківської міської  територіальної громади, імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій надсилаються у формі письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами та їх об’єднаннями на ім’я міського голови.

          3) Звернення про перейменування або присвоєння об’єкту, розташованому на території  Очаківської міської територіальної громади, імені фізичної особи, назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно містити:

          найменування суб’єкта, якому вноситься звернення;

          найменування суб’єкта, який підготував звернення, із зазначенням його адреси, контактних даних;

          пояснювальну записку, в якій міститься обґрунтування необхідності перейменування та присвоєння об’єкту, розташованому на території Очаківської міської  територіальної громади, імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов   присвоєння відповідного найменування згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Положення;

          відомості про передбачувані витрати грошових коштів з відповідним обґрунтуванням;

          інформаційну довідку про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти об’єкту, розташованому на території Очаківської міської  територіальної громади.

          4) Врахування громадської думки населення при найменуванні та перейменуванні об’єктів розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, здійснюється шляхом проведення громадського обговорення.

         5) Найменування та перейменування об’єктів розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, проводиться виключно міською радою відповідно до законодавства України.

          6) Пропозиції про найменування або перейменування об’єктів розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, вносяться на розгляд ради, відповідно до законодавства України, на підставі звернень органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців Очаківської міської територіальної громади і готуються комісією з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів на території Очаківської міської  територіальної громади.

          7) Міська рада з питання найменування та перейменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, приймає одне з наступних рішень:

          про присвоєння відповідного найменування чи перейменування об’єкту, розташованому на території Очаківської міської  територіальної громади, з дорученням відповідному виконавчому органу міської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов’язані з найменуванням та перейменуванням об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади;

          про відхилення клопотання про найменування чи перейменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади.

         8) Рішення міської  ради про найменування чи перейменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ громади.

          9) Присвоєні найменування об’єктів, розташованих на території Очаківської міської територіальної громади, підлягають обов’язковому внесенню до Словника вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів .  

          10) Фінансування заходів, пов’язаних із найменуванням або перейменуванням об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, за пропозиціями виконавчих органів Очаківської міської ради  та громадян, проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

          11) Фінансування заходів, пов’язаних із найменуванням або перейменуванням об’єктів, розташованих на території Очаківської міської   територіальної громади, за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

          12) У разі порушення процедури подання пропозицій, ініціатив щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, яка визначена законодавчими актами та даним положенням, зазначені питання не розглядаються.

8. Прикінцеві положення

 

1) Зміни та доповнення до Положення про порядок найменування та перейменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів, розташованих на території Очаківської міської  територіальної громади, вносяться рішенням міської  ради.

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської  ради                  від                         №

 

СКЛАД
комісії з найменування або перейменування вулиць, провулків, площ, парків, скверів та інших об'єктів, розташованих на території Очаківської міської  ради

 

Голова комісії:

 

Сергій БИЧКОВ

 

Заступник голови

комісії:

 

 Олексій ВАСЬКОВ             

 

Секретар комісії:

 

Людмила БОГУН

 

Члени комісії:

 

Ганна БЕЛІБОВА       

 

 

Сергій  КУЗНЕЦЬ

 

 

Наталія МАРКОВА

 

 Олексій КУЧМА

міський голова

 

 

 

 

заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради

 

 

начальник відділу архітектури, містобудування 

управління ЖКГ ОМР

 

 

начальник управління освіти та з гуманітарних

питань Очаківської міської ради

 

секретар виконавчого комітету Очаківської міської

 ради

 

начальник управління ЖКГ ОМР

 

головний спеціаліст юридичного відділу аппарату 

Очаківської міської ради та її виконавчого  комітету

 

 

 

 

 

 

 Костянтин МАЗУР

депутат Очаківської міської ради /за узгодженням/

 

  


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень